Tagarchief: kwantumfysica

DAGELIJKSE OEFENING KWANTUMFYSICA/KWANTUMHEALING

De perceptie van de wereld buiten jezelf is direct gelinkt aan jouw innerlijk bewustzijn.

Neem daarom altijd jezelf in ogenschouw. Dit (on)bewust niet doen is onderdeel van de misleiding. Doe je dit niet (genoeg) dan stopt de werking naar buiten en verandert er niets. Hiervoor is discipline nodig. Jouw eigen patronen geven blokkades en daarvan moet jij je eerst bewust worden.

De matrix beheerst al het denken, dus jouw hologram reageert op jouw eigen script. Denken geeft gevoel geeft denken. De hack van het menselijk bewustzijn heeft plaatsgevonden door het hologram van het Annunaki systeem.

Neem altijd alles binnenin jezelf waar. Daar vindt de verandering plaats, en nergens anders. Door binnenin jezelf te werken wijzigt de trilling in jouw hologram.

Dat is kwantumfysica. Dat is kwantumhealing.

Kwantumfysica is de oorspronkelijke kosmische taal. De oorspronkelijke taal is zonder woorden, en dus ook zonder gedachten en denken. Schepping vindt plaats zonder belang en zonder intentie.

Hoe wijzig je jouw bewustzijn van geïnfecteerd door het systeem, naar vrij oorspronkelijk bewustzijn?

Jouw hologram is een informatieveld. Iedere ervaring is hier opgeslagen als informatie die je (on)bewust vasthoud. Jouw trilling, jouw resonantie, wordt bepaald door de informatievelden in jouw hologram.

Jouw hologram heeft een fysiek veld met een bijbehorende persoonlijkheid. Dit veld neutraal schouwen wijzigt het veld.

Dan vindt er een verschuiving plaats in het neurologisch systeem in je hoofd naar het interdimensionaal bewustzijn en dus in jouw en andere hologrammen. Dan gaan je hersenen luisteren naar je hart. Dat is scheppingskracht.

Alles verandert van binnenuit

DAGELIJKSE OEFENING

Ga ontspannen zitten.

Neem de tijd om van hoofd tot voeten bewust te worden van jouw lichaam.

Breng je aandacht volledig binnenin je hoofd. Dat is je eerste focuspunt, binnenin je hoofd aanwezig zijn.

Observeer in stilte en zonder oordeel datgene wat jij wilt waarnemen. Dat kan fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, maatschappelijk zijn.

Wordt jouw situatie van buitenaf opgelegd, dan neutraliseert deze situatie. Je voelt het wegtrekken uit je systeem. Het doet er niet meer toe.

Leg je linkerhand met de handpalm naar boven op je linkerknie. Dat is je tweede focuspunt. Doe hetzelfde met je rechterhand op je rechterknie. Dat is je derde focuspunt.

Blijf met de aandacht in je hoofd en ga daarna met je aandacht naar je linkerhand, naar je rechterhand, en weer terug binnenin je hoofd. Zo ontstaat er een driehoek.

Ga nu met je aandacht naar de plek waar je fysieke hart zit. Dat is je vierde focuspunt.

De plek waar je fysieke hart zit is de verbinding met oorspronkelijk bewustzijn. Daar is scheppingskracht.

Ga in jouw hart onderzoeken wat jouw blauwdruk, wat jouw kernwaarde is. Wat is jouw werkelijke vermogen. Wat is jouw grootste gevoelskracht. Jouw kernwaarde is waarom jij hier bent.

Haal de situatie die je in je hoofd hebt bekeken naar je hart en laat die daar versmelten met jouw kernwaarde, zonder belang en zonder intentie. Alleen maar laten versmelten.

Dit verandert jouw hologram.

Keer terug met je aandacht naar de driehoek van je hoofd en je handen.

Laat dit dan los en ga nogmaals je lichaam bewust voelen van hoofd tot voeten.

Haal een keer diep adem en blaas uit.

Open je ogen.

20181118 Thérèse Jeunhomme