Tagarchief: bekrachtiging

DAGELIJKSE OEFENING KWANTUMFYSICA/KWANTUMHEALING

De perceptie van de wereld buiten jezelf is direct gelinkt aan jouw innerlijk bewustzijn.

Neem daarom altijd jezelf in ogenschouw. Dit (on)bewust niet doen is onderdeel van de misleiding. Doe je dit niet (genoeg) dan stopt de werking naar buiten en verandert er niets. Hiervoor is discipline nodig. Jouw eigen patronen geven blokkades en daarvan moet jij je eerst bewust worden.

De matrix beheerst al het denken, dus jouw hologram reageert op jouw eigen script. Denken geeft gevoel geeft denken. De hack van het menselijk bewustzijn heeft plaatsgevonden door het hologram van het Annunaki systeem.

Neem altijd alles binnenin jezelf waar. Daar vindt de verandering plaats, en nergens anders. Door binnenin jezelf te werken wijzigt de trilling in jouw hologram.

Dat is kwantumfysica. Dat is kwantumhealing.

Kwantumfysica is de oorspronkelijke kosmische taal. De oorspronkelijke taal is zonder woorden, en dus ook zonder gedachten en denken. Schepping vindt plaats zonder belang en zonder intentie.

Hoe wijzig je jouw bewustzijn van geïnfecteerd door het systeem, naar vrij oorspronkelijk bewustzijn?

Jouw hologram is een informatieveld. Iedere ervaring is hier opgeslagen als informatie die je (on)bewust vasthoud. Jouw trilling, jouw resonantie, wordt bepaald door de informatievelden in jouw hologram.

Jouw hologram heeft een fysiek veld met een bijbehorende persoonlijkheid. Dit veld neutraal schouwen wijzigt het veld.

Dan vindt er een verschuiving plaats in het neurologisch systeem in je hoofd naar het interdimensionaal bewustzijn en dus in jouw en andere hologrammen. Dan gaan je hersenen luisteren naar je hart. Dat is scheppingskracht.

Alles verandert van binnenuit

DAGELIJKSE OEFENING

Ga ontspannen zitten.

Neem de tijd om van hoofd tot voeten bewust te worden van jouw lichaam.

Breng je aandacht volledig binnenin je hoofd. Dat is je eerste focuspunt, binnenin je hoofd aanwezig zijn.

Observeer in stilte en zonder oordeel datgene wat jij wilt waarnemen. Dat kan fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, maatschappelijk zijn.

Wordt jouw situatie van buitenaf opgelegd, dan neutraliseert deze situatie. Je voelt het wegtrekken uit je systeem. Het doet er niet meer toe.

Leg je linkerhand met de handpalm naar boven op je linkerknie. Dat is je tweede focuspunt. Doe hetzelfde met je rechterhand op je rechterknie. Dat is je derde focuspunt.

Blijf met de aandacht in je hoofd en ga daarna met je aandacht naar je linkerhand, naar je rechterhand, en weer terug binnenin je hoofd. Zo ontstaat er een driehoek.

Ga nu met je aandacht naar de plek waar je fysieke hart zit. Dat is je vierde focuspunt.

De plek waar je fysieke hart zit is de verbinding met oorspronkelijk bewustzijn. Daar is scheppingskracht.

Ga in jouw hart onderzoeken wat jouw blauwdruk, wat jouw kernwaarde is. Wat is jouw werkelijke vermogen. Wat is jouw grootste gevoelskracht. Jouw kernwaarde is waarom jij hier bent.

Haal de situatie die je in je hoofd hebt bekeken naar je hart en laat die daar versmelten met jouw kernwaarde, zonder belang en zonder intentie. Alleen maar laten versmelten.

Dit verandert jouw hologram.

Keer terug met je aandacht naar de driehoek van je hoofd en je handen.

Laat dit dan los en ga nogmaals je lichaam bewust voelen van hoofd tot voeten.

Haal een keer diep adem en blaas uit.

Open je ogen.

20181118 Thérèse Jeunhomme

BEKRACHTIGING VOOR JEZELF

Als je inmiddels enig onderzoek hebt gedaan naar hoe onze huidige realiteit bestaat uit kunstmatige invloeden (invoegingen) van buitenaf, dan is het tijd om te gaan oefenen om je eigen scheppende kracht terug te nemen. Hieronder staat een eenvoudige basisoefening waarmee jij jezelf opnieuw in je eigen scheppende kracht kunt gaan zetten. Bron: Martijn van Staveren

BEKRACHTIGING VOOR JEZELF

Een initiatie en een oefening. Terug durven stappen in het besef dat we niet alleen vanuit het hart scheppen, maar ook instructies geven vanuit ons hoofd. En dit is waarvoor wij zijn gemaakt. Een simpele en eenvoudige oefening met een ongelofelijk diepe betekenis.

Doe je ogen dicht. Ga met je bewustzijn naar je eigen lichaam toe. Juist door met je bewustzijn in jezelf aanwezig te zijn ben je schoon en vrij om in dit moment. Bij een rustige diepe inademing besef te hebben dat alles wat er buiten jou is is, een product is, een resultaat is, van een neurologische interpretatie. Dus alles wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt, ontstaat doordat jouw brein dat in elkaar zet. Het komt van binnenuit.

Ga met je aandacht naar binnen in je hoofd. Ga met je aandacht achter je ogen en voel je aanwezigheid in je hoofd, in jouw computersysteem, in jouw biologische brein. Met die aandacht in dit moment in je hoofd besef je dat jij in dit systeem aanwezig bent met jouw bewustzijn. Je bent aanwezig in dat systeem waar alles wordt gevormd en alles een betekenis krijgt. Dit gebeurt op basis van wat jouw brein daarmee doet. En het brein werkt op basis van instructies van woorden. Je gaat nu met je aandacht helemaal naar binnen toe, opnieuw in je hoofd. Nu ga je met je aandacht naar beneden door je keel en naar je hart. Terwijl jij op dit moment met je aandacht in je hart bent, besef je dat deze omgeving een heel andere omgeving is. Je ervaart warmte, je ervaart kleur, je ervaart liefde. Je ervaart zelfs dat aan de achterkant van je hart een deurtje is en je durft dat deurtje gewoon open te zetten. En door het openen van dat deurtje ontdek je dat de werkelijkheid die geprojecteerd wordt door onze hersenen buiten ons, dat die werkelijkheid er ook is achter je hart. En dat dit niet het kunstmatige universum is, maar dat dit het universum is waar alle welwillende, liefdevolle, scheppende wezens multidimensionaal aanwezig zijn. Doordat je dat deurtje open zet besef je ineens dat er altijd contact is, of dat deurtje nou open of dicht is, die verbinding is er. Je gaat nu heel diep van binnen voelen welk beeld jij nu voor jezelf wilt inladen. Een beeld dat je met kracht in je systeem aanwezig wilt laten zijn. Iets uit je dagelijkse leven, als het maar te maken heeft met jezelf. Het kan fysiek zijn, psychisch zijn, emotioneel zijn, financieel zijn, welk beeld komt er nu naar boven waar jij verandering in wilt zien.

Bij de eerste inademing ga je naar binnen en besef je dat dit beeld in je hart via het deurtje naar achteren vertrekt. Bij de uitademing zie en voel je het op jouw manier uit jouw systeem vertrekken. De oude situatie vloeit in het scheppingsveld terug naar de bron. Besef dat je met aandacht en bewustzijn met jouw kracht met jouw voorstellingsvermogen een situatie die er niet hoeft te zijn zojuist hebt ontslagen. Vanuit je hartkracht. Op basis van beelden, op basis van gevoelens.

Bij de eerste diepe inademing ontstaat de situatie die daarvoor in de plaats komt. In je hart ontstaat het beeld en het gevoel dat hiervoor in de plaats komt. En in dit moment besef je dat dit beeld en dit gevoel in je complete lichamelijke scheppingsveld dat dwars door je heen loopt en overal aanwezig is. Je voelt de nieuwe creatie. En zo is het!

Blijf met de aandacht bij je hart, je voelt het programma, je voelt de creatie, je ziet het beeld. Je gaat met je bewustzijn vanuit je hart en dan trek je dit beeld naar boven, door je keel, omhoog naar je hoofd. Je zit weer met aandacht in het midden van je hoofd. Terwijl je in het midden van je hoofd bent neem je waar dat dit beeld en dit gevoel in het midden van je brein aanwezig is. En met woorden geef je de de galactische opdracht, het besluit vanuit jezelf.

´Hierbij geef ik opdracht aan mijzelf om dit nieuwe beeld, dit nieuwe gevoel, de scheppende energieën, via mijn brein te installeren in elke cel van mijn fysieke hersenen. En ik geef ook de opdracht dat ik het installeer in elke cel van mijn fysieke lichaam. Van boven naar beneden en van binnen naar buiten.´

Dit programma, deze nieuwe situatie, die in het brein gezien wordt als een programma, wordt op dit moment via de pijnappelklier, via het centrum van je hoofd, rondom uitgezonden. In het moment dat dit gebeurt besef je dat je hart hetzelfde doet. Voel de creatie vanuit je hart en je hoofd uitzenden. Multidimensionaal. En dit veld is nu in het moment waar we nu aanwezig zijn, rechtstreeks met ons bewustzijn gekoppeld tussen het scheppingsveld en het artificiële veld. Je gaat met de aandacht uit je hoofd, je blijft bij je lichaam, je voelt alles neutraliseren en integreren.

En het is klaar.

deurtje

20171223 Thérèse Jeunhomme