COMMUNICATIE VIA KUNST

De grote stad der kosmos riviert
Alles Stroomt
Vorm wast schoon
Alles is onvorm
En verblijft in het huis der verwondering

(Darryl Bailey)

encaustic op MDF 50 x 60 cm

Alle kunstwerken bezitten een bepaald patroon of een bepaald ontwerp. Het bestaat dus uit een compositie. Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of vanuit de waarnemer. Vanuit de maker gezien gaat kunst om het uitdrukken van ideeën of gevoelens middels een scheppende activiteit. Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die een gevoel of verbeelding oproept. De waarnemer kan via kunst even ontsnappen uit zijn dagelijkse realiteit, en worden meegenomen naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders om de dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.

In de abstracte kunst zijn talloze richtingen. Sommige kunstenaars werken volgens een methode, die we halfabstract of geabstraheerd zouden kunnen noemen. In een geabstraheerd schilderij zijn mensen, bomen, gezichten en voorwerpen nog wel te herkennen, maar ze zijn op alle mogelijke manieren vervormd of uit hun verband gerukt (magisch realisme). Onze tijd is een overgangstijd, oude ideeën tuimelen omver en gevestigde overtuigingen worden door allerlei oorzaken aan het wankelen gebracht en dat alles komt op een of andere wijze tot uitdrukking in verscheidene moderne kunstvormen. Mijn inspirerende voorbeelden hierin zijn René Magritte, Wassily Kandinsky, James Mahu (WingMakers art) en Hilma Af Klint.

Er zijn ook mensen die via kunst het (nog) onzichtbare zichtbaar maken. Die via geabstraheerde kunstvormen de voor het gewone oog (nog) ongeziene trilling en frequentie laten zien, die vorm en kleur geven aan het voor de waarnemer vormloze. Door die kunstuitingen kan de waarnemer een enorm veel groter, dieper en ruimer ‘beeld’ van de realiteit invoelen. Die kunstuitingen vormen een ongesproken taal, die de waarnemer uitnodigt om innerlijk open te gaan voor iets groters, voor een ander, dieper of nieuw perspectief van waarnemen. Die kunstuitingen worden gevoeld en gezien in het hart. Communiceren vindt niet uitsluitend plaats door de zintuigen. Communiceren vindt ook, of misschien wel juist, plaats vanuit gevoel, en vanuit het hart.  Mijn wens is dat mijn creaties het innerlijke gevoel van de waarnemer aanraken en openen, opdat de waarnemer binnen gaat kijken en voelen.