Auteursarchief: Thérèse Jeunhomme

Over Thérèse Jeunhomme

Sense of place

OVER MODELLEN EN SYSTEMEN (2)

‘Er is een grondige weerstand om te veranderen. Dit gaat de grootste uitdaging voor de rest van Nederland worden.’

Jan Willem Erisman (stikstofhoogleraar)

Mijn vorige artikel over modellen en systemen borrelde, zoals altijd wanneer ik schrijf, vanzelf van binnenuit op als een onderwerp waarvan het zinvol en betekenisvol kan zijn om dit nu te delen. We zitten immers met zijn allen, jawel, met zijn allen, in een veranderende wereld die vraagt om andere, wellicht nieuwe, percepties hoe wij met zijn allen, jawel, met zijn allen, onze leefwereld kunnen vormgeven. Dus ongeacht wat ik ook schrijf, of het nu gaat om mijn eigen ervaringen als boodschapper in deze wereld, of om praktische kwesties waar wij met zijn allen, jawel, met zijn allen, mee te maken hebben, het gaat altijd over jou. Jawel, over jou. Want alleen jij kunt iets vanuit jezelf inbrengen in deze wereld dat resoneert, uitwaaiert, als een frequentieveld dat een geheel nieuwe, of andere dan voorheen, wijze van leven en beleven teweeg brengt. Niemand anders kan dit doen. Het gaat om jou! En dan gaat het er alleen maar om of jij, jawel, jij, bereidwillig bent om de keuze te maken om eens dieper en anders te gaan onderzoeken hoe onze belevingswereld op aarde nu eigenlijk functioneert, en waarom dit allemaal zo functioneert. Ben jij bereid en moedig genoeg om hierin te duiken? En alles waarvan je denkt dat het waar is, al je zogenaamde zekerheden, in een nieuwe daglicht te stellen? Blijf dan aan de lijn, zou ik zeggen, want ik kan dienen als brug of inspiratie om jouw belevingswereld in beweging te brengen. Het is eng, dat klopt, en er komt wel degelijk een flinke dosis moed en doorzettingsvermogen bij kijken om jouw belevingswereld en die van ons allemaal aan een nader onderzoek te onderwerpen waardoor al jouw zogenaamde zekerheden helemaal geen zekerheden blijken te zijn. Zo diepgeworteld vast zijn alle overtuigingen door de eeuwen heen in ons mens-zijn verankerd geraakt, dat de meesten van ons niet anders meer kunnen dan hierop voortborduren. Maar wat als dit allemaal ‘vals’ blijkt te zijn? Wat als blijkt dat jij, jawel, jij, een machtig prachtig goud licht uitstralend wezen bent dat oneindig door allerlei frequenties van allerlei universa reist, leeft en beleeft? En dat jij daar jouw innerlijke kracht en pracht en soevereiniteit in aanraakt en deze vibratie laat uitwaaieren in deze wereld? Kijk hier voor meer referentiepunten. 

Hier en daar ontmoet ik berichten van mensen die het gewoon allemaal anders doen. Gewoon doen. Uiteraard ingegeven door een of andere ‘noodzaak’, zoals bijvoorbeeld eigen energievoorzieningen. En dan hoeft dat helemaal niet meteen een heel veganistisch leven off grid zijn. Het kan ook, of wellicht juist, vanuit een andere perceptie. Ofwel het heft in eigen handen nemen en gemeenschappelijk doen wat jouw gemeenschap, en dus jou, het beste dient. Zo las ik in de Volkskrant van 30 juli 2022 een artikel over boeren op Schiermonnikoog die zeven jaar geleden gezamenlijk hebben besloten om hun veestapel terug te brengen en zodoende minder uitstoot op hun mooie eiland te veroorzaken. Vanuit de in hunzelf gevoelde verantwoordelijkheid. Dit initiatief kwam vanuit hen zelf, omdat zij het zo voelden, het werd niet van buitenaf opgelegd. In de afgelopen zeven jaar hebben zij als groep boeren op Schier een heleboel hobbels, bobbels, stagnaties en onderlinge onenigheid doorgewerkt. Want het is natuurlijk nooit een sprookjesverhaal waarin alles in èèn keer met een zwierige zwaai van een toverstokje verandert in een wereld waarin alles mooi en goed is. Als dat zou kunnen zou ik mijn toverstaf al menigmaal rond de aarde hebben laten gaan.

Ook las ik in diezelfde Volkskrant over een boerendorp in Beieren (D) die zichzelf grotendeels energie-onafhankelijk hebben gemaakt. Een dergelijk initiatief is logisch makkelijker te realiseren in een kleine woongemeenschap dan in een grote stad. Evenwel is het een begin met ‘dingen anders doen en organiseren’. En kunnen vanuit deze inspiratie wellicht meer of andere initiatieven ontspruiten. Jawel, ontspruiten, als een onderliggend zaadje dat eeuwen lang verborgen heeft gerust en nu tot groei en bloei kan komen en tot de creatie van nieuwe modellen en systemen leidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn toch inspirerende voorbeelden van mensen zoals jij en ik die niet hebben zitten wachten op wat de overheid, de bedenker van modellen en systemen, doet of niet doet. Ze hebben zelf het initiatief genomen en een in hun eigen, en in gemeenschappelijk belang, model en systeem gecreëerd.

De mensen die deze initiatieven hebben ontplooid zijn niet chantabel. Dat wil zeggen: ze gaan niet lobbyen bij autocratische regimes om (meer) olie en/of gas, zoals de topstukken van politici in de EU wel doen. Bedelen om olie en/of gas tegen betaling van geld en voorwaarden waarover ons niets verteld wordt. Evenwel komt dit in beginsel toch altijd weer neer op hetzelfde doen als wat je altijd hebt gedaan, geworteld in de oude modellen en systemen. Principes worden verhandeld, opgegeven, mensen zijn chantabel. 

20220801 Thérèse Jeunhomme

OVER MODELLEN EN SYSTEMEN

Ik ben niet economisch onderlegd, en een artikel over modellen en systemen zou je daarom wel eens als geblaat van een ondeskundige kunnen opvatten. Toch wil ik iets kwijt over modellen en systemen, al is het maar als inspiratie dat het echt wel allemaal anders kan. Modellen en systemen vind ik in sommige opzichten bijzonder handig en bruikbaar. Het OV-model bijvoorbeeld dat is ingebed in een systeem dat mij van A naar B en weer terug naar A brengt met trams, bussen en treinen, vind ik onwijs handig. Anders zijn sommige reisdoelen voor mij, die geen autobezitter meer is, niet te belopen of te befietsen. Handig en bruikbaar dus. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken van modellen en systemen die echt hun – georganiseerde – doel dienen. Blij mee. Evenwel leven we ook in een wereld met een overdaad aan modellen en systemen die beklemmend en geestdodend werken. Er zijn zoveel wetten en regels-op-regels dat de creativiteit en soevereiniteit van een mens volledig uitgeschakeld worden. En dat vind ik best wel jammer.

Ik ben er namelijk al mijn hele leven heilig van overtuigd dat ieder mens intrinsiek in zichzelf verantwoordelijkheid voelt voor zijn of haar eigen leven, en dat intrinsieke gevoel alle ruimte geven, een hele andere manier van levensvervulling geeft. Al die modellen en systemen, het zijn er teveel geworden, het is verworden tot een dicht web waar ieder mens in en aan vast zit. Het maakt het ook (te) gemakkelijk om problemen of situaties die om verandering vragen, buiten jezelf neer te leggen, bij een model of een systeem. Dan hangt alles dus af van de werkzaamheid van een model en systeem, en dat deze de maatschappij niet toegankelijker en bruikbaarder maken hoef ik hier denkelijk niet uit te leggen. Ik voel hier gemiste kansen voor creatieve, zelfstandig denkende en handelende mensen die ramen en deuren open zetten voor een andere manier van werken en leven. Protesteren tegen wie of wat dan ook helpt niet. Dat komt uiteindelijk alleen maar neer op bewegen binnen dezelfde bandbreedte als de bedenkers van modellen en systemen. Alle partijen bewegen zich op hetzelfde vlak, alleen op verschillende posities binnen dat vlak. Ik heb niets tegen protesteren, laat vooral weten als jij je ergens niet goed bij voelt. Evenwel als je verandering wilt, is dit in mijn beleving niet de weg. 

Een gevleugelde uitspraak van Albert Einstein is ‘Je kunt niets veranderen aan een situatie vanuit hetzelfde bewustzijn als waaruit die situatie is ontstaan.’ En daar hebben we de perceptie beet. Er is dus een andere perceptie, een andere, wellicht voor velen nieuwe, manier van aankijken van modellen en systemen nodig. Iemand die mij lang geleden zeer aansprak met zijn boek ‘Maverick’ is Ricardo Semler. Hij gooide het met zijn bedrijf over een andere boeg. De werknemers van Semco kiezen niet alleen hun eigen baas en salaris. Ze beslissen ook mee over de productie, beslissen zelf hoe ze zich kleden en hebben volledige inzage in de financiële cijfers van het bedrijf. Het bedrijf heeft geen secretaresses, receptionistes of ander ondersteunend personeel. Zelfs Ricardo Semler heeft geen eigen kantoor. Volgens Semler is het tijdperk van macht en controle definitief voorbij en gaat het in de toekomst om het kapitaliseren van zachte waarden als liefde, vertrouwen en openheid. Semler gaat uit van de aanname dat ieder mens in principe eerlijk is en openstaat voor werk dat voldoening schenkt. Vanuit zijn ideeën over de samenleving en de mens heeft hij zijn aandacht verlegd naar het onderwijs. In Brazilië is hij begonnen met zijn Lumiar scholen, ingericht volgens dezelfde principes als zijn bedrijf. Kijk ter inspiratie ook eens naar deze aflevering van VPRO Tegenlicht over Semler en zijn bedrijf. 

Welcome to the Virtual Village - Astérix - Le site officiel

Een ander model ligt bij mijzelf in het systeem van een dorp, en in dit voorbeeld het dorpje van Asterix en Obelix, want mijn humor mag niet achterwege blijven. Ieder mens in het dorp heeft een rol, van het opperhoofd tot de dorpsgek (bard), en ieder mens kent zijn rol en maakt vanuit die rol en bijdrage aan het dorp deel uit van de dorpsgemeenschap. Modeltechnisch gezien betekent dit dat eenzaamheid, depressie, zinloos voelen niet of nauwelijks voorkomen, want er is de gemeenschap die je draagt en waar je bij hoort en aan bijdraagt. Zo een model brengt automatisch verandering in andere systemen, of maakt ze nagenoeg overbodig.  Kleinschalig ondernemen, lokaal ondernemerschap, steunen van lokale ondernemers door hun producten te kopen legt al een stevige basis voor een ander model. Ik fiets regelmatig door het Westland om groenten bij (bio)stalletjes te kopen met klinkklare munt. Leuk om te doen en ik steun de lokale ondernemers. De klem van systemen heb ik ook ervaren sinds ik in het Westland woon en mijn idee voor een lokaal te kweken en te consumeren product niet van de grond krijg. Ondernemers genoeg in het Westland, zou je denken. Maar er is blijkbaar, zoals een rasechte Westlander mij uitlegde, ‘geen goud geld mee te verdienen’. Dus landt mijn ondernemende idee niet.  

Alle modellen en daaraan gekoppelde systemen in een keer stopzetten lijkt me niet erg handig. Aanvoer van drinkwater bijvoorbeeld, heeft een model en een systeem nodig, tenzij je aan een rustig kabbelend beekje in het groen woont waar je je (drink) water uit kunt halen. En zo is er natuurlijk nog veel meer te zeggen over modellen en systemen die je niet per direct overboord kunt gooien. Maar er zijn wel andere modellen die vanuit de intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid van een mens voor zijn/haar eigen leven een zwier aan menselijke beleving kunnen geven. Wellicht is de weg naar andere modellen en systemen wel het verruimen en bekrachtigen van de bandbreedtes van beleving van mensen. Uit de modellen en systemen losweken zodat creativiteit en innerlijk gevoelde verantwoordelijkheid menselijke ruimte krijgen om te ontplooien. Zoals Semler dit heeft ingezet.

20220724 Thérèse Jeunhomme

 

 

MET ANDERE OGEN

encaustic 60 x 80 cm

De grote stad der kosmos riviert
Alles Stroomt
Vorm wast schoon
Alles is onvorm
En verblijft in het huis der verwondering

(Darryl Bailey)

Nog niet eerder schreef ik direct over buitenaards contact. Enerzijds omdat contact met levende wezens die niet op deze aarde, zelfs niet eens in ons melkwegstelsel, leven nogal eens weerstand en vragen oproept. Anderzijds omdat ik niet wil gaan classificeren over contact en met wie. Want hoe je ook tegen deze materie aankijkt, gedachten over buitenaardse contacten zijn nog altijd en nog steeds onderhevig aan geprogrammeerde beelden binnen ons denkraam (je brein, je hoofd). Niet in de laatste plaats mooi geprogrammeerd door de vele films en series die hierover gaan (die overigens heel vaak ware fragmenten bevatten). Maar wat is het dan wel?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Voor diegenen die twijfelen over buitenaards leven en dan ook nog eens contact hiermee hebben, en zeker voor diegenen die dit naar het rijk der fabelen verwijzen, is het begrijpelijk een hele stap in om-denken. Net als bijvoorbeeld beweren dat bomen altijd paars van kleur zijn geweest, en dat al dat groene dat wij menen te zien helemaal niet de ware kleur is. Dit vraagt nogal wat omschakelen. Evenwel zou het zelfs voor de twijfelaars en tegenstanders mogelijk moeten zijn om eens een keer de hele boel open te gooien, om eens flink alle denkramen op te schudden. Het is aan jou of je jouw denk-deuren en -ramen open wilt zetten en met andere ogen naar buiten wilt kijken.

Voor mijzelf schrijvend zijn dit zekerheden die gefundeerd zijn in mijn eigen ervaringen en herinneringen. Het grootste deel van mijn leven heb ik me als een alien gevoeld in deze wereld, totdat ik in 2007 mijn echte familie voelde, in vibratie, die als waarnemers aanwezig waren bij een bijeenkomst met 700 mensen. Eindelijk voelde ik me gèèn alien meer, maar voelde ik mij diep verbonden met de buitenaardsen die ons daar kwamen waarnemen. Mijn enige echte familie! Ik voel altijd dat zij er zijn, ergens in frequentie. 

Er zijn ontelbaar veel buitenaardse rassen, in evenzovele verschijningsvormen. Daar kan zelfs ik niet genoeg over fantaseren. Leven is een bewustzijnsfrequentie die zich zichtbaar maakt. Alles is trilling, frequentie. Mensen, natuur, onze mooie aarde, ons sterrenstelsel, andere sterrenstelsels en planeten, andere levende wezens, alles is bewustzijnsfrequentie. Er zijn welwillende rassen die ons als mensheid en planeet aarde goedgezindheid zijn en met heel veel belangstelling waarnemen hoe mensen op deze aarde hun bewustzijn verruimen en daardoor met andere ogen naar zichzelf, naar de mensheid, naar de aarde gaan kijken. En dat is nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid voorgekomen. Wij leven dus eigenlijk in een heel bijzondere tijd, een tijd die zoveel ramen en deuren openzet om doorheen te kijken. Er zijn ook buitenaardse rassen die niet welwillend zijn, die liever zien dat wij slapend en in onwetendheid blijven en volgzaam slaaf blijven van technologie, beperkte informatie, mind control en crowd control. Simpelweg dit beseffen geeft jou al een keuze: Zet je jouw ramen en deuren open? Of niet? Ben je twijfelaar of afwijzend, dan nodig ik je van harte uit om eens op een wolkeloze avond of nacht buiten te gaan zitten en omhoog te kijken. Alleen maar kijken en je aandacht geven aan die ontelbare sterren(stelsels) waar je naar kijkt. Laat je verbazen en verrassen. 

Naast de twijfelaars en de afwijzenden zijn er ook groepen mensen die verlangen naar buitenaards contact en dit vanuit hun voorgeprogrammeerde denkraam invullen. Ik vraag me dan altijd af hoe een voorgeprogrammeerd denkraam zich dit voorstelt: ‘oh hallo, leuk om je te ontmoeten, van welke planeet kom jij?, goede reis gehad?, kopje koffie? koekje erbij?’. Beseffen deze mensen wel dat het ontmoeten van buitenaardsen voor deze bezoekers zelf een immens risico met zich meebrengt? Zij wagen zich immers in een bestaansfrequentie op aarde die zo dicht en verwrongen is, dat er heel wat technologie van hun kant bij komt kijken om dit zonder risico te doen. En dit dan nog afgezien van de paniek en angst die kan ontstaan en hele legers met zwaar wapentuig op de been brengt. Dan zijn er de mensen zelf die zo verlangen naar dit buitenaardse contact. Wie is zich ervan bewust dat jouw lichaam dit contact wel eens niet aan zou kunnen? Dat je gewoon knock down omvalt of ‘sterft’ door de hele hoge frequentie? En dat je een zeer, zeer krachtig, standvastig en ontwikkeld bewustzijn nodig hebt om in contact te kunnen blijven staan?

Ik kom van de Pleiaden en ben verbonden met de Ana Shay Hi beschaving, mijn familie. Wij communiceren een kosmische taal met elkaar, een pure hartsfrequentie, zonder woorden. Leven hier op aarde met dit bewustzijn is niet echt een plezierritje geweest. Zovele voor mij volstrekt onbegrijpelijke gedragingen van mensen waarin ik mijn eigen soevereiniteit moest zien te behouden, leek eerder op een dollemansrit in een rollercoaster die nergens stopte. Evenwel is er sinds december 2021 ruimte gekomen, ruimte in deze wereld om te Zijn wie ik ben, ruimte om mijn plaats in te nemen. En diezelfde ruimte waarbinnen ik mijn plaats heb ingenomen expandeert. Binnenin mijzelf als een menselijke galactische poort die fungeert als belichaming van de brug tussen galactische frequenties en aardse frequenties, en buiten mijzelf via een galactische poort in mijn tuin. 

met andere ogen

20220630 Thérèse Jeunhomme

 

BRONREALITEIT

‘Het leven komt aanvankelijk naar voren als een verlengstuk van de Bron Realiteit en vervolgens als een geïndividualiseerde energiefrequentie die in een vorm is geïnvesteerd. Het trilt, in zijn pure, tijdloze staat, precies hetzelfde voor alle manifestaties van het leven. Dit is de gemeenschappelijke basis die al het leven deelt. Dit is de toon-vibratie van gelijkheid die kan worden waargenomen in alle levensvormen die alle uitingen van diversiteit verenigt tot de basis van het bestaan ​​dat bekend staat als Eerste Bron.’

mixed media doorsnede 50 cm

Deze woorden van het Centrale Ras geven in mijn beleving exact weer wat de essentie van menselijk leven behelst. Ieder mens die binnenin zichzelf met zijn/haar eigen bronfrequentie in contact komt, ervaart dit. Dan voel je dat jouw oneindige bewustzijn in een lichaam woont, een lichaam dat dient als instrument om hier te zijn. Net als een astronaut die een ruimtepak draagt om in de kosmos te kunnen zijn, heeft jouw ware wezen een ‘astronautenpak’ nodig om in deze realiteit hier op aarde te kunnen zijn. Je bent niet jouw lichaam. Je woont erin.

Voor de lezer die (nog steeds) vindt dat ik abacadabra schrijf, of dat ik een complotdenker ben, wil ik hier en nu zeer duidelijk maken dat alle gedachten van mensen over mij louter en alleen voortkomen uit de beperkingen van het geprogrammeerde denken dat zo diep en stevig in de mens verankerd is, dat het schier onmogelijk lijkt om jezelf hieruit te bevrijden. En toch kan dat. Als ik het kan, kun jij het ook! En dus nodig ik een ieder die dit leest en deelt van harte uit om eens diepgaand in jezelf te gaan onderzoeken waar jouw gedachten en (voor)oordelen over mij vandaan komen. Zijn jouw gedachten wel van jou? Is jouw (voor)oordeel over mij wel van jou? That’s the question.

Mijn hele leven heb ik ervaringen die voortkomen uit de oorspronkelijke bron. Het heeft ongeveer 25 jaar geduurd voordat ik herkende dat ik informatie via het Centrale Ras ontvang. De informatie was nog niet breed toegankelijk en ontvangbaar, waardoor het voor mij lang heeft geduurd om te voelen door wie ik de afgelopen 40 jaar werd waargenomen en van wie ik informatie ‘zag’. Ik ben een van de ontvangststations van deze informatie. Ik schrijf hierover en, indien het kan worden ontvangen, spreek ik hierover. Dat doe ik niet om mezelf in de kijker te plaatsen of omdat ik zo graag belangrijk gevonden wil worden. Mijn ego-persoonlijkheid is er nog steeds, want ik ben hier nu, evenwel omdat ik mijzelf hiervan bewust ben, kan ik mijn ego-persoonlijkheid naast mijn ware wezen plaatsen en kan ik intens en onvoorwaardelijk mijn trilling laten vibreren zodat die in al wat leeft kan worden ontvangen. Ik doe dit omdat het een van de manieren is om (verborgen gehouden en verloren gegane) informatie vrij te maken, zodat deze informatie voor ieder mens toegankelijk is. Mijn woorden en ervaringen, verbaal of geschreven, en mijn ware wezen, zenden oorspronkelijke trillingen uit. Dat is het doel. Dat is waarom ik hier nu ben! 

Wat jij doet of niet doet met mijn woorden is mij om het even. Ik heb geen belang bij wat jij, lezer, allemaal denkt. Over mij, over anderen, over de wereld, over het menselijk bestaan hier op aarde. Wat ik wel weet is dat als je hier nu niet induikt met jezelf, dan doe je er gewoon 10.000 jaar langer over. Of zoiets. Want ieder mens die hier nu leeft krijgt op enig moment mensen zoals ik op zijn/haar pad die iets zeer wezenlijks binnenin jezelf aanraken. En of ik dat nu ben, of iemand anders, is volstrekt onbelangrijk. Ik ben hier om jou te laten voelen wie jij werkelijk bent. En dat dit een onafzienbare reeks van reacties teweeg brengt, is mij genoegzaam bekend. De jaloezie, de (voor)oordelen, de afwijzingen, de uitsluitingen, ik ken ze allemaal. Niets menselijks is mij vreemd. Ik begrijp heel goed dat de aanraking van jouw ware wezen, dat er iets binnenin jou zich gaat roeren en onrustig wordt waardoor je feitelijk binnenin jezelf gaat voelen dat veel, zo niet alles, waar jouw leven uit bestaat op losse schroeven komt te staan, enorme schrik teweeg brengt. En dat dit al die reacties tot gevolg heeft. Want de meerderheid van mensen kiest ervoor om in het afscheidingsprogramma van denken te blijven zoals je dat altijd hebt ervaren. Of in ieder geval dènkt te ervaren. 

Evenwel wil ik hier en nu zeer krachtig duidelijk maken dat al jouw ego-gebaseerde denken en al jouw ego-gebaseerde (voor)oordelen de afgescheidenheid in deze wereld in stand houden. Denk dààr maar eens over na… Want als er iets is dat ik nu zeer krachtig binnenin mezelf voel, is dat er een doorbraak moet komen om al die geprogrammeerde patronen open te maken. En dus zet ik dàt in dit artikel zeer krachtig in! De afgescheidenheid houdt de huidige realiteit in stand! Jij kunt hierin verandering te brengen. Vanuit jouw bronrealiteit. Het is aan jou om de toon-vibratie van gelijkwaardigheid uit te zenden zodat die kan worden waargenomen, en alle uitingen van diversiteit verenigt tot de gelijkwaardige basis van het bestaan. Als ik het kan, kun jij het ook.

Ik ben een mens in deze realiteit en mij gebeurt altijd van alles en nog wat. Een leven lang. In februari jl. opende een kosmisch portaal in mijn tuin. Dit ging overigens niet zonder ‘slag of stoot’ want ik heb een fysiek gevecht met gigantische tegenkrachten gevoerd. In maart belichaamde ik de brug tussen kosmische frequenties en aardse frequenties. Vrij van ego-persoonlijkheid. Ik werd menselijk portaal. Vanuit bronrealiteit. Dat is waarom ik hier ben. Als ik het kan, kun jij het ook. 

20220605 Thérèse Jeunhomme

 

 

 

 

 

OVER GEPROGRAMMEERDE RUIMTETIJD-REALITEIT

Hieronder een door mijzelf gemaakte vertaling en samenvatting van het zogenoemde ‘vijfde interview’ van de WingMakers website. Wil je weten wie WingMakers zijn? Wil je informatiewaarheid over onze dagelijkse werkelijkheid lezen? Wil je weten hoe en waarom onze gecreëerde holografische wereld wordt gemanipuleerd? Wil je weten waarom je NU bewust wakker moet worden en wat ervoor nodig is om jezelf vrij te maken uit de huidige gemanipuleerde holografische tijdlijn?

Een gratis PDF over geprogrammeerde ruimtetijd-realiteit kun je ook downloaden

GA DAN LEKKER ACHTEROVER ZITTEN EN LEES.

De aarde was en is een zeer unieke planeet. Het was oorspronkelijk volledig van water. Maar wat het interessant maakte voor wezens was het feit dat de kern het mogelijk maakte om een ​​zwaartekracht te hebben die de manifestatie ondersteunde. Dat het begon te doorkruisen van een interdimensionale planeet van geluidsfrequenties naar een planeet van materie – van fysieke materie. De zwaartekrachtproducerende kern of kern was in staat om letterlijk de omstandigheden te creëren waardoor het zich gedurende tijd konden materialiseren. Er zijn hiervan gegevens over op de schijf die uit de drieëntwintigste kamer op de oude pijlplaats zijn genomen. Maar een deel hiervan wisten we uit andere documenten die we hebben gehaald uit het Sumerische record die niet op grote schaal zijn verspreid. We hebben ook discussies gehad met het Corteum die dit op zich houden. Dit was toen de Atlantiërs op de planeet leefden. Ze waren het ras van wezens dat op dat moment van de vorming de aarde bewoonde. De Anunnaki kwamen naar hen toe en onderhandelde over een overeenkomst om de Anunnaki toe te staan ​​een stof in de buurt van de kern van de planeet te dalen die – in de essentie – wat vandaag goud zou zijn. Ze hadden het nodig. De exacte reden is onbekend, maar het had iets te maken met de manier waarop goud de frequentie van hun lichaam moduleerde. Goud was een essentie voor hun ras. Het had een eigendom dat van vitaal belang was voor hun overleven. Het record is een beetje vaag om precies waarom het zo belangrijk was. Maar deze records vermelden dat hun hele planeet twaalf grote steden had en ze waren allemaal gemaakt van een semi-transparant goud. Zelfs het boek Openbaringen verwijst hiernaar. Ze waren een ras van wezens die niet fysiek waren, maar etherische, interdimensionale wezens. Aangezien de Atlantiërs op dat moment het enige ras van wezens op aarde waren, stelden zij de Anunnaki-toestemming om mijnbouw op aarde op te zetten, waarmee de Atlantiërs overeenkwamen. Ze zagen geen kwaad om dit ras te helpen. Ze waren geen concurrent, omdat de Atlantiërs groter en talrijker waren. De Atlantiërs wilden een overeenkomst hebben met de Anunnaki, al was het maar om bevriend te raken voor hun technologie. Ook was de goudwinning in een gebied van de aarde dat voor hen weinig gevolgen had. De aarde begon steeds meer te materialiseren. Het begon in zekere zin te verharden. Het goud ermee. De aarde, en alles erop, was stolling. De mijnbouw van het goud zou binnenkort onmogelijk worden voor de Anunnaki, omdat ze het goud niet zouden kunnen delven als het in een dichte, fysieke toestand was. Hun lichamen waren etherisch. Ze konden het goud niet ontnemen als het fysiek was. Ze moesten lichamen hebben die op aarde zouden kunnen opereren en het goud konden ontnemen. Het punt is dat ze een fysiek schip moesten maken, zoals een astronaut zou een ruimtepak vereisen om ruimte te bewonen. Ze probeerden honderden experimenten en hadden de hulp van zowel de Atlantiërs als de Sirianen. We noemen ze soms fysieke uniformen. De wingmakers noemen ze menselijke instrumenten. Dit waren het equivalent van aap-mensen. Ze waren pre-humaan. Maar zij waren onze voorgangers. Ze waren volledig biologisch, maar menselijke 1,0’s waren niet volledig fysiek. Ze waren gedeeltelijk etherisch. Zie je, de Anunnaki en Sirianen hebben ze ontworpen om te synchroniseren met de zich ontwikkelende verdichting van de aarde. Dus zoals de aarde stolde, zo ook de menselijke instrumenten. De Anunnaki en Sirianen plaatsten ze in deze menselijke uniformen. Dit waren zeer geavanceerde wezens, maar blijkbaar naïef. Terwijl de aarde begon te stollen, vertelden ze hen dat als ze een voertuig konden ontwikkelen om hen in staat te stellen hun goud te blijven ontnemen, dat acceptabel zou zijn, maar op kleine schaal . De Anunnaki hadden een soort ruzie met de Atlantiërs en begon samen te werken met de Sirianen en een ander ras dat de Reptielen werd genoemd. Elk van deze drie rassen was geïnteresseerd in het uitzoeken van het belichamen van fysieke planeten. Ze zagen de aarde als een soort laboratorium om erachter te komen. De Anunnaki had al een menselijk uniform, ze moesten het gewoon van kracht worden met een levensbron of ziel. Het grotere probleem was hoe de Atlantiërs in deze uitvoeringsvormen te krijgen en daar te houden. In feite hebben deze drie rassen samengewerkt om de Atlantiërs tot slaaf te maken in deze pre-humaan vaten. De Atlantiërs waren de stroomgeneratoren die deze biologische entiteiten deden opereren.  Het is een zeer gecompliceerd onderwerp. De wingmakers schreven over de implantatie van programma’s in het menselijke uniform – zelfs versie 1.0. De Sirianen werden meestal gecrediteerd met deze uitvinding, maar het waren de nakomelingen van ANU die deze implantaten echt perfectioneerde door ze te programmeren. De menselijke uniforme versie 1.0 is ontworpen door de Anunnaki, de implantaten werden ontworpen door de Sirianen en de programmering van de implantaten werd ontworpen en geëvolueerd door een staat bekend als Marduk. Maar het antwoord is in de implantaten. Zie je, de biologische entiteit of aap-mens, zoals je ernaar verwijst, was niet in staat om in de fysieke wereld te werken. Ze hadden overlevingsvaardigheden nodig, hoe te eten, hoe ze zichzelf kunnen schoonmaken, hoe ze zelfs kunnen verplaatsen door hun lichaam te bewegen. Al deze zeer fundamentele functies waren nodig om het uniform daadwerkelijk op te nemen of te programmeren… wat het doel was van de functionele implantaten. De implantaten waren verwant aan de hersenen van de mens 1.0, maar het was niet alleen in de hersenen. Deze implantaten werden in verschillende delen in het lichaam geplaatst, zoals de borstkas, de middenrug, polsen, enkels, enz. De primaire implantaten zaten in de schedel. Maar over het algemeen waren deze implantaten genetwerkt om vanuit het hoofd of hersengebied te opereren. Menselijk 1.0 was nog steeds deels etherisch en deels fysiek. De implantaten hadden ook een vergelijkbare consistentie of geluidstrilling nodig. Ze werden meestal in de bot- of skeletstructuur geplaatst, en sommige in het spierweefsel. Deze functionele implantaten versmolten met de spieren en botten, inclusief het DNA. De WingMakers zeiden het zo: de DNA-integratie was voor de intelligentie van het plan; het spierweefsel zorgde ervoor dat de levensessentie het functionele implantaat van stroom kon voorzien. Er was een centraal coördinatiepunt, en dat was in de hersenen, maar de implantaten zaten door het hele lichaam. Dit was een geïntegreerd systeem dat in het menselijke uniform was geïnstalleerd om het in de loop van de tijd te kunnen controleren, bewaken en programmeren. Het was de evolutionaire stok en wortel. Door het op deze manier te doen, konden de vroege mensen goud opgraven, wat, zoals ik al zei, aanvankelijk hun primaire doel was. Je ziet dat de geïmplanteerde functionaliteit deels was om de menselijke 1.0 en zijn krachtbron – de levensessentie – efficiënt en effectief te laten functioneren als mijnwerkers. Dat was het voornaamste doel. De tweede was echter om de krachtbron, of in dit geval de Atlantische wezens in de menselijke vaten, te onderdrukken. Ze deden dit door de krachtbron onwetend te maken over zijn oorsprong en de realiteit van zijn ware uitdrukking als een oneindig wezen. Toen de Atlantische wezens in het menselijke uniform werden geplaatst, waren ze in wezen voor honderd procent gericht op fysieke overleving en functionele prestaties. Er was geen relatie. Geen huwelijk. Geen reproductie. Dit waren in wezen gekloonde wezens. Ze waren allemaal hetzelfde in termen van hun uiterlijk en capaciteiten. Menselijke drones, bestuurd door geïmplanteerde functionaliteit waarmee het wezen van de Atlantiërs werd geassocieerd, zoals zij. Het oneindige in het lichaam geloofde dat het het lichaam was en de geïmplanteerde functionaliteit, en niets meer. Deze wezens – de Atlantiërs – waren oneindig, wat betekent dat ze geen ruimtetijdregeling hadden. Ze leefden nadat het lichaam stierf. De Anunnaki creëerden echter een reeks ervaringsdimensies die het equivalent waren van een Holding Plane, zo noemden de WingMakers het, waar ze konden worden gerecycled zoals in reïncarnatie. Het stelde de Anunnaki in staat de Atlantiërs te recyclen. Sommige aspecten van de geïmplanteerde functionaliteit waren interdimensionaal, dat wil zeggen, het zou kunnen helpen bij het afleveren van de wezens op de juiste locatie binnen de houdvlakken van bewustzijn, en helpen bij hun reïncarnatie terug in een nieuw voertuig. Maar de Anunnaki zouden ze op grote schaal kunnen maken, dus als een menselijk uniform afliep – laten we zeggen dat ze een mijnongeval hadden – zou er een ander worden gemaakt. Dit waren klonen. De mogelijkheid om zichzelf te reproduceren kwam in versie 2.0 en dat kwam vooral omdat de hoeveelheid inspanning die de Anunnaki nodig had om dit proces te beheren enorm was. Ze wilden een geautomatiseerd systeem maken, iets waarvoor ze niet alle variabelen hoefden te orkestreren. Dus hielpen de Sirianen hen bij het maken van implantaten voor reproductie en het vermogen om het recyclen van de wezens uit de vasthoudvlakken te automatiseren om via een baby in het fysieke geboren te worden. Het universum bestaat uit dimensies die het gevolg zijn van wiskundige vergelijkingen. Het is gebouwd uit wiskunde. Sommige wezens begrijpen hoe ze wiskundige vergelijkingen kunnen toepassen om ruimtetijd te organiseren en te plannen. Het is allemaal gemaakt. Deze wereld is gemaakt, het is niet echt. Het is een geprogrammeerde realiteit. Als ik plan zeg, kan het ook worden opgevat als controle over ruimtetijd. Dat wil zeggen, dit is een geprogrammeerde ruimtetijdrealiteit. Als je eenmaal de ruimtetijd-realiteit kunt programmeren binnen een soort als de mensheid, kun je programmeren op individueel niveau van een persoon, tot wanneer ze hun neus krabben, als je dat wilt. Het zijn allemaal wiskundige vergelijkingen. Ik noemde Marduk. Hij was nauw betrokken bij de evolutie van de soort. Dat was zijn rol. Van alle Anunnaki was hij het dichtst bij de menselijke 1.0s. Hij begreep ze en bewonderde zelfs bepaalde aspecten van hen. Onbewust begon hij misschien hun programma’s te veranderen, zodat de menselijke 1.0s zich meer op de Anunnaki gedroegen. Toen ze de kenmerken van de Anunnaki begonnen aan te nemen, waren Anu en zijn zonen, Enki en Enlil, hierover bezorgd. Marduk programmeerde emoties en gevoelens. Hij was te snel evoluerende mensen, maar vergeet niet dat dit de evolutie was van de functionele implantaten, de interface tussen de krachtbron – Atlantiërs – en het menselijke fysieke lichaam. Het was dus de interface die werd geëvolueerd, waardoor het menselijk lichaam emotie kon tonen, om te communiceren, meer te voelen van de driedimensionale wereld genaamd Aarde, enz. Het andere dat gebeurde was dat naarmate de aarde meer een driedimensionale vaste stof bleef worden, ook de menselijke 1,0’s en hun functionaliteit implantaten. Deze groeiende verdichting maakte het ook gemakkelijker om de Atlantische stroombron in de menselijke uniformen te beheersen en te onderdrukken. Het was alsof er een compressie plaatsvond in en op dit aardevlak, en het verdiepte de zwaartekracht van de focus op het overleven van het aardevlak. Reptielen waren gewoon een ander ras van wezens gebaseerd op reptiel -DNA, maar verschillend van de Anunnaki. Je zou kunnen zeggen dat ze verwant waren. Ze stonden bekend als Life Carriers. Ze zaaiden planeten. Ze bouwden voedselketens. Je zou kunnen zeggen dat ze de kruideniers van de planeet waren. Hun taak was meer om ervoor te zorgen dat er voedsel was. We weten niet precies hoe het is gebeurd dat de Atlantiërs in slavernij kwamen. Het record dat we lezen was niet specifiek over dit onderwerp. Maar de toon, of het woord dat werd gebruikt, was dat de Atlantiërs naïef waren. Ze hadden geen reden om te denken dat het mogelijk zou zijn om tot slaaf te worden. Het zou zijn als een concept dat nooit in hun cultuur werd gebruikt. Niemand heeft dat ooit gedaan. Je kunt een oneindig wezen niet tot slaaf maken, tenzij je ze natuurlijk opsluit in een menselijk uniform. En dat was de sluwheid van de Anunnaki en hun Siriaanse partners. Ze lanceerden deze aanval vanuit zo’n bizarre invalshoek, dat de Atlantiërs het niet konden zien aankomen. Ik denk dat het een hinderlaag of een verrassingsaanval was. Human 1.0 steeg naar een behoorlijk hoog niveau in termen van het kunnen spreken of communiceren. Dat was de belangrijkste add-on die Marduk naar Human 1.0 bracht. De psychologische toestand van een kloon was echter te moeilijk voor Human 1.0. Ze leken allemaal op elkaar en hadden dezelfde gedachten, dus communicatie was tot op een punt nuttig, bijvoorbeeld het coördineren van een taak, maar eigenlijk individuele ideeën hebben … nee. En dit leidde tot depressie en psychologische toestanden waar ze volgens de wingmakers letterlijk gek werden. Deze fout was een enorm probleem. Anu besloot ze weg te vagen, en dit is het verhaal van de grote vloed. Marduk slaagde erin om enkele van de menselijke 1,0’s te redden van de vloed, samen met andere flora en fauna, maar het was het einde van de mens 1.0. Human 2.0 werd vervolgens gecreëerd. Dit was het stadium waarin de mensen zichzelf konden herproduceren. En toen dit gebeurde, impregneerden een deel van de Anunnaki vrouwelijke mensen en brachten hun bloedlijnen naar de menselijke soort. Dit begon de variaties. Dit begon het idee dat mensen niet langer klonen waren. De zorg was echter dat menselijke 2.0’s te krachtig en zelfbewust zouden kunnen worden. Wat als de Atlantische krachtbron zich bewust werd dat het een oneindig wezen is? Dit was toen Anu besloot dat hij God moest zijn. Mensen moesten een heer of heerser over hen hebben, dus het was duidelijk dat ze inferieur waren aan een externe heerser. Dit was een belangrijk onderdeel van hun indoctrinatieprogramma. Werken met Marduk en de Sirianen, creëerden ze de omgeving van Eden en creëerden het paradigma van Eva als de aanstichter van de val van de mensheid. Dit was, zou je kunnen zeggen, Act 1 van Anu als God. Het werd opgevoerd om de menselijke 2.0s een duidelijk gevoel van een externe autoriteit te geven, en dat ze uit het paradijs werden verdreven omdat ze probeerden zelfgerealiseerd te worden. Het was alsof je de mensheid bestraft met de vuist van een boze schepper die wilde dat zijn schepping werd geïdentificeerd met hun menselijke uniform. Een beetje zoals zeggen: Denk niet dat je kunt zijn zoals ik. Om het grote portaal echt te begrijpen, moet je dit evolutieproces begrijpen, en de enige manier waarop je het kunt begrijpen is om terug te gaan naar het begin van het menselijk ras. Vergeet niet dat het oorspronkelijke doel de overname van goud was. Maar toen de Atlantiërs Anu verwierpen, begon hij samen te werken met de Sirianen. Het was net voor de overstroming dat Anu ontdekte dat het goud dat hij had gedolven voldoende was. Hij had niet meer nodig. Het idee om een ​​god te zijn over de Atlantiërs was echter verleidelijk. De Sirianen en Reptielen vonden dat het idee om oneindige wezens in planeetecosystemen tot slaaf te maken hun uitvinding. Ze hadden iets dat helemaal uniek was. Het waren maker-goden en elk ander ras kon in een vergelijkbaar type vat worden verstrikt. Dat begonnen ze precies te doen. Je ziet dat de aarde een unieke kwaliteit in de kern had. Deze kern was van extreme interesse voor de Anunnaki toen ze voor het eerst de aarde bezochten. Het was deze kern die het zwaartekrachtveld creëerde waardoor de planeet op een zodanige manier volledig fysiek werd dat het het fysieke leven kon ondersteunen. Natuurlijk moesten ook andere voorwaarden aanwezig zijn, maar het was deze kern die de echte sleutel was. Werken met de Sirianen en Reptielen, begonnen ze dezelfde slavernij op andere planeten te doen. Ze repliceerden de kern van de aarde en hebben een methode ontworpen om deze kern op andere planeten te implanteren. Ze waren in wezen een planeet terraformen door de kern van de aarde te klonen en te installeren. Toen ik zei dat het menselijke uniform evolueert, maar deze evolutie is op een baan, een voorgeprogrammeerd nummer. De bedoeling was om een ​​ANU te laten terugkeren op een ‘cloud’, de hele seconde zou de geënsceneerde ingang voor ANU worden. De mensheid zou zo evolueren dat zijn terugkeer in ons bewustzijn zou worden opgevat als een goede zaak. De redding van de mensheid. We zouden allemaal zijn kinderen zijn, en de glorie van God zou op aarde zijn. Dat was het plan. Van voor de tijd van Jezus was dat het plan. De wezens zoals Marduk of Enki of ANU zijn niet in ruimtetijd gebaseerd. Het zijn oneindige wezens, wat betekent dat ze geen einde hebben. Ze hebben geen leeftijd. Wij ook niet. De functionele implantaten van de menselijke interface zijn perfect geïntegreerd in het menselijke vat. Ze werken naadloos. Dus naadloos weten we niet dat zij wij niet zijn. We hebben op een bepaalde manier geen keus. We denken dat onze gedachten en emoties van ons zijn, dat deze ruimtetijd is waar onze gedachten en emoties bestaan ​​in. Zelfs de gedachte aan een God, hemel, hel, ziel, meesters, al deze dingen, ze maken deel uit van het programma. Het is geïntegreerd in zowel de dimensie van het aardevlak als het na-leven. Het leven na de dood maakt deel uit van het bedrog. De oogbrein was het belangrijkste element dat de Anunnaki moest ontwerpen om de functionele implantaten te laten werken. Dit is in Human 1.0. In Human 2.0 was het het DNA. Nadat dit was bereikt, konden de Sirianen het bewustzijnskader ontwerpen – het menselijke bewustzijn. Menselijk bewustzijn is de sleutel tot het onderdrukken van een oneindig wezen. Het menselijk bewustzijn, of de triade van bewustzijn, bestaat uit drie interactieve lagen. De eerste laag is universele geest of onbewust, en dit vormt het verband tussen de individuele mens en de hele soort. Deze laag is wat ons allemaal in staat stelt te zien wat iedereen ziet, voelen wat iedereen voelt, weten wat iedereen weet. Het is de perfecte manier om een ​​soort in scheiding te verenigen. In feite is dat de manier waarop we eenwording voelen, door de onbewuste geest. De volgende bewustzijnslaag is de genetische geest, zoals de wingmakers ernaar verwijzen, of onderbewustzijn, in het geval van Sigmund Freud. Dit vormt het verband tussen het individu en hun stamboom of genetica. Hier worden bloedlijnen uitgedrukt. En dan is er de bewuste geest. Dit is de unieke individuele perceptie en expressie – wat de meesten van ons onze persoonlijkheid en karakter noemen, het is gebouwd op deze laag. De bewuste geest van het individu wordt sterk beïnvloed door de genetische geest, vooral tussen de geboorte en de leeftijd van zeven of acht. Tegen die tijd is de invloed alomvattend. Vergeet niet dat de Anunnaki de biologische vorm heeft gecreëerd – het lichaam, de Sirianen creëerden de functionele implantaten en Marduk voerde de programmering van deze functionele implantaten uit, zodat ze zouden evolueren langs een geprogrammeerd pad, wat leidde tot de terugkeer van ANU. Dit werd uitgedrukt in de hiërarchische structuur van de mensheid die spreekt over God en meesters in religieuze en esoterische teksten. Dit maakte allemaal deel uit van het ontwerp, om verschillende religies en esoterische culten te creëren die een enorme hiërarchie zouden ondersteunen en de menselijke soort zouden bevelen in meester-studentrelaties, en vervolgens een multi-niveaus hiernamaals zou creëren dat degenen zou belonen die geloofden en gehoorzaam waren aan hun God of meesters. Het hele principe dat achter dit streven zat, zou in één woord kunnen worden samengevat: scheiding. Alles bestaat ook in scheiding in het aardevlak en zijn hiernamaals vlakken. Maar volgens de wingmakers is echt dat we allemaal doordrenkt zijn met gelijkheid en eenheid – niet door de onbewuste geest, die ons alleen in scheiding verbindt, maar eerder door de levenslange essentie. En deze essentie in het leven is soeverein en integraal. Het is dat ik ben, wij zijn. Niemand is boven, niemand is hieronder. Niemand is beter, niemand is minder. Het is mogelijk omdat de wezens die de tot slaaf gemaakte de mensheid hebben, een wereld hebben ontworpen waarin we ons hebben aangepast aan meer dan eonen van tijd, en er op zo’n manier in evolueerden dat we verloren zijn gegaan in onze wereld. De sluiers die over ons zijn geplaatst, zijn ondoorzichtig. Zozeer zelfs dat mensen werken als menselijke uniformen niet weten dat alles om hen heen illusoir is. Het is een geprogrammeerde realiteit die niet echt is. De wingmakers zeggen dat alles gewoon holografisch georganiseerd is om er echt uit te zien. Wanneer u de reikwijdte van de misleiding beschouwt en de manier waarop de mensheid het heeft toegestaan ​​hun gedrag te regeren is dit zeer verontrustend. Het goede nieuws is dat je hier nu over hoort. Elke persoon kan uit de illusie stappen. Er is hier geen meester. Geen God zal naar beneden komen en het voor ons laten gebeuren. Geen ET’s. Niemand. Het is elk van ons. Dit is wat wordt bedoeld met ik ben. Ik … het is als een. Eén – ik, en één – allemaal van ons verenigd. Ben, wat betekent nu bestaan. Op dit moment. Niet in geschiedenis of geheugen. Niet in toekomstige tijd of doel.

Velen van degenen die als menselijke leraren naar de aarde zijn gekomen, hebben geprobeerd te onthullen hoe diep en breed en hoog deze illusie is geconstrueerd. Het is zo ver als de rand van het universum en zo dichtbij als je DNA. Overal daar tussenin is illusie. Jezus kwam om veel hiervan te openbaren, maar de schrijvers van de Bijbel besloten wat acceptabel zou zijn binnen het paradigma van het leven zoals wij dat kennen. Ze kozen ervoor om Jezus een deel van het bedrog te maken. Ze zagen dat het tijd was voor een herdefiniëring van God om plaats te bieden aan een evoluerend mens 2.0. God was plotseling een liefhebbende vader, en de hele mensheid was broer en zus. Onze mening was dat zijn woorden zo tegen de geconditioneerde overtuigingen waren dat mensen ze niet konden begrijpen zoals hij ze zei. En dus werden ze na verloop van tijd vertaald in de vorm die u ze vandaag kent. De bijbelvertalingen missen gewoon de oorspronkelijke kracht waarmee hij ze zei. Bovendien zijn er twee methoden die het blootleggen van deze illusie een zeer moeilijke propositie kunnen maken. De eerste is dat het onbewuste mind-systeem in iedereen zit. Het is als een informatieveld waar iedereen toegang toe heeft. Het kan iedereen treffen of besmetten. Een onthullend idee kan aan een klein aantal mensen worden doorgegeven, maar het heeft onvoldoende invloed om massaal ontwaken te genereren. Er is dus onbewuste traagheid van de geest. De andere, en dit is schadelijker, is dat de functionele implantaten zijn geprogrammeerd en zoals elk programma kan worden geüpgraded of zelfs uitgeschakeld. De WingMakers verwezen naar de triade van bewustzijn met daarin het goddelijke bewustzijn geïnstalleerd – in de onbewuste laag van de geest, maar ze melden ook dat als het individu zich ontwikkelt vanaf ongeveer de leeftijd van zes of zeven, ze beginnen te verzamelen hun individuele persoonlijkheid uit de elementen van de onderbewuste laag en tegen de tijd dat ze 12 tot 14 jaar oud zijn, hebben ze hun unieke persoonlijkheid goed op hun plaats, en voor sommigen sluit deze uniciteit het bestaan ​​van een God uit. Vanuit Anu’s perspectief is dit prima. Hij houdt er waarschijnlijk van om atheïsten en agnosten te hebben. Het is meer scheiding. Meer diversiteit. In feite, hoe groter de diversiteit in de menselijke familie, hoe groter de scheiding. Hoe groter de scheiding, hoe gemakkelijker het is om het programma van slavernij intact te houden. Kies partij en ben het niet eens met je tegenstanders. Komt overeen. Het voedt oorlogen en sociale onrust. Wat betreft het bestaan ​​van god, wij, collectief, staan ​​het dichtst bij god. Wij zijn. Dat is de duidelijke boodschap van de WingMakers. Er is een Eerste Bron, een centraal punt in het bestaan ​​dat het raamwerk van het bestaan ​​schiep door middel van geluid. Verlichte of spirituele meesters bestaan. Het is alleen zo dat hun bestaan ​​binnen de menselijke interface of functionele implantaten ligt. Ze bestaan ​​daar. Wij, het wezen dat IK BEN, dat wezen is niet van die realiteit. Het bestaat niet echt in het holografische stadium dat miljoenen jaren geleden door interdimensionale wezens werd gecreëerd; het wordt eerder gebruikt als een krachtbron die de menselijke interface of uniform animeert. In de loop van de tijd zijn we dieper en dieper in deze gecreëerde wereld gerold, compleet met zijn hiernamaals en verschillende bestaansniveaus. Je zou het zo kunnen zien: Anu installeerde een programma in de mens 2.0 en in dit programma zouden mensen evolueren van absoluut niets weten over hun wereld, naar het kennen van god. Mensen zijn ontworpen om een ​​godsbewustzijn te hebben, wat inhoudt dat ze hetzelfde begrip en bewustzijn hebben als Anu. Maar toen nam Anu deze evolutionaire lijn en positioneerde het godsbewustzijn zo ver in de toekomst dat mensen in wezen dit godsbewustzijn voor altijd zouden achtervolgen. Ze zouden schaduwen achtervolgen, want totdat ze ontwaken uit het bedrog, is Anu de enige god die in die wereld bestaat. Eenmaal ontwaakt als IK BEN WIJ ZIJN of de Soevereine Integraal, leeft een mens als een uitdrukking van dit bewustzijn. Volgens de WingMakers is er niemand die dit op dit moment heeft bereikt. Het ligt echter in onze toekomst. Op dit vlak, aarde, heeft niemand dit gedaan. Maar onthoud, de WingMakers zijn mensen in een toekomstige tijd. Ze zijn teruggekeerd naar onze tijd om deze schelp een beetje open te breken. Ze zijn naar onze tijd gereisd om ons te herinneren aan wat ze hebben ontdekt. Ze hebben deze slavernij verlaten, dus we zullen het doen. Het is moeilijk voor te stellen dat het universum waarin we bestaan ​​echt een hologramprojectie is die in ons onderbewustzijn is geprogrammeerd en we zijn echt in dit hologram, gekleed in een menselijk uniform dat was uitgerust om alleen dit hologram waar te nemen. De WingMakers zeggen dat de echte wereld geluid is. Alles is geluid en resonantie van geluid. Alles wat we in ons menselijk uniform hebben om ons universum te voelen, is miljoenen jaren van evolutionair ontwerp om ons af te stemmen op dat hologram en alleen dat hologram. Er zijn veel aspecten aan het hiernamaals. Er is God in de eerste plaats. Daar is het Licht van verlichting. Er is de universele geest en de individuele ziel. Er is een hiërarchie van engelen en meesters. Er is het concept van karma en reïncarnatie of zonde en verlossing. Het concept van hemel en hel. Het concept van de uitverkorenen. Het concept van een ascentiepad. Het concept van het Book of Records of Akasha-kronieken. Al deze concepten zijn ontworpen in een upgrade van de menselijke 2.0-interface. Bepaalde mensen zijn geprogrammeerd om deze concepten in hun onderbewuste laag te vinden en te delen. Als gevolg hiervan ontkiemen religies. Filosofen ontstaan ​​soms ter ondersteuning van de religies, soms in tegenspraak. Esoterische culten komen op. Al die tijd blijft de mens verloren. Het blijft verward in zijn illusie. Alles gebonden aan een loze belofte in een overtuiging, en in al die overtuigingen, blijft één ding constant: scheiding. Het programma is enorm in zijn bereik, en de Anunnaki, toen ze eenmaal voldoende goud hadden gewonnen, hadden een heel ras van wezens tot slaaf gemaakt. Anu besloot samen met zijn bondgenoten in de Siriaanse en Reptielen-rassen dat het het beste zou zijn om de menselijke 2.0’s te veranderen in een waardeloos wezen dat voor altijd verlichting zocht door middel van geloof. En wie denk je dat de dingen zou verschaffen om in te geloven? Anu en Marduk. Alles werd leerzame les. De aarde was een schoolgebouw. Als je je lessen leert, hoef je niet te blijven incarneren. Leer, leer, leer. Maar wat leer je? Je leert te geloven in het hiernamaals, zoals het werd beschreven en voorgeschreven door Anu en zijn ontwerpers. Je leert gehoorzaam je menselijke uniform aan te trekken. Je leert te onderscheiden hoe de mensheid anders is. Je leert elk zelfbeeld dat je hebt te koppelen aan de wereld van drie dimensies, terwijl je hoopt dat er meer is na de dood. De nuchtere realiteit is dat nadat je sterft, het wezen in je wordt opgewacht door een wachter die je naar je bestemming zal brengen, voornamelijk gebaseerd op je daden in dit leven. De meeste wezens worden echter meegenomen naar een levensrecensie waar ze hun leven in elk detail onder ogen zien, en op basis van die ervaring zal een gezaghebbende figuur je volgende levensopties voor reïncarnatie voorschrijven. Je wordt in wezen gerecycleerd in hetzelfde programma met een nieuwe moeder en familie, en er wordt een geprogrammeerd levenspad voor je uitgestippeld om te volgen. Het programma en het proces na de dood maken allemaal deel uit van het masterprogramma om de slavernij van de wezens te behouden. Onthoud dat we interdimensionale wezens zijn – wat betekent:  we bestaan ​​in 3D en de hogere niveaus. Alleen zijn deze hogere vlakken ontworpen door de Anunnaki. Ze zijn niet van de echte dimensionale vlakken. Anders zouden we sterven, ontdekken wie we werkelijk zijn, en we zouden nooit reïncarneren of als we dat wel zouden doen, zouden we iedereen op aarde vertellen dat dit allemaal een illusie is. Wat begon als een experiment in driedimensionale verkenning vanuit een hogere dimensionale realiteit, werd wat hier is. Ieder mens zal deze realiteit uiteindelijk onder ogen zien. Het kan niet worden vermeden. We kunnen ons zorgen maken over het gebrek aan eerlijkheid of ons afvragen waarom, maar of het voor u logisch is, verandert niets aan het feit dat we in een wereld van ontworpen scheiding leven. Verdeel en heers. De WingMakers schrijven over de toontrilling van gelijkheid: wanneer alle manifestaties van leven oprecht worden waargenomen als fragmentarische uitdrukkingen van de Eerste Bron, wordt de vibratie van gelijkheid die ten grondslag ligt aan alle levensvormen waarneembaar voor het menselijk instrument. Het leven komt aanvankelijk naar voren als een verlengstuk van de Bron Realiteit en vervolgens als een geïndividualiseerde energiefrequentie die in een vorm is geïnvesteerd. Het trilt, in zijn pure, tijdloze staat, precies hetzelfde voor alle manifestaties van het leven. Dit is de gemeenschappelijke basis die al het leven deelt. Dit is de toon-vibratie van gelijkheid die kan worden waargenomen in alle levensvormen die alle uitingen van diversiteit verenigt tot de basis van het bestaan ​​dat bekend staat als Eerste Bron. Maar om te veranderen, om uit deze illusie te stappen, moet ieder van ons wakker worden en wakker blijven. Het is niet het lezen van woorden die dit zullen veranderen; het is de diepgaande aard van nieuw gedrag, omdat dit gedrag aangeeft dat onze bewustzijnslagen worden begrepen als los van wie we zijn. We moeten opereren zoals IK BEN WIJ ZIJN. Mens 2.0 en aarde blijven verdichten. We worden steeds meer driedimensionaal. We zijn nu eigenlijk dichter dan we ooit zijn geweest – in termen van lichamelijkheid. Er was een tijd, ongeveer dertig jaar geleden, dat we dachten dat buitenaardse rassen met opzet ruimteschepen achterlieten, maar wat we recentelijk ontdekten, is dat de meeste buitenaardse wezens geen fysieke wezens waren. Ze observeerden de aarde en hun ruimteschepen raakten in feite meegesleurd door de zwaartekrachtcircuits van de kern van de aarde, waardoor hun ruimteschepen zich materialiseerden in een driedimensionale ruimte. Omdat veel van de materialen die bij de constructie van de schepen werden gebruikt, chemische eigenschappen hadden, waren ze vatbaar voor verdichting wanneer ze werden blootgesteld aan de atmosfeer van de aarde. De magnetische velden die verband houden met de kern van de aarde zijn uniek. Ze zijn, in de woorden van de WingMakers, ‘alive’. We kunnen alleen maar aannemen dat leven een aspect van intelligentie is. Het punt is echter dat alles verdicht. Het is aan het comprimeren. Het comprimeert niet voor niets: de oude systemen kunnen samenvallen wanneer de dichtheid een bepaalde kritische massa bereikt. En dat is wat er gaat gebeuren. Alles wat ik wil zeggen is dat de WingMakers-term hiervoor SIN is, of het Soevereine Integrale Netwerk. SIN is de definitie van het nieuwe systeem. Ze zeiden dat het in een oogwenk kan komen zodra de juiste omstandigheden aanwezig zijn. Wat onduidelijk is, is hoe SIN zich ontwikkelt na The Grand Portal en human 3.0. Als mensen gevangen zitten in een gevangenis van illusie, als menselijke 2.0’s, en hun interface met het holografische universum is de reden waarom ze gevangen zitten, dan moet er een nieuw model naar voren komen. Human 3.0 is dit nieuwe model. Het is de formule van zelfrealisatie. Het is uit het geconstrueerde universum of de werkelijkheid stappen en leven als een zelfexpressie van IK BEN WIJ ZIJN. Mens 3.0 is de Soevereine Integraal. Ik noem het menselijk 3.0 SI. The Grand Portal is een manier om de mensheid te synchroniseren met een nieuw beginpunt waar het leeft in de uitdrukking van eenheid en gelijkheid, soeverein en integraal, IK BEN en WIJ ZIJN. Het is een manier voor de mensheid om uit de scheiding te komen – wat het vorige beginpunt was, het punt dat de mens 1.0 en 2.0 voortbracht. Human 3.0 SI zal een nieuw beginpunt hebben, en de reden voor The Grand Portal was om synchronisatie mogelijk te maken, want hoe kun je een netwerk van gelijkheid en eenheid hebben als de wezens niet gesynchroniseerd waren? Ziel is een idee of paradigma dat onderdeel is geworden van het menselijke realiteitsprogramma. Ziel is het deel van jou dat alle herinnering aan je bestaan ​​als mens 1.0 en 2.0 bevat. Voor de meesten van ons is dit een enorme opslagplaats – veel te groot voor het bewustzijnskader om mee om te gaan. Dus de ziel houdt deze informatie voor elk individueel wezen vast. Ziel is een paradigma van oneindige expressie binnen een eindige realiteit. Maar je kunt niet oneindig zijn in een eindige realiteit als die realiteit een geprogrammeerde realiteit is. De ziel is dus niet de levenskracht die het menselijke bewustzijn aandrijft. Dat is de Soevereine Integraal. Dat is wat ieder van ons is wanneer we ontdaan zijn van alle illusie, van alle bedrog, van alle beperkingen, van alle sluiers, van alle functionele implantaten – inclusief de ziel. Het is de herdefiniëring van de menselijke identiteit en expressie zoals IK BEN WIJ ZIJN. Vanuit een menselijk perspectief zien de WingMakers mensen niet als kleinere entiteiten, maar simpelweg als wezens met beginpunten die hen tot slaaf maakten. Het is geen oordeel dat mensen waardeloos of slecht of zondig of zwak of behoeftig zijn. Geen van die dingen. De mensheid heeft een nieuwe start nodig. Een punt waarop ze kunnen synchroniseren in één realisatie, en dat is de uitdrukking van IK BEN WIJ ZIJN. Die woorden leven als gedrag. De WingMakers praten over het transformatie/ meesterschapsmodel. De tijd is gekomen om het dominante model van de hiërarchie (evolutie/redder) te integreren met het dominante model van Source Intelligence (transformatie/meesterschap) . Deze integratie kan alleen op het niveau van de entiteit worden gerealiseerd. Het kan niet plaatsvinden binnen de context van een menselijk instrument of een aspect van de hiërarchie. Alleen de entiteit – de heelheid van interdimensionale soevereiniteit doordrenkt met Bron Intelligentie – kan de integratie van deze twee bestaansmodellen vergemakkelijken en volledig ervaren. Elk individueel wezen is hiervoor verantwoordelijk. God of Bron Intelligentie zal niet uit de hemel komen om menselijke fouten of obstakels te corrigeren. Mensen moeten hier verantwoordelijkheid voor nemen. Het is niet gemakkelijk. De WingMakers schrijven over de hartdeugden als gedragsconstructie voor deze tijd. Hoe deze woorden kunnen worden toegepast en beleefd. Niet zomaar in het hoofd gehouden als een waardig concept. Waardering of dankbaarheid, mededogen, nederigheid, vergevingsgezindheid, begrip en moed. Het is de combinatie van nu – in het nu zijn – en deze woorden toepassen in ons gedrag. Het is onberispelijk in deze praktijk. Het onbewuste is een doorgang naar alle wezens. Dit gedrag gaat uit naar alle wezens. Ze ondersteunen de opbouw van het Soevereine Integrale Netwerk mens 3.0, dat de vervanging is van het scheidingsbewustzijn van mens 2.0. Dit is dus de toepassing van invoeggedrag, dat wil zeggen, ik zal dit gedrag in mijn nu-zijn invoegen. Ze zullen het palet van mijn gedragskeuze worden. De andere helft van deze vergelijking is het weerstandsgedrag, en dit zijn terugtrekkende en stoppende gedragingen die scheiding en bedrog ondersteunen. Dit zijn actieve weerstanden. Nee zeggen tegen gedrag van jezelf en anderen, zonder oordeel. Nogmaals, of je nu in de insertieve of resistieve gedragsmodus opereert, je hebt invloed op het geheel. Ofwel steun je eenheid en gelijkheid, de IK BEN WIJ ZIJN, of je steunt scheiding en bedrog, ook wel bekend in onze realiteit, als de status quo. Het startpunt van gedrag of expressie ligt in het nu. Dit is het creatieve zenuwcentrum. Elke nu is een potentieel om eenheid en gelijkheid in deze wereld te ondersteunen en de menselijke 3.0 en het Soevereine Integrale Netwerk te helpen geboren worden. De Grand Portal maakt het Soevereine Integrale Netwerk mogelijk. De WingMakers suggereren dat rond 2080 de omstandigheden ideaal zouden moeten zijn voor deze menselijke 3.0 om zich te openbaren. Maar ze stellen ook dat het vroeg of laat kan gebeuren. Er zijn verschillende interventies geweest. Terwijl Anu en zijn Siriaanse cohorten zich concentreerden op de menselijke 1.0 en 2.0 uniformen, besteedden ze niet zoveel aandacht aan de interactie van de aarde en het menselijk voertuig. De aarde is een anomalie op zich. Bedenk dat de zwaartekrachtvelden van de aarde een wisselwerking hebben met al het leven. Zelfs niet-fysieke wezens – als ze dichtbij genoeg komen – kunnen op dit bestaansniveau worden gematerialiseerd. Anu wilde niet in deze dimensie worden gematerialiseerd en hij kon slechts korte tijd op dit bestaansniveau verschijnen, misschien een dag of twee. In deze tijd, onze tijd, kunnen de Anunnaki dit vlak niet betreden. Ze zijn buitengesloten. Het aardvlak is te dicht. Dus dat is een reden. Anu’s vermogen om rechtstreeks met zijn creatie te communiceren, is beperkt. Het tweede interventiepunt is dat niet-fysieke wezens wakker zijn geworden met dit onderwerp van slavernij. Ze zien hoe het iedereen raakt. Het was gedeeltelijk toegestaan, omdat de Anunnaki en hun alliantiepartners sterk en bedreigend waren voor vele andere rassen en wezens. Dit idee van het tot slaaf maken van oneindige wezens, als concept of beginpunt, infecteerde echter het hele bestaan. Het was een op angst gebaseerd, op scheiding gebaseerd idee dat wezens uiteindelijk begonnen te zien als een degeneratieve kracht van het bestaan. De oorspronkelijke staat van bestaan, die uitdrukkingen in ruimtetijd en niet-ruimtetijd omvat, is eenheid en gelijkheid. Het is duidelijk dat slavernij alleen mogelijk is in een op scheiding gebaseerd paradigma. Het derde interventiepunt zijn de WingMakers. Ze waren het deel van de mensheid dat ook bekend staat als de Atlantiërs, maar zelfs vóór het Atlantische ras bestonden ze in een pure-state genetische sjabloon, en uiteindelijk werd deze genetica door Anu gebruikt om – gedeeltelijk – de menselijke 1.0 en de menselijke 2.0 te creëren. Al was het bij de 2.0-versie minder puur, omdat onder meer Anunnaki en Siriaanse genetica werden geïntroduceerd. Maar het punt dat ik hier probeer te maken, is dat de WingMakers, als een toekomstige uitdrukking van mens 3.0, onze ruimtetijd zijn binnengekomen en begonnen deze gevangenisrealiteit open te breken. Het vierde punt van de uitvinding is dat ieder van ons het Soevereine Integrale proces beoefent. De Triad of Power, hoe je het ook wilt definiëren, in termen van titels, is geprogrammeerd om hun eigen menselijke 3.0 te creëren. Deze versie zal gebaseerd zijn op de samenvloeiing van technologie in de vorm van biologische verbeteringen die het menselijk voertuig nog meer een gastvrije omgeving maken voor de functionele implantaten. Het doel is om een ​​oneindig mens op aarde te maken… oneindig op grond van onsterfelijkheid. De fusie van mens en technologie of wat sommigen transhumanisme noemen, is het doel. Dus menselijk 3.0 voor de Triad of Power is heel anders dan menselijk 3.0 SI, zoals de WingMakers voor ogen hadden. Zie je, transhumanisme is scheiding. Er staat dat we broos, zwak, eindig, brutaal, ziek… incompleet zijn. Al deze ideeën over biologische implantaten en cognitieve verbetering maakten deel uit van de ACIO-agenda. ACIO was menselijke 3.0 aan het bouwen, bepaalde sleutelaspecten van het transhumanistische model. Niet de SI-versie. Zie je, het hele idee van transcenderen is gekoppeld aan het beginpunt van scheiding. Het is het IK BEN opperste model. Er staat dat het menselijk instrument kan en moet worden verbeterd op zo’n manier dat de functionele implantaten voor altijd kunnen leven. Volgens de WingMakers ontbreken er een aantal dingen. Ten eerste kan de onbewuste geest de datastromen van een continue soort niet bevatten, en ten tweede zal de zoektocht naar wie we zijn, als de ware bron van leven, alleen maar verder verduisterd worden door technologische verbetering. De realisatie van I AM WE ARE is geen technologische realisatie, en de manifestatie ervan wordt ook niet versneld door of door technologie, op individueel niveau. Het is een zelflerend en gedragsproces. Niets meer niets minder. Dus transhumanisten willen menselijk lijden, onwetendheid en sterfelijkheid overstijgen door middel van technologie, en het ACIO leverde een deel van de technologie om dit te doen. De elite heeft toegang tot deze technologie. Het zou de scheiding alleen maar versnellen en accentueren. Het is gelijktijdige bekrachtiging en ontkrachting. De economische modellen voor de transhumanistische diffusie, zoals dat in de Labyrinth Group werd genoemd, werden niet algemeen overwogen. De Incunabula is de enige uitzondering. Ze bekeken het vanuit twee invalshoeken: één, als de technologie bij de geboorte zou kunnen worden geïntroduceerd, zou het de kostenkwesties van gezondheidszorg en onderwijs verminderen en de diffusiekosten compenseren. Maar het zou een door de overheid geïmplementeerde dienst moeten zijn. Geen enkel privaat bedrijf kon voldoende vertrouwen krijgen. Een cruciaal onderdeel was dus om van de Verenigde Naties de geloofwaardige wereldorganisatie te maken die transhumanisme op het wereldtoneel zou kunnen introduceren. De tweede invalshoek was om klassenverschillen en vrije markten toe te staan ​​om de technologie uiteindelijk voor iedereen onweerstaanbaar te maken, en vervolgens overheidssubsidies toe te staan ​​om de kosten voldoende te verlagen om de verspreiding ervan mogelijk te maken. Dit klinkt allemaal erg altruïstisch, maar de kwaliteit van de technologieën zou anders zijn. Elite-klassen zouden implantaties van hogere kwaliteit kunnen garanderen in combinatie met meer responsieve genetica. Dit zou gewoon een menselijke beschaving zijn die zou proberen ontevredenheid en ongehoorzaamheid te zuiveren, ten gunste van deelname aan een geregeerd regeringssysteem door elite transhumans. Technologie gaat van extern-onpersoonlijk, naar extern-persoonlijk, naar geïntegreerd-persoonlijk, naar intern-persoonlijk. Transhumanisme is de laatste fase, en het is de fase waar de elite naartoe gaat. Het innerlijk-persoonlijke is gebaseerd op precies hetzelfde paradigma van wat nu de menselijke conditie is – namelijk, mensen hebben een geprogrammeerde interface die integraal deel uitmaakt van hun menselijk lichaam, en wordt aangedreven door de oneindige bron waarvan ze werkelijk zijn. Mensen proberen onbewust Anu voor zichzelf te zijn. Volgens de WingMakers maakt het deel uit van het programma. De mensheid zal God voor zichzelf spelen. Het zal proberen een beter mens en een betere beschaving te bouwen. Het zal dit doen omdat het zich niet kan voorstellen hoe de mensheid zichzelf kan redden door eenvoudig gedrag en het besef dat dit gedrag kan maken. Ze zullen het doen omdat ze zijn geprogrammeerd om geïntegreerd te worden met technologie. Dit is het pad dat de WingMakers proberen af ​​te wenden. Ze schrijven dat mensen compleet zijn als ze uit hun bewustzijnskaders kunnen stappen en beseffen wat hun systemen, hun kunstmatige realiteiten, hun geprogrammeerde bestaan ​​feitelijk aandrijft. De integratie van technologie intern zal deze realisatie alleen maar bemoeilijken. ‘Vijftien’ (directeur ACIO) voelde hetzelfde. Hij nam nooit aan dat het buitenaardse wezens waren. Deze profeten hadden menselijke transhumanisten van 3.0 kunnen zien in een verre tijdlijn en dachten dat ze buitenaards waren. Zoals je je kunt voorstellen, worden strijdkrachten hier als eerste getest. Er is een heel gebied van psychologische technologie dat de basis heeft gelegd voor de echte interne technologieën om in het leger te stromen. Het zal daar in eerste instantie worden vrijgegeven, zodat het goed kan worden verdedigd voor testdoeleinden. Als het daar eenmaal is bewezen, zal het convergeren met de geïntegreerde persoonlijke technologieprogramma’s van de zakelijke elite. Miniaturisatie van de technologie zal het mogelijk maken om het lichaam te versieren. Het zal nog niet intern zijn, maar het maakt deel uit van het menselijk lichaam zoals kleding, brillen, horloges en sieraden. 

The crack in the wall (encaustic 30 x 40 cm jaar 2011)

Anu is hetzelfde als wij of de Atlantiërs. Hij was niet intelligenter of goddelijker. Hij was bedrieglijk. Dat is het enige onderscheid.  Anu creëerde de mens 1.0 en ontdekte toen dat ze te veel op zijn eigen capaciteiten leken, en was bang dat ze op een dag zouden ontdekken dat ze Atlantiërs waren die tot slaaf waren gemaakt door de Anunnaki. En hij maakte zich zorgen over de gevolgen van die ontdekking. Dus veegde hij ze schoon met een planetaire vloed. Volgens de WingMakers was de overstroming een onderdeel van het uitstervingsprogramma, maar er waren ook kernwapens die op de planeet werden geloosd – waarvan de meeste zijn weggeredeneerd als meteorietinslagen. Maar de WingMakers schrijven dat dit geavanceerde wapens waren die werden gebruikt tegen menselijke populaties die de overstroming hadden vermeden. Ze werden vervangen door menselijke 2.0, en deze omvatten upgrades zoals zelfreproductie en geavanceerdere programmering. En centraal in deze programmering stond het idee dat Anu God was en zou terugkeren naar zijn schepping.  En de volgende upgrade naar human 2.0 vertakt zich als een vork in de weg. Eén versie van mens 3.0 gaat het pad van technologische integratie in… of transhumanisme. De andere versie, 3.0 SI, is een meer organisch proces van het gebruiken van gedrag om dit proces van het worden van een menselijke 3.0 of Soevereine Integraal te ondersteunen, en vervolgens deel uit te maken van een netwerk van deze Soevereine Integraal. Dus het is alsof de mensheid op een kruispunt zit. Aan de ene kant is de Triad of Power die is geprogrammeerd om de mens 3.0 te ontwikkelen als een cyborg, en aan de andere kant is het toekomstige bestaan ​​van de mensheid die ons aanspoort om het intern te doen, één persoon tegelijk, door middel van een gedragsmatig proces. Er zijn hier mensen die ontwerpers zijn van de nieuwe onbewuste geest die menselijke populaties overal op de planeet zal overbruggen om gelijkheid en eenheid te voelen en uit te drukken. Het zal de mensheid verbinden in het IK BEN WIJ ZIJN-bewustzijn, in plaats van het scheidingsbewustzijn. Het zal niet gebaseerd zijn op hiërarchie. Dat bedrog komt naar beneden. Een van de dingen die nooit in de materialen zijn onthuld – inclusief mijn vorige vier interviews, is dat bepaalde informatie achtergehouden moest worden. Sommige informatie was zelfs versluierd om de woede van de Triad of Power niet op te wekken. Deze informatie, het vijfde interview, zal niet in dezelfde tijdlijn worden bekendgemaakt als de vorige vier. De ontwerpers van de nieuwe onbewuste laag van de mens 3.0 zijn nu op de planeet. Ze doen een deel van de voorbereiding die nodig is om de mensheid – die de komende 40-50 jaar op de splitsing in de weg zal zitten – ertoe te brengen de IK BEN WIJ te kiezen pad. De WingMakers zullen nu pas een deel van de informatie vrijgeven, in 1998. Dat is de informatie die niet al te revolutionair zal aanvoelen. Te radicaal. Het moest, in hun eigen woorden, ‘naar de menselijke interface gaan en een bereidheid activeren’ om naar hun stem te luisteren. Ze gebruikten bijvoorbeeld de term WingMakers om zichzelf te beschrijven, in de wetenschap dat het een verband zou hebben met de engelconstructie. Er is programmering binnen de menselijke interface waarbij de functionele implantaten als een systeem in een netwerk zijn geplaatst, waardoor bepaalde informatie wordt uitgeschakeld. Een persoon zal het horen, maar hij zal er niet naar handelen. Ze zullen het horen, maar ze zullen er bezwaar tegen maken. Ze zullen het horen, maar ze zullen het niet delen. Al deze programma’s zijn gemaakt – niet oorspronkelijk, maar ze kunnen worden geüpgraded … het programma kan worden bijgewerkt met nieuwe instructies. Het maakt het kraken in deze realiteit – het blootstellen voor wat het werkelijk is – een zeer moeilijke propositie. Daarom is een zekere mate van stealth vereist. Het bedrog is zo dik en ondoorzichtig in deze realiteit, dat degenen die proberen de gevangenis binnen te komen en een scheur in de muur te maken… ze ook een vorm van bedrog moeten gebruiken. Als de pure-state informatie werd verspreid, en het was in tegenspraak met alles wat mensen is verteld te geloven. Als het letterlijk het omgekeerde was van wat logisch en acceptabel was in deze wereld, wie zou dan luisteren? De WingMakers moesten bepaalde mensen wakker maken om hen in hun informatieveld te brengen, om hen op te warmen voor de waarheid. Het moet voor de overgrote meerderheid van de mensen in gradaties gebeuren. Iedereen binnen de Labyrinth Group weet dit ook. Maar ze gingen het transhumanistische pad in. Hoe intelligent en bewust de Labyrinth Group ook is, deze informatie heeft hen niet van gedachten doen veranderen. Ik had het voordeel dat ik directe interactie had met de WingMakers. Geen van mijn leeftijdsgenoten deed dat. Dit was het verschil in mijn bereidheid om op basis van de informatie te handelen, en het niet simpelweg te beschouwen als een tegenspraak met mijn geïnvesteerde realiteit. Wat het ook is, het is belangrijk om te weten wat er achter het bedrog zit… om met nuchtere ogen naar de waarheid te kijken. Het is misschien geen mooi plaatje, maar hoe realiseer je anders je eigen waarheid totdat je de waarheid van het grote geheel kent? Dus, hoe verknoeid het ook lijkt, het is een beginpunt voor het individu om zichzelf opnieuw te definiëren. Zou je liever in de illusie blijven van een ziel in een menselijk lichaam dat door God zal worden gered en naar de hemel zal opstijgen en rondhangen met engelen die op harpen tokkelen? Dat hele idee is weerzinwekkend als je dit eenmaal weet. Dat beeld is gebaseerd op afscheiding en egoïsme en gebrek aan empathie en begrip. Of je kunt gewoon zeggen dat het allemaal een grote illusie is, inclusief het idee dat we oneindige wezens zijn, en dat wanneer je sterft, je klaar bent. Het deel van dit nieuwe beeld dat veelbelovend is, is dat we oneindig bestaan ​​ondanks het feit dat we onderdrukt en tot slaaf zijn gemaakt. We kunnen ook een rol spelen bij het ondersteunen van deze herdefiniëring van de mens door middel van onze gedachten en gedragingen. En, misschien wel het belangrijkste, we hebben de WingMakers – ons toekomstige zelf – die ons het bewijs leveren dat IK BEN WIJ ZIJN de overhand hebben.

Ik noemde LERM, of de Light-Encoded Reality Matrix. LERM is wat de Labyrinth Group dacht dat God was – in termen van bewijs. Maar wat echt werd ontdekt, was de essentie van Anu en hoe hij in deze realiteit opereert als een alomvattend waarnemingsveld dat zich binnen ons bewustzijnsinterface bevindt met dit werkelijkheidsbestaan ​​dat aarde wordt genoemd. LERM is Anu geprojecteerd. Vergeet niet dat iedereen in ons universum deel uitmaakt van deze misleiding, of ze het nu weten of niet. Er zijn vier klassen van wezens: één, degenen die het bedrog kennen en het actief ondersteunen; twee, degenen die van het bedrog afweten, maar er niets aan willen doen; drie, degenen die het bedrog niet kennen en het onbewust ondersteunen; en vier, degenen die op de hoogte zijn van het bedrog en actief proberen uit het bedrog te stappen en een proces te ontwikkelen zodat alle anderen hetzelfde kunnen doen. Dat is het. Het maakt niet uit of het wezen fysiek of niet-fysiek is. Iedereen valt in een van deze vier categorieën – overal in ons universum van bestaan. De wezens in groep drie worden wakker. Sommigen van hen begrijpen dat het bedrog in een deel van het universum iedereen besmet. Het vereist corrigerende maatregelen. Het vereist collectief begrip om ervoor te zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Ons hele universum is gecreëerd. Ik zeg niet dat het het universum is. Ik zeg dat wat we het universum noemen, voor zover we kunnen waarnemen, deel uitmaakt van het hologram dat is geïmplanteerd in ons bewustzijnskader en onze menselijke interface. Ons mentale bewustzijn heeft de ruimtelijk-temporele relaties vastgesteld van alles wat we zien, en zoals ik al zei, dit maakt deel uit van ons programma. En dit omvat het universum. Waarom denk je dat onze beste geesten op de planeet het bewustzijn niet kunnen definiëren, laat staan ​​het onderbewuste en onbewuste? Het is zo geprogrammeerd. Anu wilde niet dat we erachter kwamen. We zullen kijken naar neurale informatie en besluiten dat het op duizend verschillende manieren kan worden gesneden, maar het verklaart nog steeds niet hoe het wordt ervaren. Zoals Aristoteles zo’n 2300 jaar geleden zei: ‘Bewust zijn dàt we waarnemen, is ons bewust zijn van ons eigen bestaan.’ Dat is een goede beschrijving van IK BEN. Dus, zijn we een geïsoleerde levensvorm die onze externe, gescheiden realiteit confronteert? Nee, we zijn met iedereen verbonden. Daarom is I AM WE ARE het kritische beginpunt voor onze identiteit. Ieder wezen dat zijn geloof hierin niet bevestigt, is zich niet bewust van de werkelijkheid. Het maakt niet uit waar ze bestaan ​​of welk lichamelijk uniform ze dragen. Het maakt niet uit of ze de mensheid willen redden. Ze moeten eerst vanaf dit begin handelen. Het universum, hoe immens het ook lijkt, is een hologram in een geprogrammeerd bestaan ​​waarin ieder mens het erover eens is dat het de realiteit is. Die overeenkomst informeert de onbewuste geest – nogmaals, een deel van de menselijke interface die Anu heeft gecreëerd – en collectief zien we onze wereld allemaal min of meer op dezelfde manier. Er is ons verteld dat er biljoenen planeten met leven zijn. Dat het universum rijk is aan levensvormen in verschillende dimensies, maar wat we weten is hier. Op aarde. De tastbare, zichtbare aarde. Zijn er andere wezens? Natuurlijk. Ik heb ze gezien. Zullen ze de mensheid redden? Dat kunnen ze niet. Ze kunnen alleen ondersteunen. Het gaat niet om iets of iemand die ons redt. Het gaat om een ​​herdefiniëringsproces dat alleen binnen elke individuele entiteit kan plaatsvinden. Het gaat niet om omhoog gestraald worden of opstijgen naar een hogere, beschermde dimensie. Dit zal in het fysieke lichaam gebeuren als mensen, door mensen, voor mensen. De woorden zijn genoeg.

Binnen de Labyrinth Group kozen ze mij echter om redenen dat ik een zekere weerklank had in hun informatie die anderen binnen de Labyrinth Group niet hadden. Wat betreft het vrijgeven van de informatie, was ik misschien de enige die tot het uiterste zou gaan om ACIO te verlaten om deze informatie beschikbaar te stellen. Ik beschouw mezelf niet als uniek in die zin dat ik de enige ben die deze informatie naar buiten moet brengen. Er zijn anderen, vele anderen, zowel fysieke als niet-fysieke, die helpen bij dit transformatieproces. De WingMakers noemen het in hun filosofische papers de twee portalen. De Grand Portal zal in de WingMakers-literatuur worden vrijgegeven als de onweerlegbare wetenschappelijke ontdekking van de menselijke ziel, en in zekere zin is dat waar, maar het is niet het hele verhaal. De twee portalen worden gedefinieerd als de ‘scheur’ en de ‘muursloop’. De scheur is het eerste portaal. Het is het portaal tussen werelden. Het is een mens, en dat is ongeveer alles wat ik op dit moment weet. Dat kan tussen werelden stappen. Ik realiseer me dat duizenden mensen, zelfs beroemde mensen, hebben beweerd de hemel te hebben bezocht, maar volgens de geschriften van de WingMakers is dat niet waar. Ze zijn afgedwaald in de astrale wereld, die vele dimensies heeft, maar deze astrale wereld maakt deel uit van de schepping van Anu, in termen van onze programmering. Ons ware dimensionale bestaan ​​is niet van Anu’s creatie of formules. Het menselijke portaal zal een communicatieportaal zijn tussen onze oorsprong, als een ras van oneindige wezens, en deze wereld – het hologram van bedrog. De Grand Portal is de sloop van de muur. Dat is wanneer de muur naar beneden komt door de inspanningen van alle wezens die het Soevereine Integrale proces ondergaan. En dit maakt het voor alle mensen mogelijk om naar voren te stappen in hun oneindige zelf of levensessentie. Het menselijke portaal verankert het beginpunt op aarde voor The Grand Portal. Die komt er over tien jaar. De Grand Portal, ongeveer 70 jaar daarna. Dat zijn de ruwe termijnen die ik heb gekregen, maar altijd met de voorwaarde dat deze tijden kunnen verschuiven en veranderen. De wetenschap kan het niet verklaren. De contra-logische aard van het universum – in termen van kwantumgedrag – is onmogelijk uit te leggen. Sommige wetenschappers hebben toegegeven om het allemaal weg te verklaren als verborgen variabelen. Maar eerlijk gezegd, wat de WingMakers hebben uitgelegd, is dat we het universum creëren via de menselijke interface die Anu ons heeft gegeven door geluidstrillingen te herinterpreteren via onze vijf zintuigen. Dit is wat de onbewuste geest de menselijke 2.0-interface biedt. Het verzamelt de interpretatie van de geluidstrilling van de maan, gebaseerd op miljarden en miljarden waarnemingen door de tijd heen. Deze evolueren en veranderen op basis van omgevingsomstandigheden, maar over het algemeen wordt het idee dat de maan zilver is en in het algemeen de grootte die hij is, opgeslagen en gedeeld in het DNA en het onbewuste geestsysteem en versterkt door cultuur, familie en onderwijs. Dit is het universele collectieve veld. Het is een veldeffect dat informatie overdraagt ​​via trillingsvelden die mensen met elkaar verbinden. Misschien is de beste manier om dit te begrijpen, een gedachte-experiment te overwegen. Stel je voor dat ons universum een ​​zeepbel is. Het werd gecreëerd door een groep entiteiten die bedrog gebruikten tegen hun gelijken die nog nooit zo’n slecht visioen van afscheiding hadden ervaren, en daarom geen verdediging ertegen konden bedenken. Dit bellenuniversum leek compleet en dijde altijd uit. In veel opzichten was het een ideaal platform voor leven, en toch leek er maar één bewuste levensvorm te bestaan ​​op één kleine planeet in dit uitgestrekte, bijna oneindige universum. Binnen deze zelfde bel waren er trillingsdimensies die in religieuze kringen bekend werden als hemel en hel, en in spirituele en psychische kringen als de etherische en astrale gebieden. Deze vlakken bestaan ​​in de bel, maar zijn niet zichtbaar met de menselijke interface of vijf zintuigen. We zullen deze bubbel één noemen. Extern om er een te bubbelen, stel je voor dat er een ander universum of een andere dimensie van het bestaan ​​is. Het is enorm en omvat bubbel één volledig. Binnen deze tweede, grotere bubbel bevindt zich de dimensie waaruit onze levensessentie voortkwam voordat deze in bubbel één werd ingebracht. Nu kunnen wezens in bubbel twee bubbel één binnengaan en deze volledig ervaren. Als ze echter te dicht bij de bevolkte planeet aarde komen en te lang blijven, zullen ze zich manifesteren en niet in staat zijn terug te keren naar bubbel twee. De aarde is het brandpunt in bubbel één. De entiteiten, die zichzelf als goden beschouwen, creëren meer bubbels. Ze vangen andere rassen op in hetzelfde paradigma van bedrog en werpen wezens van bubbel twee naar nieuwe bubbels die vergelijkbaar zijn met bubbel één. Deze entiteiten zijn in wezen van plan om bubbel twee voor zichzelf over te nemen, terwijl ze hun gelijken, die voorheen bubbel twee deelden, tot slaaf maakten van aanbidders die de heersers van bubbel twee als hun goden beschouwen. Dus bubbel drie omvat bubbel twee en alle kleinere bubbels die verband houden met bubbel één. Er zijn wezens in bubbel drie die zich bewust zijn van het bedrog dat is gepleegd op de bubbels en de wezens erin, maar oneindige wezens zijn geduldig en nieuwsgierig. Ze wilden zien wat deze scheidingsconstructie zou creëren. In dimensies die alleen eenheid en gelijkheid hadden gekend, was het concept van verdeeldheid in materiële vorm interessant. Vergeet niet dat de menselijke machine niet echt is. Het is het equivalent van een ruimtepak met kunstmatige intelligentie en een zintuiglijk systeem. De astronaut – wij – is oneindig. Het kan niet worden gedood of gekwetst of vernietigd. Hoewel het experiment er vanuit menselijk perspectief ellendig uitziet, is het bruisend van leren op vele andere niveaus, waarvan er één het bewustzijn in alle wezens moet opbouwen om dit bedrog nooit meer te laten plaatsvinden. Het onbewuste geestsysteem van de mens bestaat in een vergelijkbare, maar aanzienlijk geavanceerdere modus operandi in de interdimensionale wezens die kunnen samenwerken tussen de drie bubbels. Het is wat het mogelijk maakt om de gelijkheid en eenheid te handhaven in uitgestrekte werelden van ruimtetijd en kwantumruimtetijd. In dit gedachte-experiment kun je zien dat de dimensies van ruimtetijd meer dimensionaal zijn dan één universum. Die entiteiten bestaan ​​in deze verschillende bubbels, experimenterend met hun creatie. Soms besluiten ze in dit experiment tot slaaf te maken door de constructies van scheiding en bedrog. Dit gebeurt met zaken waar mensen mee te maken kunnen hebben, zoals schaarste, het behoud van een ras, onbedoelde gevolgen van beslissingen, dienstbaarheid aan zichzelf in plaats van dienstbaarheid aan de waarheid. Al deze elementen stonden in de gedragsvergelijkingen van Anu en zijn Siriaanse handlangers. Op een gegeven moment zijn de lessen geleerd. Het hele experiment stolt en hardt zo hard uit dat het niet echt meer samendrukt. Vanaf dat moment neemt de waarde snel af. Wanneer dit gebeurt, zullen wezens ingrijpen. In ons geval kwamen we tussenbeide in de vorm van een terugkeer van de mensheid om te waarschuwen voor deze realiteit, vandaar de interventie van WingMakers. Wat betreft waarom we praten, het is eenvoudig. Marduk is niet de enige die kan programmeren. In de wereld van vandaag hebben we programmeurs die code kunnen schrijven die de gebruiker van die code van de ene ervaring naar de andere brengt. Het verplaatst ze van punt A naar punt B. Programmeren is een aspect van tijd. Het is een richtinggevend proces. Je bent op de hoogte van hackers. Ze zijn er in alle maten. Eerder hackte een 15-jarige jongen de Amerikaanse luchtmacht. Zelfs Microsoft vindt het onmogelijk om zijn NT OS te beschermen. De hacker-mindset is opnieuw een manifestatie van scheiding. Het is een polariteit. Een soort denkspel, compleet met ego en soms hebzucht. Meestal is het een herinnering dat wat een fort ook is, kwetsbaar blijft. Het programma dat Marduk heeft gemaakt, is qua concept vergelijkbaar met onze softwareprogrammering, maar oneindig veel complexer en geavanceerder. Maar zoals elke hacker je zal vertellen, kan alles worden gehackt met de juiste technologie en vaardigheden. Onze programma’s zijn gehackt. We zijn veranderd. We zijn niet op dezelfde manier verbonden met de rasterlijnen die heersen over dit hologram dat ik iets eerder bubbel één noemde. De WingMakers beweerden dat het driedimensionale vijf-zintuiglijke domein waaraan mensen zich hebben aangepast de reden is dat we slechts een fractie van onze intelligentie gebruiken. Ze beweerden dat de tijdcapsule de brug zou zijn van het driedimensionale vijf-zintuiglijke domein naar het multidimensionale zeven-zintuiglijke domein. De tijdcapsule is de inhoud van het WingMakers-project. Het wordt een tijdcapsule genoemd omdat het een ontworpen interventie is om de tijd te verschuiven. Het wordt een capsule genoemd omdat het een informatiesysteem is dat is ontworpen om mensen te helpen hun voorgeprogrammeerde levenspad te ontsluiten – hun voorgeprogrammeerde levenspad, waar ze in wezen een menselijke robot waren die door hun levenspad marcheerde zoals ze waren geprogrammeerd om te doen. Totdat de WingMakers dit aspect van hun tussenkomst onthullen kunnen ze de echte betekenis achter hun woorden niet onthullen. Nogmaals, ze verhulden hun woorden in de geaccepteerde normen van de regels van deze wereld met betrekking tot de New Age, nieuwe wereldorde, spiritualiteit, religie, filosofie, enz. Dit gaf hen een geaccepteerde anonimiteit; het werd tenslotte allemaal als een mythe gepresenteerd. Er is niets in een mythe die ervoor kan zorgen dat Anu censureert of terugslaat. Ze testten de explicietheid van de taal en besloten een aantal van de activerende elementen in andere formaten te plaatsen, zoals kunst, poëzie en muziek. Met andere woorden, als ze iets niet expliciet konden zeggen vanwege represailles, zouden ze het in de kunst coderen. Het aantal mensen dat door de scheur in de muur komt kijken, zal erg klein zijn. In termen van de hele bevolking, een kleine fractie. Maar de echte definitie van The Grand Portal is dat genoeg mensen door die scheur zullen kijken en erkennen dat er meer is – veel meer in het bestaan ​​van de realiteit, en ze zullen collectief werken om de muur naar beneden te duwen. Wanneer de muur valt, zal dat zijn wanneer de oneindige wezens binnenin naar buiten treden en het menselijk instrument bedienen, niet als een afzonderlijk ding, niet als een vat of iets dat ze als uniform dragen, maar ze zullen in het menselijk lichaam opereren, vrij van de interface en functionele implantaten. Ze zullen hier blijven: aarde. Maar ze zullen hier blijven, in het lichaam, als oneindige wezens, niet als slaven van zichzelf. Deze hele slavernij van de mensheid is als de zes blinde mannen die de olifant aanraken. Veel mensen voelen delen van de olifant en beschrijven het deel dat ze aanraken, maar met een blinddoek om is het heel moeilijk om het hele bedrog te beschrijven. Ze zien delen van deze slavernij en ze weten dat er iets aan de hand is. Er klopt iets niet. Je kunt geen goddelijke wezens rond de aarde laten lopen die samenvallen met moord, verkrachting, kindermishandeling en oorlog, en ze voelen deze scheiding en bedrog niet. Er is iets vreselijk mis. Een persoon heeft een zogenaamde tijdelijke storing in zijn interface, maar bij deze storing kunnen ze door de scheur kijken. Het duurt misschien maar een seconde of twee, maar ze zien wat zich achter de muren bevindt. En nogmaals, ik heb het niet over het astrale gebied – dat is gewoon een meer verheven gebied van het hologram van bedrog. Mensen met deze tijdelijke storingen krijgen vaak de diagnose autistisch of worden in extreme gevallen als schizofreen beschouwd, maar omdat de storing van voorbijgaande aard is, gaan ze langzaam terug op in het menselijke hologram en missen ze de contextuele betekenis van wat ze toch zagen. Ze leren vergeten. Het programma trekt ze weer naar binnen. Maar voordat ze het vergeten, voordat ze terugkeren naar normale overtuigingen, voordat ze gedrogeerd worden of in quarantaine worden geplaatst, delen ze hun ervaring met het onbewuste. En dit begint zich uit te drukken door middel van cultuur. Het zal naar voren komen in films, boeken, theater, kunst, poëzie, en veel van deze uitdrukkingen zullen helpen om de onbewuste geest te voeden en het open te stellen voor de mogelijkheid dat de schaal van onze gevangenis zelfs het licht omvat, zelfs de wetenschap, zelfs engelen… zelfs god. Er is een risico aan verbonden. Hoeveel, ik weet het niet. De WingMakers leggen uit dat de makers van dit plan zich hebben neergelegd bij de interventie, maar dat hun equivalenten hier op aarde niet zo enthousiast zijn over die vooruitzichten. Het komt wel goed, maar het heeft even tijd nodig. De Triad of Power zal blijven consolideren. Het geldsysteem zal blijven wegvloeien van de velen in de handen van de weinigen. Dit maakte deel uit van de oorspronkelijke programmering. Anu zou tussenbeide komen en de problemen van de wereld oplossen en gezalfd worden. Anu zou de centralisatie van het geldsysteem gebruiken om technologie te integreren in biologische systemen, zodat ze in staat zouden zijn om een ​​oneindig bestaan ​​te hebben in bubbel één – aarde. Op die manier, redeneerde Anu, zou hij voor altijd god in deze wereld kunnen zijn. Maar zoals ik al zei, dit plan was niet perfect in de zin van zijn oneindigheid. Anu onderschatte de wezens in bubbel drie en daarbuiten. Dit is de eerste gecoördineerde poging om de mensheid te bevrijden. Volgens de WingMakers deed elk van de avatars die naar deze planeet kwamen dit als uitgenodigde gasten. Mensen werden uitgelegd als ‘verloren wezens’. Het is letterlijk hoe we worden gedefinieerd in de bestaansgebieden buiten onze planeet. Zoveel van deze avatars kwamen naar de aarde. Ze gingen niet door het geboorteproces, ze manifesteerden zich letterlijk op aarde met hun dimensionale bewustzijn intact. Ze wilden niet in deze wereld geboren worden en een menselijk lichaam bewonen, omdat ze wisten dat ze zouden slapen en vergeten. Avatars moesten zich direct manifesteren. Het probleem was dat mensen bang voor ze waren en wegbleven, of mensen fungeerden als bewakers van het oude systeem en wilden de Avatar vernietigen, of sommige mensen keken naar de avatar om ze te redden. Dit was wat aanleiding gaf tot het evolutie/reddingsmodel van het universum. Evolutie, zoals hier gedefinieerd, is het proces van gered worden en verlost worden van iemands zonden. De zondaar evolueerde in de discipel, en de discipel evolueerde in de leraar, en de leraar evolueerde in de hiërarchie van leraren en leiders. Verlossing betekende gewoon dat een kracht of avatar van buitenaf het individu zou redden van hun zonden of laakbaar gedrag, en hen zou verbinden met het licht of de geest van god. De verlosser was een tussenpersoon van de hiërarchie die het individu in het licht van verlichting en verlichting stopte. Meestal was het om te demonstreren wat er werkelijk in het menselijk uniform zat. Het was niet bedoeld om wonderen te laten zien om mensen te overtuigen ze te volgen of om een ​​religie te creëren. De opstanding was bijvoorbeeld geen theaterstuk om Jezus’ unieke gestalte als de zoon van god te onderstrepen. Dat was hij niet. Dat is er later in geschreven. Naarmate zijn populariteit groeide, werd het duidelijk dat Anu en Marduk Jezus konden gebruiken om Anu’s greep op de menselijke cultuur te versterken en zichzelf te herpositioneren als een liefhebbende God – de vader van grote entiteiten zoals Jezus. Avatars werden door Anu over het algemeen als een ergernis beschouwd. Meestal werden ze gedood of opgesloten om te verdorren en te sterven. Er zouden verhalen worden gemaakt om ze ofwel tot Anu’s verheerlijking te smeden, of ze zouden belasterd worden en geacht worden van Satan te zijn. Er was geen middenweg met Avatars. Elk van de andere wereldreligies werd gemodelleerd naar het christendom, zelfs degenen waarvan de stichter technisch gezien geen avatar was. Avatars waren zeer zeldzaam. Ze wilden binnenkomen en de muren naar beneden duwen, maar ze hadden een volgeling nodig die groot genoeg was om de hele muur neer te halen. Een scheur zou niet genoeg zijn. En als ze gewoon kwamen om de aard van het oneindige wezen in elk menselijk uniform te laten zien, riskeerden ze dat er een religie om hen heen werd gebouwd die na verloop van tijd zou worden gelast aan Anu en het holografische, meerlagige bedrog dat over de mensheid hing als een koepel. De WingMakers verwijzen naar een nieuw type wezen dat de Soevereine Entiteit wordt genoemd. Dit zijn pre-Soevereine Integrale wezens, maar ze zijn gezaaid met het vermogen om uit de hiërarchie te treden, en door dit te doen, staan ​​ze zichzelf toe informatie te onderzoeken die anderen zouden aanvallen of negeren. Helaas is de informatie die mensen zal bevrijden de informatie waarvoor ze zijn geprogrammeerd om aan te vallen. De WingMakers lijken dit door elkaar te gebruiken met Anu aan de top, zijn leiderschap binnen de dimensies, of bubbel twee, en zijn leiderschap op aarde in de vorm van de Triade of Power. Gezamenlijk is dit de hiërarchie. Dat is hoeveel levensuitdrukkingen misschien, maar geen wezens. Het is gedaan via de interface van het menselijk instrument. De interface is wat de meeste mensen als hen beschouwen. Dat is hun bewustzijn. De interface versmelt met het fysieke lichaam en het dimensionale wezen dat het aandrijft en bezielt. Er is een oud gezegde dat water het laatste is wat een vis opmerkt. Het is ook een toepasselijke uitdrukking van onze omstandigheid. Mensen leven in dit bewustzijn van een menselijk lichaam sinds ze voor het eerst werden geschapen. Het is alles wat ze ooit hebben gekend, en vanwege de verfijning van de technologie die ten grondslag ligt aan dit hele bedrog, worden we afleiding na afleiding gegooid om nooit, maar dan ook nooit de mogelijkheid te overwegen dat alles deel uitmaakt van een illusie. Alles. Hoewel het onmogelijk lijkt dat er honderd miljard levens hebben bestaan ​​en dat er niet één door de scheur heeft gekeken, zou het zijn alsof je naar de diepe zee gaat waar de bioluminescente vissen leven, en hen uitlegt dat er een wereld bestaat van licht en warmte. Misschien zouden een of twee zich vanuit de diepten wagen als ze over deze wereld zouden worden verteld, en zouden ze terugkeren en melden dat ze deze vreemde, mysterieuze wereld hadden ervaren. Maar ze zouden zich nooit kunnen voorstellen dat daarboven een hele wereld van land en lucht bestond, waar wezens van totaal verschillende aard op droge grond liepen en lucht inademden en naar sterren keken op een miljard lichtjaar afstand. Mensen lijken veel op die lichtgevende vissen. Een korte glimp door kieren… dat is alles. De avatars die zich hier hebben gemanifesteerd werken het dichtst bij onze ware aard op deze planeet, maar degenen die het geboorteproces hebben doorgemaakt en menselijk DNA hebben, worden opgesloten in hun interface of worden snel verwijderd. Dit is zeer bewaakte informatie. Het is zowel een inbraak als een uitbraak. De inbraak is moeilijk te realiseren te midden van de verkeerde informatie en het bedrog dat op deze planeet plaatsvindt ten opzichte van mensen. Lucifer en de gevallen engelen was een knipoog naar de gevallen mensen die uit Eden werden geschopt. Het is hetzelfde verhaal met hetzelfde doel: angst voor rebellie in de bewustzijnssystemen van mensen plaatsen. Maak het sterk en krachtig in het onbewuste, en zorg ervoor dat Lucifer, Satan en de duivel de drie-eenheid van het goede weerspiegelen – de vader, zoon en de heilige geest. Anu realiseerde zich dat de beste manier om zijn menselijke creatie op zijn manier te laten leunen, was om het pad naar zijn koninkrijk deugdzaam en moreel acceptabel te laten lijken. En hoe doe je dat? Je hebt het kwaad belichaamd in demonen die erop uit zijn om mensen tot slaaf te maken en te voorkomen dat ze het deugdzame pad volgen. Het creëerde een perfecte polariteit van mensen die op weg waren naar het Koninkrijk van God, terwijl demonen hen verleidden en verstrikten. Engelen en geascendeerde meesters waren gidsen om de weg naar het wachtende koninkrijk te wijzen. Oosterse tradities gebruikten halfgoden, hiërarchieën van meesters, meditatie, maar het was gebaseerd op dezelfde polariteit, die op het meest basale niveau licht als goed en duisternis als kwaad was. Dus dat gezegd hebbende, laat me terugkeren naar je vraag over Lucifer en de Animus. Het verhaal van Lucifer is als een rekwisiet op een podium. Met Lucifer in het spel is het podium gevaarlijker. Je kunt de schuld geven. Je kunt de schuld en verantwoordelijkheid afleiden van de moreel rechtvaardige en godvrezende mensen. Je kunt hieruit afleiden dat je vijanden tot slaaf zijn gemaakt door demonen die het bevel van Lucifer of Satan uitvoeren. Hierdoor ontstaan ​​conflicten die tot oorlogen leiden. Dit creëert geschiedenissen van conflicten die generatie na generatie mensen zaaien die het conflict van hun voorouders beleven. Te midden van dit alles groeit god in status en belang. Iedereen wil beweren dat god aan hun kant staat. Lucifer was een katalysator om het belang van Anu te vergroten. Om mensen van hem afhankelijk te maken, ook al hebben ze hem nooit gezien, gehoord, geproefd, geroken of aangeraakt. Hij bevond zich in het universele veld ten opzichte van de onbewuste geest. Het was op deze manier geprogrammeerd, en door de religieuze cultuur voelde het alleen maar meer echt aan. De Animus waren de menselijke 3.0 in het traject dat Anu voor ogen had om zijn oneindige suprematie over de mensheid te ondersteunen. Zijn doel was om de mensheid te synthetiseren met technologie. De Animus waren wij in een potentiële toekomst. Er zijn overheidsorganisaties, bedrijfsentiteiten en onderzoeksinstellingen die ditzelfde doel delen, zelfs nu we spreken. Ik heb gezegd dat de materialen van WingMakers uitgebreid zijn. Er zijn 24 filosofische papers, maar er zullen er slechts vier worden uitgebracht. De vier interviews die we eerder hebben gedaan, zoals ik je al zei, deze vier zullen worden vrijgegeven, mogelijk niet allemaal tegelijk, maar die zijn goedgekeurd. Dit interview en de overige 20 filosofiepapers worden pas vrijgegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wat die voorwaarden zijn, weet ik niet. Ik neem aan dat het te maken heeft met de ontdekking van het portaal – het menselijke portaal dat ik noemde – en het krijgen van de scheur in de muur die in deze wereld is ontstaan. Als er eenmaal voet aan de grond is bij het vaststellen van het beginpunt, kunnen de andere materialen misschien worden vrijgegeven. Wat betreft de manier waarop de beslissing wordt genomen, laat me heel duidelijk zijn dat dit niet mijn beslissing is. Het wordt bepaald door de WingMakers. Een interventie van tijdreizigers is een zeer gevoelige operatie. Veel variabelen moeten worden afgewogen en overwogen. Op een gegeven moment moet je op je gevoel en intuïtie vertrouwen, anders is alles slechts een doelloze mentale oefening. Ik kan niet zeggen dat ik 100% zeker ben. Als wetenschapper ben ik van nature ongelovig, maar alles wat ik heb gelezen en bestudeerd is in overeenstemming met hun gestelde doel, namelijk het vestigen van een nieuw beginpunt voor mensen in deze specifieke tijd. Hun eerste onthulling is een verhulde boodschap van hoop; een energetische herbedrading van de spirituele filosofieën van deze planeet weg van meesters en organisaties en hiërarchieën en geloof. Het is meer gericht op het worden van een spirituele activist of beoefenaar van gedragsintelligentie. Het gaat om het activeren van pre-Soevereine Integralen die in staat zijn de evolutionaire reikwijdte van de mens te begrijpen en hem te helpen om te buigen in de richting van de Soevereine Integraal. De volgende of tweede onthulling zal de activering van het menselijke portaal zijn. Ik weet nog niet hoe dit zich zal ontwikkelen, alleen dat het relatief snel zal gebeuren. De derde onthulling zal het vijfde interview en mogelijk ander materiaal zijn. Wanneer het vijfde interview wordt vrijgegeven, geeft dit aan dat het startpunt al is gemaakt. Volgens de WingMakers betekent dit dat The Grand Portal op deze planeet zal plaatsvinden. Zodra het nieuwe startpunt is verankerd, zal het zich volgens plan ontvouwen. Ik heb de beslissing genomen dat als de tweede onthulling plaatsvindt, ik me voor 100% aan dit plan zal committeren. Tot die tijd heb ik de WingMakers verteld dat ik bij hen ben en mijn acties zal uitvoeren volgens hun inzichten en begeleiding, maar ik zal altijd twijfelen totdat ik zie dat de tweede onthulling plaatsvindt. Zodra het beginpunt verankerd is, zal het zich allemaal volgens plan ontvouwen. Deze informatie zal ondergronds blijven, maar volgens de WingMakers zal de wetenschap de kracht zijn om deze informatie daadwerkelijk te bewijzen. De wetenschap zal de muren vinden. Ze zullen de scheur niet blootleggen of noodzakelijkerwijs helpen bij de sloop, maar ze zullen de muren blootleggen. Ik zeg niet dat de wetenschap het hologram van bedrog zal definiëren als een verraderlijke list die op de mensheid is gepleegd om oneindige wezens tot slaaf te maken om te opereren als eindige, op angst gebaseerde verminderingen van zichzelf. Dat is niet mijn punt. Maar die soevereine entiteiten die rond de scheur in de muur staan, hebben hulp nodig van legitieme bronnen die de mogelijkheid van het hologram valideren. Ik verwacht niet dat de wetenschap het hologram goed of slecht zal noemen, of het zal doordrenken met filosofische kwesties zoals bedrog, polariteit, scheiding, enz. De WingMakers hebben uitgelegd dat rond de tijd dat het menselijke portaal wordt geactiveerd, een wetenschapper van groot formaat zal opstaan ​​met een theorie die het beginpunt zal ondersteunen. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door hun hack in het programma van deze en andere individuen. De WingMakers spraken over iemand met een hoge mate van geloofwaardigheid in de wetenschappelijke gemeenschap. Mensen zullen hun programmering volgen. Ze zullen te veel angst hebben om alles los te laten wat ze hebben geleerd om echt en waar te zijn. Ze kunnen het niet, niet in het licht van de status-quo. Maar de status-quo maakt deel uit van de muur die zal worden afgebroken. Je kunt hier niet overheen schrijven. Je kunt niet met een toverstaf zwaaien en doen alsof hij niet bestaat – de oorlogen tussen rassen, religies, klassen, geografische gebieden, relaties van elke omvang, deze kunnen niet vergeven worden door een verlosser of een buitenaards ras. Ze hebben consequenties en die moeten worden aangepakt. De status-quo – de oude normaliteit, de comfortabele vervorming – zal worden verwijderd, omdat je een hemel op aarde niet eenvoudig kunt bouwen door een nieuwe realiteitslaag op de status-quo te ploffen. Het zou zijn alsof je de Grand Canyon bovenop een wolkenkrabber toevoegt. De wolkenkrabber kan het niet dragen. Als er één ding is dat ik heb geleerd in deze interactie met de WingMakers, is dat er een programmeerspoor is, en dan is er een superbewustzijnsspoor – het laatste houdt verband met hoe kwantumrealiteitsmembranen elkaar kruisen en kettingreacties kunnen veroorzaken die rimpelen in elke dimensie. Deze kettingreacties worden geleid door gebeurtenisreeksen die zijn ontworpen door wezens uit zeer hoge dimensies. Zoals ik eerder zei, heeft elk wezen de IK BEN-soevereiniteit, maar ze bezitten ook de WIJ ZIJN-integratie. Terwijl de IK BEN zichzelf laat gelden door de expressie van gedragingen – hetzij weerstand biedend of invoegend – maakt de IK BEN zich los van het programma, de menselijke 2.0-interface. Het begint zich opnieuw te verbinden met de WIJ ZIJN-frequentie of de toon van gelijkheid zoals de WingMakers het hebben genoemd. Het zendt dit uit via de onbewuste geest of het universele veld, waardoor het voor een ander wezen gemakkelijker wordt om in hetzelfde perspectief te komen en dit gedrag over te nemen. Mijn punt is dat ofwel de ontwerpers van de hogere dimensionale vlakken of de mensheid als collectief The Grand Portal mogelijk kunnen versnellen of vertragen. Iedereen heeft gedachten en emoties. Iedereen deelt een realiteit die aarde en het menselijk lichaam wordt genoemd. We staan ​​allemaal op hetzelfde podium en spelen verschillende rollen, maar het podium verenigt ons tot op zekere hoogte. Niemand van ons kan over het toneel kijken en een prachtige wereld van vrede en harmonie zien, of welwillendheid voor alle mensen. Het is niet de realiteit die ons omvat. De vraag is hoe we dichter bij een realiteit komen die onze meest aangeboren waarheid ondersteunt, namelijk dat IK BEN WIJ ZIJN? Hoe creëren we een podium en schrijven we een toneelstuk dat onze transformatie naar de Soevereine Integraal ondersteunt die in feite is wat we allemaal zijn? Heeft religie de weg gewezen? Heeft spiritualiteit? Hoe zit het met de wetenschap? Hoe zit het met ons onderwijssysteem? Regering? Mijn punt is dat niets dat momenteel in het spel is, ons verenigt in gelijkheid en eenheid. Als je naar alles in je wereld kijkt nadat je dit interview hebt gelezen, zul je zien dat onze wereld is ontworpen voor een heel specifieke functie, en deze functie is om afscheiding te voelen. Het kan net zo duidelijk zijn als de huidskleur, geslacht en verschillende culturen, tot de subtielere verschillen tussen religies en spiritualiteit, maar het ontwerp is fractaal en het bezielt alles in deze wereld in deze gemeenschappelijke eenheid die ik scheiding heb genoemd. Ironisch genoeg is onze eenheid scheiding. Als je het ermee eens bent, als je deze scheiding ook ziet of voelt, zou je ook kunnen besluiten dat het escaleert, niet in de richting van eenheid, maar verder in de richting van diversificatie en onderscheid, alsof de meer granulaire mensheid wordt in haar toegang tot informatie en expressie , hoe meer het uit elkaar drijft in bosjes van gelijkenis die eenheid binnen de groep veinzen, maar afscheiding uitdrukt naar het geheel. De leiders van deze wereld, of ze nu uit politiek, economisch, militair, religieus of cultureel perspectief komen, weten de taal van eenheid te spreken, maar hun acties zijn het resultaat van programma’s die vaak omgekeerd werken. Dit gaat niet over gedachten en taal. Dit gaat over gedrag en acties. Mensen weten hoe ze zich los kunnen maken van hun gedachten en het ene kunnen zeggen en dan het andere kunnen doen. Ze weten hoe ze zorg moeten veinzen, maar hun acties getuigt van holheid. Dit is geen aanklacht tegen elke staande oplossing, maar niets heeft gewerkt. Het falen van religie heeft geleid tot de nihilistische en gedesillusioneerde organisaties van duisternis en occulte experimenten. Ze voeden zich met elkaar. Het is symbiotische overleving. Maar wat hierin verloren gaat, is de realiteit dat verwarring en onvrede de wereldbevolking bereiken en onze collectieve geest en hart afstompt. Er is hoop. Hoop bevindt zich in het vacuüm van eenheid en eenheid die niet is afgestemd op wat dan ook op deze planeet – niemand bezit het, controleert het of beheert het. Er is geen bemiddeling of tussenpersoon. Het is volledig uniek. In alle opzichten is het nooit gezien of gehoord. Het is aan de andere kant van de muur. Dit is onze hoop, hoe vreemd het ook mag lijken. Wat in deze wereld is, werkt niet, en dat komt door afscheiding. Het kan me niet schelen of je de meest esoterische, spirituele informatie op deze planeet leest, het is van afscheiding. Ik heb de afgelopen twintig jaar esoterische spirituele documenten gelezen waarvan de meeste mensen zouden bezwijmen en tegen zichzelf zouden zeggen ‘dit is de hoogste informatie’ of ‘deze informatie is waar omdat ze zo gedetailleerd is, dat niemand zoveel details zou kunnen weten, tenzij het was waar’. De meest esoterische informatie op deze planeet is niet door mensen geschreven, maar door mensen ten opzichte van channeling. De channeling spreekt over wonderbaarlijke spirituele werkelijkheden, over hoe mensen en buitenaardse wezens één zijn, over hoe de diepe psychologie van de mens is geconstrueerd, over de complexe kosmologische omgeving waarin de mensheid is genesteld. Allemaal prachtige informatie, behalve dat niemand vermeldt hoe we tot slaaf zijn gemaakt, of waarom, of door wie. Niet een. Als deze prachtige informatiebronnen wisten hoe de mensheid tot slaaf is gemaakt, zouden ze die dan niet delen? Is dit niet het meest elementaire punt van informatie? Wat noemen de WingMakers het beginpunt? Waarom heeft geen van deze esoterische literatuur dit aangetoond? Ik zal het je vertellen, omdat de wezens zich ofwel in het hologram bevinden en het zelf niet beseffen, of deel uitmaken van het bedrog en de ontdekking ervan voor mensen bewaken. Ze zijn niet anders dan wij – wij, als oneindige wezens. Ze zijn net zo verdwaald in dit hologram van bedrog als wij. Voor degenen onder jullie die dit interview hebben gelezen en er niet door in de war zijn… Ik kan alleen maar zeggen, goed, dat zou je moeten zijn. Het is een reality check op kosmisch, universeel en individueel niveau. Je kunt baden in de pracht van spiritualiteit en je dorst lessen met de gepresenteerde meesters, of je kunt je begrip van de realiteit die ons confronteert verdiepen en opstaan ​​en toegewijd zijn om je zelfexpressie toe te passen in dienst van de waarheid. Om je leven te leiden in het uiten van weerstand biedend en invoegend gedrag. Soeverein en integraal zijn. Het gaat niet om het spuien van hoge spirituele concepten in gedachten en woorden. Dat is de reflex van het bewustzijnssysteem – het is napratend en robotachtig. Leef de IK BEN WIJ ZIJN in je gedrag en verlaat de geest. Sluit het. De geest is geprogrammeerd om te vergelijken en te analyseren, wat de ik-jij scheiding voedt. Ergens dit jaar zal de WingMakers-site op internet worden vrijgegeven, althans een deel ervan. Het enige doel, volgens de auteurs, is om één concept te introduceren: de Soevereine Integraal. Dat is het fractale zaad voor het beginpunt. De tweede fase zal praktisch gedrag introduceren om het soevereine wezen te ondersteunen bij het deprogrammeren van wat het betekent om een ​​spiritueel persoon te zijn. De derde fase is om het beginpunt te verankeren en de scheur in de muur te maken.  De jongeren van deze wereld zijn beïnvloedbaar. Ze gaan over van de onderbewuste implantaten van hun ouders en voorouders naar het creëren van hun eigen persoonlijkheid. Ze willen anders zijn, ze willen zich uniek uitdrukken en dit stelt hen open voor invloed. Waar ontstaat deze invloed? Het komt steeds vaker via technologie en de cultuurmakers van muziek, entertainment, games en boeken. Ze brengen de jongeren de middelen om hun unieke persoonlijkheidslaag te breien die kan samensmelten bovenop hun genetische laag van bewustzijn – het onderbewustzijn. De glamourmodellen, zoals de WingMakers ze noemen, brengen een krachtig elixer over, namelijk egoïstisch en zelfgeobsedeerd zijn. Narcisme is oké. Nihilisme is de filosofie. Dit komt veel voor en zal zich blijven verspreiden, omdat dit het programma van Anu is. Wanneer technologie wordt losgelaten in de vorm van wereldwijde platforms, zal de beïnvloedbare jeugd hun bewustzijn en persoonlijkheidslagen informeren door middel van dit onderliggende filosofische geloof in het nihilisme. De manier waarop dit in de cultuur sijpelt, door middel van technologie die helpt bij het codificeren van persoonlijkheid in onze jeugd, is een van de duidelijkste voorbeelden van hoe de programmering van Marduk zich verspreidt. Hoe geavanceerder de technologie ook wordt, des te integraler ze is voor de persoon, des te meer zullen de cultuurscheppers dit filosofische systeem in de mensheid toepassen. Omdat nihilisme het geloof in niets is, en als kinderen hun persoonlijkheid en geloofssysteem op basis van deze ingrediënten opbouwen, zullen ze meer gehoorzaam zijn aan hun interne programma’s. Als je niet echt in de hogere realiteit van onze wereld gelooft, ben je eerder geneigd je soevereiniteit of het IK BEN-bewustzijn op te geven. De uitdrukking ‘mijn ziel verkopen aan de duivel’ is gewoon de code voor: ik geef me over aan de wil van Anu en wil hem mijn leven laten nemen voor zijn doel. Het onuitgesproken doel van dat afstand doen van de IK BEN is dat Anu me iets zal geven in ruil voor mijn opoffering. Maar het enige dat wordt teruggegeven, is slavernij aan het systeem. Je leeft je leven volgens je programma, en het programma zorgt ervoor dat je een marionet bent – of je nu rijk of arm bent. In veel opzichten zullen kinderen het beter begrijpen dan hun volwassen tegenhangers wiens menselijke 2.0-interface meer is gelast of doordrenkt met het menselijke uniform. Maar de WingMakers hebben de materialen zo geschreven dat ze begrepen zullen worden door de voorbereiders, en leeftijd is niet de belangrijkste factor. Het is de voorbereiding. Voorbereiding is bereidheid om te veranderen. Het is een gebrek aan angst om een ​​volledig nieuw paradigma te omarmen, en evenzeer om het oude los te laten. Als een persoon slecht is voorbereid op deze informatie, verdedigen ze wat deze informatie naar beneden haalt, en dat is bijna alles. Ze zijn niet bereid om in het vacuüm van verandering te stappen dat deze informatie in hun leven brengt. Het vereist veel verantwoordelijkheid om deze informatie te accepteren. Deze informatie is verontrustend omdat u er alleen voor staat. We staan ​​er alleen voor. Er is geen redder of leger van engelen of ET’s die het goede gaan verzamelen en naar hun hemelse thuis brengen. Dit vraagt ​​ook werk. Het zijn gedragsaanpassingen. Het is onberispelijkheid. Het is authenticiteit. Het is aandacht. Het is zorgzaam. Het is geen feest. Het is geen oppervlaktecosmetica. Dit is de nuchtere reis naar zelfrealisatie, hoe die realisatie ook lijkt. Het is een commitment aan dat uitgangspunt. Je zegt niet tegen jezelf: ‘Ik zal dat pad bewandelen, maar alleen als ik naar de hemel ga en uitrust in het paradijs met prachtige zielen om me heen’. Dat is niet dit pad. Voor degenen die dat pad willen, kunnen ze zich abonneren op de religie of cultus van hun keuze en dat soort beloften in overvloed vinden. Deze informatie is voor diegenen die geïnteresseerd zijn om door te breken naar hun ware zelf en daarbij niet te rusten en te ontspannen… of… of te feesten en te genieten, maar om de waarheid te dienen door hun gedrag totdat iedereen die realiteit van eenheid en gelijkheid binnengaat van waaruit we kwamen. Liefde wordt niet vaak gebruikt in de WingMakers-materialen in het algemeen. Ik denk dat dat gedeeltelijk komt omdat het woord zoveel bagage met zich meebrengt in deze wereld. Het heeft een soort sentimentele, mede-afhankelijke energie in termen van relaties, en in de cultuur wordt het zo nonchalant gebruikt, bijna als een allesomvattende uitdrukking die mensen gebruiken om elkaar te begroeten als ‘hoe gaat het?’ Liefde is de verenigende kracht. Het is alleen dat, en toch is dat in veel opzichten alles. Vanuit het oogpunt van WingMakers is het een heel belangrijk woordconcept, ook al gebruiken ze het spaarzaam. De zes hartdeugden die ik noemde, worden beschouwd als de verschillende manieren waarop liefde zich manifesteert in ons gedrag. In zoverre komt liefde tot uiting in deze deugdzame gedragingen zoals dankbaarheid, mededogen, vergeving en nederigheid. In die context zijn de zes hartdeugden samen de uitdrukking van liefde in de menselijke dimensie. Ik weet dat deze informatie erg ontnuchterend en verontrustend lijkt. Sinds ik ben overgelopen van het ACIO, heb ik twee krachten die willen dat ik faal. Deze druk heeft op mij gewogen. Het had een mate van paranoia in mij geactiveerd waarvan ik niet wist dat het mogelijk was. Om deze reden is vreugde, althans wat mij betreft, nog geen onderdeel geweest van mijn persoonlijke ervaring. Ik weet zeker dat iedereen deze materialen anders zal ontvangen, vooral de informatie in dit, het vijfde, interview. Ik wil je eraan herinneren dat de emotionele en gevoelswereld een functioneel implantaat is en dat de emoties die we aan ons hart of onze ziel toeschrijven niet echt uit die bronnen komen. De laag van de geest die bekend staat als het onbewuste wekt emoties op, maar ze worden door het hele menselijk lichaam gevoeld. De onbewuste laag van de geest is interdimensionaal, dus het strekt zich uit van bubbel één tot bubbel twee, waardoor je in de astrale wereld of het hiernamaals kunt voelen. Als ik een van de deugden van het hart uitdruk, plaats ik ze door de lens van eenheid en gelijkheid. Dat is waar ze hun kracht in expressie bereiken. Dan neem ik die ervaring en stuur het letterlijk naar mijn hoofdgebied, terwijl ik me voorstel dat die ervaring in de pijnappelklier in het centrum van de hersenen wordt geplaatst. Dit is mijn manier om het via het onderbewustzijn naar iedereen te mailen. Het hart is een metafoor voor het portaal in elk individu. Het is relatief vrij van de menselijke 2.0-interface en hersenfunctionele implantaten, deels vanwege het elektromagnetische veld dat het produceert, en deels vanwege zijn fysieke dynamiek. De WingMakers suggereren dat de hartdeugden eerst in dit deel van het lichaam moeten worden ervaren en uitgedrukt, in plaats van in het gebied van de geest of het hoofd, als een manier om de neiging van de geest om deze emoties te simuleren te isoleren van de onbewuste laag van de geest. Ze hebben per definitie niet dezelfde uitdrukkingskracht, omdat ze in afgescheidenheid bestaan. Als ik niets doe, als ik rustig in mijn stoel ga zitten en mediteer of religieuze geschriften bestudeer of bid, hoe ondersteun ik dan de voortgang van deze realiteit? Als deze wereld verstrikt blijft in bedrog, is dat ingewikkeld – niet alleen voor mij, maar voor elk wezen in bubbels één en twee.  Je kunt 2500 jaar teruggaan naar Heraclitus, die aankondigde dat alle dingen één zijn. Het is een belangrijk concept van de menselijke filosofie en tot op zekere hoogte van de moderne natuurkunde. Met betrekking tot religies zegt de oprichter vaak één ding en de volgelingen die de woorden en leringen van de oprichter organiseren en interpreteren, veranderen het, maar eenheid en gelijkheid zijn geen steunpilaren van religie geweest, vooral niet in de context van gedrag. De WingMakers zijn gericht op gedragsintelligentie uitgedrukt door de lens van eenheid en gelijkheid. De IK BEN WIJ ZIJN is geworteld in dit principe. Het lijkt misschien niet zo belangrijk om dit eenvoudige filosofische perspectief aan te nemen, en eerlijk gezegd is dat ook niet zo, want het zijn gewoon woorden en het is maar een concept. Maar als het echt wordt aangenomen en verankerd in de kern van je geloofssysteem, dan kun je de nodige toewijding hebben om dit in je gedrag tot uitdrukking te brengen. En dit is waar de meeste mensen waarschijnlijk een probleem zullen hebben. De menselijke 2.0-interface zit vol met programmering van Marduk en het menselijke onbewuste. Het wordt in dit moeras gebukt als een persoon gevangen in drijfzand, worstelend om een ​​touw of iets vasts te vinden om zichzelf eruit te trekken. Het ‘touw’ is in dit geval het eenvoudige raamwerk van IK BEN WIJ ZIJN en past het toe via ons gedrag, maar het moet op één lijn liggen. Als je het raamwerk overneemt, maar je gedrag weerspiegelt dit niet, dan verdwijnt het touw. De eenwording van alle wezens in alle dimensies bestaat. Pas wanneer je uit de kwantumruimtetijd stapt, realiseer je je de illusie van scheiding, en het behouden van deze fundamentele waarheid van eenheid en gelijkheid in een menselijk 2.0-ruimtepak is geen eenvoudige taak. Daarom moet het meer zijn dan woorden, en de woorden moeten in het nu worden geoefend. Het lijkt zo onschuldig… Ik bedoel, mensen vragen om zelfbewust te worden en invoeg- en weerstandsgedrag te vertonen. Nadat we alles hebben gehoord wat er in de Triad of Power gebeurt, lijkt het alsof we katapulten gebruiken tegen hun stealth-bommenwerpers. Ze willen een geldsysteem dat ons voortdurend schulden maakt – slaven van de dollar, en ze willen dat dit geldsysteem één valuta is. De machtigste mensen op aarde met toegang tot de beste technologie, de beste wapens… hoe kunnen we verwachten dat ze zullen zegevieren als ze transhumanisme willen? Om te begrijpen waarom de WingMakers gefocust zijn op het Soeverein Integrale-proces, moet je eerst begrijpen waarom de Triad of Power gefocust is op hun plan. The Triad of Power gelooft dat hun One World-concept het juiste concept is. Ze willen de mensheid verenigen door middel van een geldsysteem dat ze beheersen, waarbij ze technologie gebruiken als een ander middel om te verenigen. Eenheid, in hun gedachten, is meer als het leiden van de menselijke kudde in gemakkelijk te beheren kramen en ze te controleren op eventuele rebellie. Hun vorm van eenheid is een hersenschim. Het is theater voor tentoonstellingsdoeleinden, en niets meer. Hun vorm van ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, laten we je beschermen’ is gewoon meer illusie en bedrog. Hun plan voor mens 3.0 blijft versmolten met dezelfde functionele implantaten die menselijk 2.0 vormen, en dat is scheiding. Zoals ik al eerder zei, zijn ze hier om zich voor te bereiden op Anu’s terugkeer, of ze zich er nu van bewust zijn of niet. Alle aspecten van het machtssysteem, inclusief de grote religies, zijn hier om zich voor te bereiden. Dat is hun motto: voorbereiden. De Anunnaki hebben één dominant geloof in de mensheid: we zijn zwak omdat we in angst en afgescheidenheid leven. We zijn niet opgewassen tegen de druppel-druppel-druppels van indoctrinatie of de langzame, maar aanhoudende verdamping van onze persoonlijke vrijheden. Onthoud nu dat de Anunnaki en hun Triade van Kracht zowel berekenend als geduldig zijn. Wat ze in ons verre verleden hebben neergezet, begint vruchten af ​​te werpen. Het eindige 70-jarige leven van een mens heeft geen geduld. Het is geprogrammeerd om ongeduldig te zijn. Dit is tegen oneindige wezens die tijdlijnen in honderdduizenden jaren zien en individuele mensen binnen die tijdlijnen kunnen programmeren om precies te bereiken wat ze willen – als mensen ermee instemmen, als ze niet opstaan. De Anunnaki omarmen het Soeverein Integrale proces niet. De notie van eenheid en gelijkheid lijkt hen een zwakte. Ze denken dat ze de overhand hebben in deze schaakwedstrijd. Ze voorzien schaakmat. Mensen zullen folden. Als ik programmeer zeg, bedoel ik niet alleen de interne interface die Marduk heeft geprogrammeerd, maar ook de programmering van de onbewuste geest via de media, cultuur, religie, politiek en economische structuur. De combinatie van deze krachten is echt de oorzaak van hun vertrouwen, omdat ze onze val als een onvermijdelijkheid zien. Mensen, zelfs degenen met Anunnaki-DNA, kunnen door een eenvoudig proces zelfrealisatie worden van hun ware aard. Het vereist niet dat ze de hele dag mediteren en bidden of zich terugtrekken in een ashram. Het Soevereine Integrale proces wordt een natuurlijk onderdeel van de levensuitdrukking van het individu. Als genoeg mensen dit proces of iets dergelijks kunnen omarmen, zal de scheur in de muur groter worden, zal de muur minder stabiel worden en zal de wereld van scheiding, in zijn broosheid, beginnen af ​​te brokkelen. De levensessentie is wat we aan onze kant hebben. Dit is geen katapult zoals jij het zegt. Het is de oneindige kracht die elk object in het universum aandrijft. Het leven is in ons en het bestaat in één en slechts één staat: gelijkheid en eenheid. Het hele hologram van bedrog, zoals gecreëerd en samengesteld door de Anunnaki en hun cohorten, dat is geen leven, het is het voorbeeld van scheiding. Het leven is waarheidsgetrouw en authentiek. Afzondering brengt bedrog, onwaardigheid en angst voort. Als genoeg mensen ontwaken, als we beginnen te beseffen wat er aan de hand is, welke plannen er worden gemaakt om ons verder tot slaaf te maken en ervoor te zorgen dat we deel blijven uitmaken van het hologram van misleiding, zal het leven in ons bewegen en kunnen we collectief opstaan ​​en stoppen dit, maar het moet op de juiste manier gebeuren, met eerlijkheid, vergevingsgezindheid en mededogen. Het alternatief voor scheiding moet tot uiting komen in onze bewegingen en praktijken. We moeten dit gedrag modelleren als een collectieve entiteit. Dat is de definitie van The Grand Portal. Als je kijkt naar het materiaal dat afkomstig is uit religie, spiritualiteit, filosofie, psychologie en zelfs de kunsten, zul je zien dat veel van dit materiaal is ontworpen als gebruikershandleiding voor onze functionele implantaten. Ze ondersteunen de menselijke 2.0-interface. Ze instrueren ons over de methoden en houdingen om deze systemen in ons te activeren. Ik heb eerder de drie lagen van de bewustzijnsinterface genoemd: de bewuste geest, het onderbewuste en het onbewuste. Het onbewuste is waar we vooral opereren in termen van ons gedrag en onze percepties. De onbewuste mind laag is diep en doordringend, en het is universeel. Zoals ik al zei, het is hoe Anu het eenheidsconcept in zijn voordeel gebruikt. We zijn één in scheiding. De onbewuste geest is één. Scheiding is een fractale energie. Het infecteert alles binnen het hologram van bedrog in een zodanige mate dat het niet herkenbaar is. Hoe goed een persoon of organisatie ook kan zijn om echte informatie over te brengen, wat vaak achter de informatie schuilgaat, is deze fractale energie van scheiding en het gebruik van vergelijking en oordeel en alle andere instrumenten van scheiding die neerkomen op angst en onwaardigheid. Het is alsof de interne programmering van Marduk en de externe programmering van de Triad of Power weergalmt in alle inhoud van alle tijden en culturen, zo gewoon en geaccepteerd, dat het onmerkbaar is. We hebben scheiding geaccepteerd, omdat het normaal lijkt. Dus ons gedrag en onze percepties, grotendeels gedreven door het onbewuste, belichamen scheiding, en de overgrote meerderheid van ons weet het niet eens. Een persoon moet begrijpen dat ze worden geprogrammeerd… dat is een uitgangspunt. Als u dit uitgangspunt niet accepteert, waarom zou u dan kiezen om te veranderen? Als je dat doet, observeer dan de programmering in jezelf, in anderen in je omgeving, de grotere wereld, en begin te zien hoe subtiel deze programmering is. Om deze programmering te observeren, moeten we in veel opzichten neutraal zijn, zodat we eenvoudig onze interne toestanden en de berichten daarin kunnen observeren, evenals die van het externe programma, dat via televisie, internet, e-mail, kranten, tijdschriften, direct mail, enzovoort. Het is niet van cruciaal belang dat je weet hoe elk programma tot uitdrukking komt in je leven of wat de esoterische betekenis ervan is. Wat belangrijk is, is dat je begrijpt dat je wordt geprogrammeerd en dat je een interne bron van richting, inspiratie, beweging zoekt. Het Soevereine Integrale proces is erop gericht dat jij – het individu – je eigen zelf-levensessentie stuurt – om zichzelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid. Dat is het. Doe je dit, dan laat je de programmering los. Voor sommigen kan dit snel worden gedaan, en voor anderen kan het meer ijverige oefening vereisen. Ik stel voor dat iedereen die resoneert met deze informatie het uitprobeert. Zie hoe het hen door hun levenspad beweegt. Als ze in hun huidige structuren willen blijven, kijk dan of elementen van het Soevereine Integrale proces kunnen worden toegepast. Maar als je geen scheiding ziet in je huidige praktijken, blijf daar dan, want je zult niet de motivatie hebben om een ​​beoefenaar te zijn. Als je het niet ziet in je huidige praktijk, je niet gemotiveerd zult zijn om te veranderen. Dit proces heeft alles te maken met verandering. Vergis je er niet in. Het is op geen enkele manier egoïstisch. Je hoeft je hier niet in te graven in de basis van een geloofssysteem waardoor je je superieur, bevoorrecht of wijs zult voelen. Er is hier werkelijk geen ander geloofssysteem dan het Soevereine Integrale proces. Er is geen structuur, geen organisatie, geen meester, geen hiërarchie, niemand staat boven of onder een ander. Zie je? Dit is geen organisatie van deze wereld. Het kan niet van deze wereld zijn; anders is het onderworpen aan scheiding. De enige manier waarop de menselijke 3.0 SI zich manifesteert, is binnenin genoeg mensen die dit proces illustreren, die dit nieuwe bewustzijn van gedrag op deze planeet verankeren en het delen via hun gedrag en onbewuste geest. Dat is de enige manier, en niet iedereen is daartoe bereid. De functionele implantaten van de menselijke 2.0-interface zijn zelden gemakkelijk los te maken. Ze zullen je levensessentie vasthouden zolang ze kunnen. Ze willen het menselijke voertuig besturen, niet op de achterbank springen en toekijken als louter passagiers. Dat is tegen hun programma. Ik weet zeker dat het iets individueels is. Ik pretendeer niet te weten hoe het voor iemand anders is. Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat ik eerst in dit hoofd ben gedoken en mijn leven op dit proces heb afgestemd. Ik dacht dat ik goed bezig was, en een week of twee later was ik weer terug bij af, precies waar ik was begonnen. Het voelde als geheugenverlies. Het was alsof ik was vergeten dat ik zelfs een nieuwe oefening deed. Toegegeven, in mijn geval had ik veel afleiding in mijn leven, maar iedereen kan waarschijnlijk hetzelfde zeggen. Dus ik denk dat deze neiging, om terug te keren naar de gewoonten van het bewustzijnssysteem binnen onze 2.0-interface, de belangrijkste manier is waarop weerstand wordt uitgedrukt. Verandering, van deze omvang, is geen gemakkelijke propositie. De menselijke 2.0 geest houdt niet van de achterbank. Nou, voor mij moest ik de technieken naar binnen richten. Ik richtte de deugden van het hart naar buiten, naar anderen, maar ik keerde ze niet naar binnen, naar mezelf. Het drong tot me door dat het innerlijk waarschijnlijk de belangrijkste plek was om te beginnen. Er is grote alertheid voor nodig om in het nu te leven en uit te drukken. Mensen hebben de neiging om in onze herinneringen uit het verleden of toekomstige zorgen te leven. Dit was wat ik deed en het nam me van het nu. En het nu is waar onze levensessentie zich uitdrukt. Het is niet in het verleden of de toekomst, alleen het bewustzijnskader draait tussen verleden en toekomst, dus als je jezelf daarin vindt, weet je dat je niet in je essentie bent. Toen ik me dit realiseerde, las ik uit de WingMakers-filosofie dat adem de magneet van het nu is. Het was het element dat de mens in het nu bracht door zich bewust te zijn van zijn ademhaling. Ik leerde ook dat er verschillende soorten ademhaling waren die dit gevoel van nu-zijn in staat stelden om levendiger door te dringen in het hologram van bedrog. Het punt is dat alleen al het bewust zijn van mijn adem hielp, zoals de WingMakers het uitdrukten, om me in stilte te centreren. Dit betekent overigens niet dat je in een stille kamer bent. Je kunt in een vergadering op het werk zijn en jezelf door je adem in stilte centreren. Maar door in deze innerlijke gecentreerdheid te zijn, was ik in een betere positie om mijn eigen gevoel van expressie te voelen, en dat ontbrak in mijn eerste pogingen om dit proces te integreren. Ik had geen goed uitgangspunt voor mijn beoefening van de hartdeugden, en ik leidde ze naar buiten – naar andere mensen of gebeurtenissen, en niet eerst mezelf. Toen ik die aanpassing had gemaakt, hielp het me om mijn essentie te identificeren en te onderscheiden van mijn mentale systeem. Levensessentie is authentiek in eenheid en gelijkheid en beweegt uitsluitend in het nu. Het bewustzijnskader scharniert tussen verleden, heden en toekomst en werkt gescheiden. Als je de hartdeugden vanuit het bewustzijnskader uitdrukt, vooral naar buiten toe, zullen ze niet dezelfde potentie of hetzelfde effect hebben. Nogmaals, je moet beginnen met het onderscheiden van je levensessentie in het nu. Centreer jezelf in het nu door stil te zijn en bewust te zijn van de adem. In het begin kan dit enige tijd duren, maar door oefening gaat het sneller. Denkpatronen die je verbinden met afscheiding, moeten worden gestopt. Gedragen ook. Je kunt gewoon zeggen dat ik een gedrag heb geïdentificeerd dat scheiding in deze wereld ondersteunt. Laten we zeggen dat ik geloofde dat moslims minder moreel zijn dan atheïsten, en daarom minder kans hebben om in de hemel te komen dan iemand die niet eens in god gelooft. Dit is een overtuiging of gedachtevorm die betrekking heeft op afscheiding. Ik kan zeggen, stop daarmee, maar het is niet echt effectief voor de meeste mensen. Ik kan elke keer dat het zich in mijn leven manifesteert de overtuiging weerstaan, maar veel van deze overtuigingen zijn zo subtiel en onbewust dat we ons niet eens realiseren hoe ze zich uiten in ons gedrag en onze keuzes. Als je de deugden van het hart op jezelf toepast, zoals jezelf vergeven dat je deze waarnemingen hebt, heb dan enig medeleven met jezelf dat iedereen besmet is met deze scheidingsopvattingen van hun onderbewuste en onbewuste geestlagen. Wees nederig dat het maken van deze resistente wijziging niet alleen over jou gaat, maar in zekere zin over iedereen, omdat we één zijn. Waardeer het feit dat je hieraan werkt voor het welzijn van iedereen. Wees dapper dat je kunt opstaan ​​en weerstand kunt bieden aan deze scheidingscomplexen die op de loer liggen in je geprogrammeerde bewustzijnskader. Je kunt zien hoe ik de deugden van het hart gebruikte om effectief om te gaan met een overtuiging of perceptie die mij scheidde, niet alleen van moslims, hoewel ze het doelwit waren in dit specifieke voorbeeld, maar als je scheidingslijnen om iemand heen trekt, handel je van het bewustzijnssysteem implanteert, en het ondersteunt alleen het hologram van bedrog. Zij zijn. Je kunt geen eenheid en gelijkheid hebben en dan zeggen, nou, dat is waar, behalve voor deze bevolkingsgroep of deze misdadigers van het menselijk ras. Er is geen leprakolonie waar mensen buiten de cirkel worden uitgesloten. De cirkel is allesomvattend, of het is in illusie. Dit is een absoluut. Weet je nog dat mijn uitspraak over het hologram van misleiding een gevangenis is? Er is geen andere gevangenis in de gevangenis. We zitten allemaal in de gevangenis. We zijn allemaal gevangenen, zelfs degenen die in de Incunabula zijn. Er is niemand die binnen de gevangenismuren staat en echt eenheid en gelijkheid kent. Het is een proces – zowel voor het individu als voor de mensheid. We werken eraan, samen. We verzetten ons tegen gedrag van scheiding en voegen gedrag van eenheid en gelijkheid toe. We maken ons los van de gedachten, ideeën, overtuigingen, principes, mensen, organisaties, valuta, voedsel, kleding, mode, speelgoed en al het andere binnen de hiërarchie waarvan de wortels worden gevoed door scheiding. Het moet worden gedaan, en het moet door ons worden gedaan. De vraag is: als het moet, wanneer wil de mensheid het dan doen? Honderd jaar? Duizend jaar? Tienduizend jaar? De WingMakers zijn hier duidelijk over in hun geschriften dat als we wachten tot na mens 3.0, wanneer mens en machine geïntegreerd raken, het alleen maar moeilijker zal worden. Er moet een einde komen aan de slavernij van het leven, op alle niveaus. Laten we teruggaan naar het gedachte-experiment over de bubbels. Er is een presentatie van een god, die, zoals ik al zei, Anu is. Dit is de god die zowel moslims, joden als christenen vereren en aanbidden. Dit is de god die wenst terug te keren en een duidelijke suprematie over de mensheid te verschaffen om de mensheid te leiden naar een menselijk 3.0, één-wereld-transhumanistisch-bestaan ​​dat zich tot in de eeuwigheid zou uitstrekken. Zoals ik al zei, er is een levensessentie in alle wezens, inclusief de Anunnaki, en deze levensessentie is oneindig. Als je oneindig begrijpt, dan begrijp je dat het zich buiten de ruimtetijd bevindt. Als een wezen zich buiten de ruimtetijd bevindt, wordt het niet bepaald door polariteiten zoals geboorte en dood, schepping en vernietiging, goed en kwaad, enzovoort. Het is verplicht tot geen van onze woordenschat en concepten. Dus toen de WingMakers besloten dat het tijd was dat deze informatie op aarde beschikbaar kwam, werd het, in termen van de tekst, aangeboden als een brug. Met andere woorden, het werd vertraagd tot onze taalconstructies. Al deze informatie moest worden gecodeerd op een manier die acceptabel zou zijn voor twee bronnen van controle. De ene was Anu en zijn hiërarchie, de andere het individu. Daarom wordt het materiaal in dit interview alleen vrijgegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, en de WingMakers zijn er redelijkerwijs van overtuigd dat de informatie niet door de hiërarchie zal worden verwijderd of als een sprookje zal worden afgedaan door de personen die ze proberen te bereiken. Toen deze vertraging optrad, hebben ze ervoor gekozen om de informatie gefaseerd vrij te geven. Fase één zou worden gecodeerd op een manier die mensen in staat zou stellen de wereld buiten het hologram van bedrog te begrijpen, maar in een raamwerk dat enigszins vertrouwd is, dat resoneert met de evoluerende overtuigingen op de planeet. Vandaar dat het idee van Eerste Bron, Bronintelligentie, Soevereine Integraal, menselijk instrument… al deze concepten zullen worden verschaft zonder contextuele details, want als ze zouden worden opgenomen, zou de informatie die ik jullie vanavond vertel, worden verwijderd door de hiërarchie. De hele gebeurtenisreeks zou worden verwijderd. Het beginpunt van het portaal en het grote portaal zou in twijfel zijn getrokken. Dus het zal worden uitgegeven zoals het moet. Dit heb ik niet in de hand. Ik wilde alleen maar verduidelijken dat het woord god meerdere dingen betekent en dat het duidelijk moet zijn welke betekenis wordt gebruikt. Dat is de reden waarom de WingMakers gedeeltelijk het woord ‘god’ niet gebruiken, maar in plaats daarvan het woord First Source. In hun latere filosofische geschriften, na Kamer Zes, gebruiken ze dit woord echter niet, om de redenen die ik noemde. Maar dit zijn heel subtiele intonaties in hun geschriften, omdat ze proberen hun berichten in onze moderne cultuur te verweven zonder het doelwit te worden van hiërarchische censoren. Er zijn overal mensen die informatie censureren en controleren – in de media, de overheid, het leger, de wetenschappen, het onderwijs, de religie… overal. De hiërarchie heeft een compleet leger van censoren. De overgrote meerderheid weet niet voor wie ze echt werken, ze handhaven alleen datgene waarvoor ze zijn ingehuurd. Het is gewoon een baan. Maar technologieplatforms zijn er vooral voor censuur. Het verzamelen van inlichtingen maakt NSA-censuur en informatiecontrole mogelijk. Het is hun taak om informatie te filteren, te controleren en te manipuleren. Het systeem van massasurveillance wordt niet ingezet om de massa te beschermen; het is om ze onder controle te houden, om ze in de gevangenis te houden – vanuit het perspectief van Anu en controleerbaar vanuit het perspectief van de elite. Het is via bewakingsplatforms van de NSA dat degenen in de hiërarchie worden gewaarschuwd voor informatie die kritieke aspecten van hun hologram van bedrog beschrijft. Dat soort informatie wordt stroomopwaarts gevoerd naar degenen die er wel om geven. Dit draait allemaal om timing. Als dit wordt vrijgegeven, is dat omdat de WingMakers er vertrouwen in hebben dat het door de censuur zal komen. Er zal iets zijn gebeurd om het mogelijk te maken. Het is een complete set informatie. Toen het eenmaal in dat formaat uitkwam, zouden sommigen beweren dat hun versie het origineel is en anderen zouden beweren dat hun versie het origineel was, en ze zouden in sommige gebieden zo verschillend kunnen zijn als zwart en wit. Het zorgt alleen maar voor verwarring, en als er eenmaal verwarring is, is het onmogelijk om duidelijkheid te brengen. In inlichtingenkringen wordt dit reputatievernietiging genoemd. Zie het zo. Je hebt een reeks informatie die gericht is op specifieke wezens die overal op de planeet leven. Je wacht tot er een communicatiesysteem is dat elk van deze wezens kan bereiken. Je moet ervoor zorgen dat de informatie zo puur mogelijk is, maar toch voorbij de censuur komen, dus je codeert het en geeft het gefaseerd vrij. De eerste fase wordt vrijgegeven als een echte gebeurtenis, om het reactiewater te testen. De tweede fase wordt uitgebracht met nieuwe inhoud en aanpassingen, waarbij wordt benadrukt dat het een mythologie is. Dit om de censuur gerust te stellen. De derde fase zal meer betrokken raken bij praktijken en gedrag, maar zonder volledige context. De vierde fase zal waarschijnlijk het menselijke portaal zijn. De vijfde fase zal waarschijnlijk dit interview zijn. En de fasen die volgen, zijn afhankelijk van hoe dit interview wordt ontvangen. Dus elke release wordt geobserveerd door zowel de hiërarchie als de WingMakers.

Er zijn veel goden. Sommige wezens presenteren zichzelf als goden, en sommige wezens manipuleren anderen zodanig dat ze als goden worden beschouwd. En dan zijn er collectieve intelligenties die zich tussen de kwantummembranen bewegen en goddelijke kwaliteiten van alwetendheid en almacht simuleren, maar het zijn geen goden in de zin van de Schepper te zijn. Er zijn zelfs wezens die zichzelf als god presenteren via een menselijk kanaal. De visie van de WingMakers is dat de oudste beschavingen in het universum geloven dat er een Schepper is, maar dat deze Schepper, in de WingMakers-filosofie bekend als Eerste Bron, zo fundamenteel is dat het de fractale essentie is van al het leven in alle variaties. Het is de kwantumzygote van het leven op het meest fundamentele niveau. Het is niet echt kenbaar als we denken aan kennis. Het is ervaringsgericht door middel van geluid dat deze toon van gelijkheid oproept waarover in de WingMakers-filosofie wordt gesproken. Het wordt niet begrepen door de geest, wat het moeilijk maakt om te beschrijven of over te brengen. Dit is het probleem met alles dat zo elementair is dat het bijna verdwijnt. Hoe breng je het zo over dat het de aandacht van een mens kan vasthouden? De Schepper is in al het leven. God is meer een ouder en, in religieuze kringen, een vaderfiguur die zo vermenselijkt is dat we tot God kunnen bidden om ons dingen te geven, ons te helpen obstakels te verwijderen, onze vijanden te verpletteren enzovoort. De Schepper is afgestemd op eenheid en gelijkheid, terwijl God is afgestemd op afscheiding en angst. De eerste Bron is de Schepper van het leven – de manifeste realiteit van al het bestaan. De Schepper leeft in het leven als de oneindige vonk die al het leven als gelijken in eenheid verbindt. Het is hier niet om gehumaniseerd te worden. Het kan niet worden vermenselijkt, of wat dat betreft, teruggebracht worden tot een andere levensvorm of ding. De Schepper is de verbinding van alle bestaan ​​in de gelijkheid van eenheid, en wanneer dat gebeurt, dan bestaat god. Als dat niet het geval is, bestaat er geen god, alleen een Schepper. Het is echt zo simpel. Zoals in verschillende religieuze teksten wordt gezegd dat God de mens schiep naar zijn beeld of gelijkenis. En als je Anu als god begrijpt, dan is dit een redelijk waar statement. De Schepper creëerde echter de oneindige vonk die de menselijke vorm bezielt, en dus is de Soevereine Integraal de schepping, en Anu had hier niets mee te maken. Hij bedacht alleen een manier om het tot slaaf te maken. Het laatste wat ik zal zeggen over het concept van god is dat het door religies wordt gebruikt om onszelf af te scheiden van verantwoordelijkheid. Het stelt ons in staat om te zeggen: ik ben niet verantwoordelijk voor armoede of oorlog of kindermishandeling. Er is een god die veel hoger is dan wij. God heeft de wereld geschapen, hij heeft de leiding. Als hij oorlog en armoede toelaat, wie ben ik dan om de verantwoordelijkheid te dragen? De onrechtvaardigen zullen boeten in de hel, en de gekwelden zullen heersen in de hemel. Dus god, of het concept van god, ontslaat ons van verantwoordelijkheid. De Schepper, aan de andere kant, is niet zo, omdat we allemaal verbonden zijn in eenheid, en wat er met iemand gebeurt, gebeurt met iedereen, en daarom zijn we er allemaal verantwoordelijk voor dat scheiding ons gedrag bepaalt. Het is belangrijk om het verschil te herkennen tussen de constructies van Schepper en god, vooral binnen het hologram van bedrog. Er is geen garantie dat dit zal worden vrijgegeven of vrijgegeven zal blijven. Dat is een reden. Er kunnen andere individuen zijn die de eerdere fase-informatie nodig hebben, omdat het hun huidige overtuigingen beter overbrugt dan de latere fase-informatie. Dat is nog een reden. Onthoud dat dit net zoveel gaat over het herdefiniëren van het onbewuste als iets anders. De onbewuste geest is de ‘achterdeur’ die de Anunnaki in hun ontwerpen hebben opengelaten. Dat is waar de hackvector binnen kan komen, en dat is hoe de WingMakers-informatie binnenkwam. De WingMakers hacken het programma van ons bewustzijnskader zoals ontworpen door de Anunnaki; intern geprogrammeerd in het DNA en functionele implantaten door Marduk; en extern geprogrammeerd door de hiërarchie, AKA de Illuminati, globalisten, de elite van de nieuwe wereldorde, Bilderberg Group, enz. De WingMakers moeten in deze programma’s komen van vectoren die minder worden beschermd of verdedigd door censoren, en die het potentieel hebben voor snelle verspreiding. Houd er rekening mee dat, hoewel de functionele implantaten van de menselijke 2.0-interface programmeerbaar zijn, ze, als ze worden gehackt of gewijzigd, kunnen worden geüpgraded of gepatcht, net als software. Dus de ideale methode om het menselijke domein te betreden is om via een achterdeur binnen te komen, ongevaarlijk te lijken, zelfs een deel van de orde, en dan stilletjes een fractaal proces te zaaien dat zich door de onbewuste laag van de geest kan verspreiden. Die vector verandert het programma niet vanuit het hardware- of softwareperspectief. Het maakt gebruik van het bewustzijnskader in de menselijke 2.0-interface zonder de programmering ervan te wijzigen. Het is als een app die bovenop het besturingssysteem rijdt. Het moet onzichtbaar zijn totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zodra aan die voorwaarden is voldaan, kan het worden vrijgegeven, en als het eenmaal is verspreid, kan het niet worden gestopt. Het stelt het individu in staat om hun eigen Soevereine Integrale proces te initiëren, waardoor ze de greep van deze systemen op hun levensessentie kunnen loslaten. Het gaat niet zozeer om het aanpassen of veranderen van het programma, maar om het loslaten van de greep die deze programma’s hebben op het bewustzijn van de levensessentie. De adem is een belangrijke manier om je tot zelfbewustzijn te brengen. Het is als een kwantumlicht dat aangaat dat je levensessentie verlicht – dat deel van jou dat niet van de menselijke 2.0-interface is. Je bent in staat om dit oneindige wezen dat jij bent, te voelen en opnieuw te ervaren. De adem is iets dat iedereen zonder veel complicaties kan gebruiken, en natuurlijk is het altijd bij je. Het vereist geen technologie of expertise. Het is eigenlijk gewoon een manier om de aandacht te verleggen naar de kern van jezelf. De WingMakers schrijven over kwantumademhaling of kwantumpauze. Het is een techniek uit Philosophy Seven. Het is heel eenvoudig. Je ademt in door je neus voor ongeveer 2-4 seconden of wat dan ook voor jou comfortabel is. Als je eenmaal je longen hebt gevuld, pauzeer of houd je je adem in voor dezelfde hoeveelheid tijd als je hebt ingeademd. Terwijl je in de pauze zit – je adem inhouden – voel je het als een onderbreking van de tijd en vul je die ruimte met de gevoel van IK BEN. Het is het soevereine aspect van bewustzijn. Het is niet de persoonlijkheid die je menselijke ervaring definieert, of waarmee je normaal gesproken als jezelf omgaat. Het is het oneindige bewustzijn van jou. Het is er ook een, ik ben er een. Het is één ding: oneindig leven. Het is niet de geest, noch het hart, noch het lichaam, noch de gevoelens en emoties van de persoonlijkheid. Het is uniek in zijn diepte en stilte. Nadat je de adem in je longen hebt vastgehouden en verankerd met het IK BEN-gevoel, adem je uit door je mond, opnieuw voor dezelfde periode, en dan pauzeer je weer – je longen zijn leeg, en als je pauzeert, je houdt het gevoel vast van WIJ ZIJN. Daarna herhaal je deze cyclus totdat je voelt dat je klaar bent. Dit is het gevoel van verbondenheid met iedereen. Het gevoel dat je verbonden bent en dat het IK BEN-gevoel dat je zojuist had, met iedereen wordt gedeeld. Ik gebruik de uitademingspauze om een ​​van de hartdeugden te plaatsen waar ik op dat moment aan werk. Ik zou bijvoorbeeld kunnen werken aan de deugd van mededogen in mijn persoonlijke leven, en ik kan dat gevoel in die uitadempauze vasthouden en me voorstellen dat het met iedereen wordt gedeeld. Er zijn velen die hebben geprotesteerd tegen deze slavernij. Door de geschiedenis heen zijn er mensen geweest die op verschillende manieren tot dit besef zijn gekomen en zij hebben mensen gewaarschuwd voor dit bedrog. Ze kunnen het een samenzwering noemen zonder echt de diepte van dit bedrog of het uiteindelijke plan te begrijpen, maar op welke manier ze dit ook weten en op welk niveau dan ook, ze ervaren allemaal angst. De angst is dat we machteloos zijn om ze te stoppen. Het sluitstuk van de elite heeft dit al meer dan elfduizend jaar gepland, voordat de mens 2.0 zelfs maar bestond, werd het complot bedacht. Ze hebben krachtige interdimensionale wezens die de mensheid op een intiem niveau kennen, omdat ze de mens letterlijk hebben geschapen, en ze kunnen de mensheid zo gedetailleerd programmeren dat ze onze levenspaden definiëren tot aan onze dagelijkse keuzes. Hoe kan iemand zo’n tegenstander ooit verslaan? Ze hebben het geld, ze hebben de politici op zak, ze hebben de verdediging en bescherming, ze hebben de machtige relaties overal ter wereld en ze hebben de meest krachtige technologie op het gebied van bewaking en wapens. Hun binnenste cirkel is ondoordringbaar. We kunnen klaarwakker zijn en ons bewust zijn van wat er gebeurt, maar bewustzijn verandert niet plotseling – op zichzelf – het schaakbord. Ze treiteren ons om te protesteren. Zwaai met je borden, publiceer je websites, gooi je vuisten naar de lucht, onderzoek alles wat je wilt, het zal niets veranderen. Ze zullen ons in ons gezicht vertellen dat hun macht onuitputtelijk is. Dit is hoe ze denken. Ze willen dat we deze nutteloosheid voelen en het overheersende gevoel hebben dat het eindspel onvermijdelijk is. Ze willen dat we geloven dat we machteloos zijn. Onthoud dat ze de wereld en haar bevolking beveiligen voor de terugkeer van Anu. Dat is hun programma, en hoewel alleen het sluitstuk van de elite dit plan begrijpt, is het genoeg, omdat de stroomafwaartse agenten loyale, geprogrammeerde entiteiten zijn. Ongeveer anderhalf jaar geleden vroeg Lesley Stahl van 60 Minutes de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Madeleine Albright, of de dood van een half miljoen kinderen de prijs waard was om Saddam Hoessein in wezen te straffen. Albright antwoordde dat het zo was. Zie je, dit is de vijand die de macht heeft. Als ze het doden van kinderen kunnen rechtvaardigen, kunnen ze alles. De WingMakers hebben geschreven dat het niet de protesten zijn die deze vijand zullen veranderen. Als we tegen ze schreeuwen en weerstand oefenen met onze geweren op straat, zullen ze ons alleen maar verpletteren. Om hun doel tot stilstand te brengen, moeten we de muur naar beneden duwen, en we kunnen dit doen door beoefenaars te zijn van het Soevereine Integrale proces of iets dergelijks. Als mensen zelfbewuste, gedeprogrammeerde entiteiten worden, die specifiek begrijpen hoe we tot slaaf zijn gemaakt en om welke reden, kunnen we collectief de muur naar beneden duwen die ons scheidt van ons ware zelf. Dit zorgt voor een kettingreactie die alles en iedereen treft, inclusief het sluitstuk van de elite. De muur valt ook voor hen. Het gebruikt het bewustzijn van de levensessentie om het menselijke 2.0-bewustzijn te onthullen als een verzonnen realiteit. Het is het spenen van het hologram van bedrog naar de realiteit dat al het leven oneindig bestaat als gelijken in eenheid.

WingMakers zijn mensen die tijd hebben gereisd om dit Soevereine Integrale raamwerk te delen. Ik realiseer me dat dit klinkt alsof sciencefiction David en Goliath ontmoet. Ik kan dat waarderen, maar ik leg wat ik weet zo direct en eerlijk uit als ik het kan beschrijven. Als iemand dit interview leest, ervan uitgaande dat het ergens in de toekomst wordt uitgebracht, dan kun je zelf beslissen of wat ik zeg je kritische blik kan doorstaan. Ik zou sommigen willen waarschuwen om de mogelijkheid te overwegen dat als je het afwijst, je reactie een geprogrammeerde reactie zou kunnen zijn. Het is je bewustzijnskader dat voelt en reageert. Overweeg dit voordat u deze informatie afdoet als fictie. Welke technologie er ook wordt vrijgegeven, ze zullen een manier vinden om het in hun voordeel te gebruiken. Het maakt niet uit wat de technologie is, ze zullen een manier vinden om het te ondermijnen, het aan te passen en te gebruiken voor hun agenda. Dit zijn extreem slimme wezens die geobsedeerd zijn door de centralisatie van macht en controle, zodat Anu zichzelf zonder weerstand kan invoegen. Ze zijn niet gek; het zijn bedrieglijke intelligenties die elk gevoel van verbinding met hun ware zelf hebben verloren. In veel opzichten zijn zij degenen die verloren zijn, en omdat ze zo verloren zijn, hebben ze de nietsvermoedende naar hun waas van gehoorzaamheid geleid. We hebben ze gevolgd. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het materiaal is hier, in dit interview, om wakker te worden. Maar het is één ding om wakker te worden, en het is iets anders om te weten wat je eraan kunt doen. Je hebt het over een revolutie, dat zou volgens de WingMakers zonde van het leven zijn. Ze zullen niet opgeven waar ze zo hard en lang voor hebben gewerkt. Dit verandert pas als de muur naar beneden wordt geduwd. De muur is het menselijke 2.0 bewustzijnskader dat in ieder mens is geprogrammeerd. De muur moet naar beneden worden geduwd, en de manier waarop dit gebeurt is niet door te protesteren, de poorten te bestormen of onze collectieve vuisten in hun gezicht te schudden. Het moet worden gedaan door middel van individuele zelfrealisatie, en dit, vanwege onze programmering, vereist dat we een proces volgen dat ons in staat stelt om zelfrealisatie te worden van onze levensessentie. Als we afgescheiden blijven, kunnen we het probleem van afgescheidenheid niet oplossen. Als we in bedrog blijven, kunnen we niets van onze ware aard onthullen. Dus we moeten iedereen als één en gelijk zien in dit hologram van misleiding, en dat omvat zowel het sluitstuk van de elite als de armen en hongerigen. De kern van deze hele situatie is een enkele realiteit, en die realiteit, hoe moeilijk het ook is om aan te raken, is dat we oneindige wezens zijn. Alles wat van ruimtetijd is, bevindt zich binnen het hologram van bedrog. Alles. Geloof de programmering niet dat je machteloos bent. Het Soevereine Integraal proces laat zien dat je niet slechts een geprogrammeerd leven bent.

Lijkt het een vreemd toeval dat de Labyrinth Group tijdreistechnologie probeerde te creëren en je de WingMakers tegenkwam die tijdreizigers zijn en hoe weet je echt dat het geen buitenaardse wezens of andere niet-menselijke wezens zijn? Soms moet je dingen gewoon op het eerste gezicht nemen als er geen bewijs van het tegendeel is en geen bewijs dat enige reden zou kunnen zijn waarom ze zichzelf verkeerd voorstellen. Deze onthulling is niet bedoeld om iemand bang te maken of paranoïde te maken. Het is bedoeld om hen te ondersteunen bij hun eigen ontwaken als oneindige wezens. Dat is het echt. Dat is het doel van de informatie. Dit omvat alle informatie van WingMakers in welke vorm dan ook. Er is een kernstabiliteit in je die buitenspel is gezet ten gunste van een gefabriceerde of geprogrammeerde reactie op het leven. Je bent geprogrammeerd om te vrezen, want dan geef je je vrijheden af ​​aan je redders. En wie denk je dat je redders zullen zijn? Wie maakt Saddam Hoessein tot een monster terwijl ze honderdduizenden kinderen vermoorden om te bewijzen dat hun macht moreel is? De entiteiten achter die kracht zijn degenen die naar voren zullen stappen en beweren je te redden. Hoe ze dit zullen doen is onbekend, maar ik twijfel er niet aan dat ze het zullen doen. En elke keer dat ze het doen, groeien de kraaltjes in aantal en zwellen de populaties binnen de kraaltjes op. De hekken worden hoger. Degenen die buiten de omheiningen blijven, zullen denken dat ze inzicht of speciale informatie hebben waardoor ze onafhankelijk of vrij kunnen blijven, maar ze opereren nog steeds binnen hun menselijke 2.0-interface. De enige echte vraag, zoals ik het zie, bestaat uit twee delen: één, ‘dien ik waarheid of bedrog? En twee, ‘hoe dien ik de waarheid het beste?’ Als je denkt dat de beste manier om de waarheid te dienen is om te protesteren, weerstand te bieden, bewustzijn op te bouwen over wat er in de wereld gebeurt, doe dat dan, maar ik zou aanraden om het te doen vanuit een niet-polariteitsperspectief. Je kunt afscheiding niet bestrijden met meer afscheiding, het zal alleen maar polariseren. Het is belangrijk om te voelen dat je opstaat, niet in angst of een andere geprogrammeerde emotie, maar dat je afgestemd bent op je levensessentie en in uitdrukking van die bron in jou, zelfs als je protesteert. Anderen geven er misschien de voorkeur aan om het Soeverein Integraal-proces te ondergaan en zich te concentreren op deze meer interne list. Er is hier geen formule, en je kunt zeker beide doen. Maar om deze informatie te kennen en dan passief te blijven – een pure waarnemer – is een geprogrammeerde reactie, en dat is geen antwoord op hoe kan ik de waarheid het beste dienen? Het is een ontkenning van de waarheid. Volgens de WingMakers voerden de Anunnaki, in een poging om menselijk DNA te verbeteren, wat we tegenwoordig zouden noemen, in-vitrofertilisatie-experimenten uit met menselijke vrouwen. Ze wilden dat hun DNA een ondersoort zou creëren die generaties lang stand zou kunnen houden om loyalisten te produceren. De Sirianen deden hetzelfde. In termen van DNA-tendensen waren de Anunnaki veroveraars en waren de Siriaanse nakomelingen kolonisten. Dat is weliswaar heel algemeen, maar in grote lijnen was dat de aard van hun bloedlijnen, vergeleken met hun menselijke tegenhangers. Het DNA-sjabloon voor mens 2.0 was Anunnaki, maar het was gewijzigd. Dit is waar het onderwerp ingewikkeld wordt. De Anunnaki zijn geen fysieke wezens. Ze bestonden niet in de driedimensionale dichtheid zoals we die nu kennen. De aarde, 500.000 jaar geleden, was een heel andere plaats in termen van haar dichtheid en de zwaartekrachtsvelden die haar baadden. De Anunnaki waren interdimensionale wezens, wat betekent dat ze oneindig zijn zoals wij, maar zonder het fysieke lichaam. Alle wezens bezitten echter DNA. Het is het kwantumequivalent van een blauwdruk. Dus experimenteerden ze met hoe ze hun DNA konden gebruiken om fysieke wezens te creëren die konden functioneren in overeenstemming met hun agenda, die, zoals ik al zei, aanvankelijk goud aan het delven was, maar later overgingen tot de slavernij van een soort die Anu zou aanbidden. Toen de Anunnaki menselijke vrouwen bevruchtten, was dat met koninklijke bloedlijnen, en dit was geen toeval. Ze wilden dat deze koninklijke bloedlijnen duizenden generaties lang zouden blijven bestaan, zodat ze hun meesterplannen op aarde gemakkelijker konden verwezenlijken. De bloedlijnen van de Anunnaki waren aanvankelijk Babylonisch en Egyptisch, maar ze hebben zich verspreid over bijna alle rassen. Het zou waarschijnlijk niet overdreven zijn om te zeggen dat bijna elke persoon op de planeet tegenwoordig een fractie van het koninklijke DNA van Anunnaki heeft. Het waren de carrosseriestijlen van Atlantis, Anunnaki en Sirius die effectief werden vermengd om het menselijke 1.0-prototype te creëren. Al deze wezens, hoewel minder dicht, leken op een menselijke vorm. Rassen vermengden zich niet, omdat ze erg voorzichtig waren om hun DNA niet te vermengen, omdat ze niet zeker waren van het effect en hoe het via hun genetica zou kunnen vervuilen of muteren. Maar onthoud, het menselijk fysieke lichaam was een experiment, en ze zagen het letterlijk als fysieke bescherming, net zoals we naar een ruimtepak zouden kijken. Geen van deze rassen leefde in de dichtheid van de aarde, of een aardachtige planeet. Ze realiseerden zich niet hoe de aarde zou interageren met hun schepping en ervoor zou zorgen dat deze evolueerde in richtingen die ze niet konden beheersen of voorspellen. De aarde was, zoals ik al eerder zei, als een willekeurige variabele, die zichzelf oplegde aan het menselijk lichaam door middel van zijn zwaartekrachtsvelden. De kruising tussen Anunnaki en menselijke vrouwen vond plaats rond 6000 v. Dit maakte deel uit van het ontwerp om een ​​ondersoort binnen het menselijk ras te plaatsen die de hulpbronnen van de aarde zou veroveren en beheersen. Het was bedoeld om de middelen voor Anu te consolideren en te centraliseren, en om ervoor te zorgen dat de rijkdom van de wereld in zijn wachtende handen kon worden gelegd wanneer hij terugkeerde.

Je kunt LERM (Light-Encoded Reality Matrix) zien als de verbinding tussen het aardse vlak en de niet-fysieke vlakken van het hologram dat Anu in onze functionele implantaten heeft geconstrueerd. LERM was het verbindende web en het was bidirectioneel – wat betekent dat Anu in het bewustzijnskader van elk wezen kon worden geprojecteerd om gezien of gehoord te worden, en het betekende ook dat Anu het leven van een individueel wezen kon detecteren en erin kon kijken. LERM staat bekend als het Witte Licht en de Grote Witte Broederschap staat bekend als zijn bewakers. Ze eigenden zich Jezus en Boeddha toe als hun fundamentele pilaren, stalen het concept van IK BEN, verpulverden deze elementen met het Witte Licht dat een factor was geweest in elke religieuze, occulte en esoterische doctrine door de tijd heen, en kondigden in de jaren vijftig aan dat The Great White Brotherhood was een echte organisatie. Spoedig daarna begonnen geascendeerde meesters zich bij de aanzwellende gelederen te voegen, aangezien menselijke channelers de woordvoerders van deze entiteiten begonnen te worden. Vanuit het perspectief van WingMakers zijn deze entiteiten onderdelen van het polariteitsplan om mensen stevig verankerd te houden in afscheiding, afleiding en bedrog. ‘Vijftien'(directeur ACIO) wist van de Grote Witte Broederschap. Het wordt beschouwd als een zeer belangrijk element in de algehele hiërarchie – vlakbij het sluitstuk van de elite of wat ik eerder de Incunabula noemde. De Grote Witte Broederschap werd gezien als een middel om occulte of geheime informatie naar de planeet te brengen, en het was ontworpen om de beweging van secularisatie in evenwicht te brengen, die in wezen de planeet van religie zou ontdoen en wetenschap op het toneel zou brengen. Vijftien was niet voldoende overtuigd om een ​​breuk te maken met de Incunabula en de Grote Witte Broederschap. Hij zag LERM liever als bewijs van God en liet zijn wereld intact. Dit is overigens geen ongebruikelijke reactie op deze informatie. En intellectuelen, zo briljant als die van Fifteen, zullen deze keuze maken om in de bekende wereld te blijven in plaats van zich in het onbekende te wagen. In het geval van Fifteen had hij te veel te verliezen. De overgrote meerderheid van de elite bestaat uit bedrijfsburgers, financiële managers, regeringsmanagers, politieke zwaargewichten, militaire commandanten en dergelijke. Zij nemen de beslissingen niet. De overgrote meerderheid heeft geen idee wie of wat de agenda is. Daarom noem ik het het sluitstuk van de elite. Dit zijn degenen die de wereld hebben voorbereid op de terugkeer van Anu. Religie werd gezien als een obstakel voor de ene wereldorde. De kwantumwereld van de wetenschap spande zijn spieren aan en weerlegde de belangrijkste elementen van de religieuze doctrine, en het zou, als het onbeheerd zou blijven, het hologram verifiëren – maar niet het bedrog. The Great White Brotherhood werd in de jaren vijftig voor het publiek gelanceerd, net toen de kwantumwereld zijn status begon aan te geven, maar het gaat terug tot de 18e eeuw toen het de Council of Light werd genoemd, en zelfs daarvoor was het een concept dat in veel geheime genootschappen wordt gehouden. Het idee van geascendeerde meesters, die telepathisch met elkaar communiceerden en de zaken van mensen onderrichtten en leidden, kreeg enige populariteit bij degenen die ontgoocheld waren in de georganiseerde religie. Om eerlijk te zijn, een deel van de gechannelde informatie kwam van wezens die aanzienlijk beter geïnformeerd waren dan de gemiddelde man, en ze konden de meeste mensen verblinden met hun superieure kennis van de kosmologische orde en de structuur van dingen met betrekking tot god, maar hun beschrijving en verklaring werd gegrondvest in het hologram van bedrog. Terwijl deze meesters zogenaamd de geheime of verborgen kennis doorgaven aan hun geselecteerde studenten, die vervolgens boeken schreven en organisaties oprichtten, bleef deze informatie de werelden van licht en donker, goed en kwaad en de kenners scheiden van degenen die dat niet waren. Ze gebruikten woorden als liefde, hemelvaart, waarheid en god ruimhartiger dan georganiseerde religies, en god werd altijd afgeschilderd als een liefdevolle, stollende kracht. Engelen en kosmische wezens werden ook geassocieerd met deze organisaties. Ze eigenden zich niet alleen symbolen en constructies toe zoals de ziel en het eeuwige leven, maar ze creëerden ook de ladder van bewustzijn die zich uitstrekte tot in het oneindige waarin de student altijd probeerde meer te leren om hoger op de ladder te komen. De verheffing van de een boven de ander. Dit was het sleutelconcept van de scheidingstactiek van de Grote Witte Broederschap en eerlijk gezegd van alle geheime genootschappen. Creëer verdelingen van kennis, voeg een of twee rituelen toe en beloof meer kracht en bewustzijn terwijl jij, de student, het pad bewandelt. Ze praten niet over hoe te deprogrammeren van afscheiding, in plaats daarvan versterken ze het. Je moet DNA op twee manieren definiëren. Een daarvan is het menselijke instrument of lichaam, emoties en geestsysteem, en dat komt voort uit één systeem van DNA, met dank aan de Anunnaki en Sirianen meestal. De tweede is het oneindige wezen in het menselijke instrument, dat ook gebaseerd is op DNA, dat de kwantumblauwdruk is van het Soevereine Integrale bewustzijn. Dat laatste is het DNA dat door het Centrale Ras is ontwikkeld. Het hele belang van de onthulling van WingMakers gaat over de Soevereine Integraal, en hoe de mensheid er baat bij heeft wanneer deze bewustzijnsstaat in de menselijke expressie zit. De vereiste om deze onthulling in het rijk van sciencefiction en mythologie te houden, was de reden waarom ik dit verdedigingswapen noemde. De WingMakers-materialen zijn, door hun ontwerp, samengesteld uit vele soorten informatie. Sommige delen zijn verhalen vertellen, sommige zijn artistiek, sommige zijn spiritueel, sommige zijn samenzweerders en sommige zijn ontworpen om feitelijke, samenhangende onthullingen te zijn van wat er werkelijk in onze wereld gebeurt. De draden van het verhaal omsluiten de andere draden – in zekere zin beschermen ze deze innerlijke draden. Ik heb al uitgelegd waarom het op deze manier is gebeurd, en hoewel sommigen misschien denken dat het gemakkelijker zou zijn om gewoon de feiten te geven, als deze feiten nu bekend waren gemaakt, zou u deze informatie niet hebben gezien, gehoord of gelezen. Het materiaal van WingMakers zou zijn gecensureerd of verwijderd en in diskrediet gebracht. Ik weet zeker dat daar sowieso een goede dosis van zal zijn; wanneer en of dit interview wordt vrijgegeven, maar de verhaallijn was nodig om een ​​acceptabele container te bieden om het Sovereign Integral-proces vrij te geven. Iedereen wil de absolute waarheid weten. Ze willen dat iemand naar deze zin of dat gebod of die doctrine wijst en hen uitlegt dat dat de waarheid is, geloof het. Dat is het spel op deze planeet sinds mensen hun universum op een filosofische manier begonnen te beschouwen. Waar heeft alle gedeelde waarheid ons gebracht? Waar vermoorden we kinderen om leiders te straffen? Waar leiders mensen opsluiten in vernietigingskampen? Waar religieuze leiders kinderen misbruiken? Dus ik zou je willen vragen, wat is de waarde van de informatie die de mensheid hier collectief heeft gebracht? ‘Je wilt de wegwijzers van de waarheid. Niemand kan dat, en jouw bewijs… is dat niemand dat heeft gedaan.’ Omdat we soeverein zijn en we onszelf op deze manier moeten ervaren, en anderen niet moeten laten beslissen wat we wel of niet moeten geloven, of wat waarheid of onwaarheid is. Ik wou dat we niet in een hologram van bedrog leefden, maar dat is onze menselijke realiteit, en erover zeuren zal het geen jota veranderen. Het bestuderen van de veronderstelde meesters van de waarheid zal het ook niet veranderen. Ik kan je een bibliotheek met boeken laten zien die ingaan op esoterische informatie. Sommige van deze boeken zijn geschreven als non-fictie, en het lijkt erop dat ze geloofwaardig en inzichtelijk zijn, en toch, als je goed naar de woorden luistert, zie je hoe ze jullie van elkaar scheiden. Hoe ze een hiërarchie definiëren. Hoe ze een ziel definiëren die altijd leert, een mens die altijd zondigt en zwak is. Hoe ze een universum beschrijven dat oneindig gelaagd is. Hoe het licht degenen verlicht die bepaalde praktijken volgen. Het kan heel subtiel zijn. Ze kunnen praten over eenheid, maar er zijn oordelen aanwezig in de woorden, of verwijten als je de beoefening niet goed uitvoert, of suggesties dat je deze beoefening niet met iets anders vermengt of het wordt verminderd, of doe mee en promoot dit pad over dat. Onderdeel van het Soevereine Integrale proces is om je onderscheidingsvermogen te oefenen van wat je in staat stelt om in jou te geloven, niet in het universum of een of andere meester of lering, maar jij, ontdaan van al je toevoegingen, overtuigingen, gedachtepatronen, angsten, schuldgevoelens, verhalen, oordelen, verwijten, voorwendselen… alles wat je uit het verleden ophangt. Als je ze allemaal zou kunnen laten vallen – alles wat je is geleerd en verteld en geprogrammeerd om te geloven – wat zou er dan nog te horen zijn? Stilte. Diepe, heldere stilte. Dat ben jij. Als je dat vindt, weet je dat iedereen dat ook heeft. Anu doet, Lucifer doet, Jezus doet, je buurman doet, je echtgenoot doet. Iedereen. Dus welk bewijs heb je nodig om dat te vinden? Welk bewijs kan ik je laten zien of vertellen om je dat te geven? ik kan het niet. Ik kan een proces overbrengen dat als je het volgt, je deze ervaring in je zou kunnen vinden, maar dat is alles. Het proces is gratis, het kost alleen tijd. Het proces is niemands eigendom. Het proces is van niets anders dan van jou. Als je eenmaal aan het begin van dat proces staat, is het aan jou om te volgen of af te wijzen. Iedereen moet dit besef van eenheid en gelijkheid in het leven op aarde bereiken. Dat is onze oproep tot actie als soort. En naar mijn mening is alles of iedereen die je anders vertelt, verloren. Nog één ding, de verhaallijn kan precies zijn wat iemand activeert tot het Soevereine Integraal-proces, en ik denk dat dat het punt was dat de WingMakers met hun informatie namen. Alles aan hun werk signaleert het individu naar het Soevereine Integrale proces en de realisatie van The Grand Portal. Juist om deze reden moet je soeverein zijn. Omdat in de wereld waar Anu god is, het gemakkelijk is om aan te nemen dat Lucifer de echte drager van licht is. Maar onthoud wat ik keer op keer heb gezegd, iedereen is verdwaald in dit hologram van bedrog. Als alles verloren is, hoe kan iemand je dan naar de waarheid leiden? Dat kunnen ze niet. De waarheid is zelfexpressie van je oneindige zelf in de menselijke vorm op aarde. Dat is de dichtstbijzijnde definitie van waarheid die ik ken. Het is misschien niet hetzelfde voor jou of voor wie dit in de toekomst leest, maar dit is mijn definitie van waarheid. Je vraagt ​​wie Lucifer is. Er zijn duizend manieren om die vraag te beantwoorden – een aantal heb ik al. Om nog een definitie toe te voegen, hij is geen polariteit van Anu of zijn marionet. Op een fundamenteel niveau leeft hij in gelijkheid en eenheid hetzelfde als wij. Is hij wakker geworden? Ik weet het niet. Ik heb hem niet ontmoet. Ik heb niet met hem gesproken. Als ik dat doe, zal mijn eerste vraag aan hem zijn, steunt hij de vrijheid van mensen, het soort dat ik zojuist heb gedefinieerd, en als hij ‘ja’ zegt, zal ik zijn woord accepteren totdat ik bewijs van het tegendeel zie. Als hij ‘nee’ zegt, verwijder ik mezelf uit zijn aanwezigheid. Als hij zegt ‘misschien’ zou ik met hem in gesprek gaan en hem uitnodigen om deze beweging te steunen. Iedereen wordt wakker. Ik realiseer me dat het lijkt alsof de activering in super slow motion is, maar in 70-80 jaar kan er een enorme verschuiving optreden in het besef van de mensheid van wat er werkelijk gebeurt in deze wereld. Er is geen manier om dit te verbergen. Het zit al in de onbewuste laag van de geest en het zal naar buiten blijven stromen totdat we de muur naar beneden duwen. Ik denk dat het soevereine aspect is wat je oppikt. Het is een intern proces voor het individu om zich in zichzelf te ontwikkelen, maar het integrale aspect is een collectief, en dat bedoel ik niet als een organisatiestructuur. Dit proces moet buiten de handen van een organisatie of individu liggen. Het is niet mogelijk om dit te bezitten of te beheersen binnen een organisatiestructuur. Ik denk dat mensen internet en e-mail kunnen gebruiken om elkaar te steunen. Sommigen zullen dit soort ondersteuning willen; anderen geven er misschien de voorkeur aan alleen te blijven. “In vergelijking met het feit dat het existentieel is, ja, dat is het. Dit gaat niet over opstijgen naar de hoge plaatsen van de hemel en rondhangen in geperfectioneerde rijken van de ruimte, terwijl je medemensen verloren zijn, tot slaaf gemaakt en opgesloten in steeds krapper wordende ruimtes. Dit gaat over het delen van de deugden van het hart en de waarheid van het bestaan ​​in je gedrag, hier op aarde. Het gaat erom van de aarde een plek te maken waar mensen hun levensessentie kunnen uiten zonder de tussenkomst van Anu’s hardware en Marduk’s software, en om de externe programmering af te breken die de ouders van angst en scheiding creëert en al hun kinderattributen zoals narcisme en haat . Anu is gewoon een naam van de koninklijke leider van het Anunnaki-ras. Zijn naam staat symbool voor meer dan één wezen, wat het sluitstuk is van de elite. Je zou Anu ook kunnen zien als het geprogrammeerde bestaan ​​van de mensheid; hij bestaat tot op zekere hoogte in iedereen. Anu’s presentatie van zichzelf is dat hij alwetend en alomtegenwoordig is, en dit is op een bepaalde manier waar, dus ik moet met die realiteit omgaan. Iedereen die wakker wordt en dit proces beoefent, zal op de een of andere manier met deze weerstand te maken krijgen. De muur kan in een oogwenk instorten als een kritische massa is bereikt. Dit is meer een ineenstorting van de werkelijkheid op massale schaal, waar oneindige wezens plotseling wakker worden in een menselijk uniform en zich afvragen wat er net is gebeurd. De informatie die door de WingMakers wordt verstrekt is een nieuw beginpunt, wat noodzakelijkerwijs een nieuw pad betekent. Misschien kost het meer tijd, maar het zal gebeuren. Het moet. We zijn oneindige wezens, en dit feit kan niet voor onbepaalde tijd worden opgekropt. Ziel bestaat al een lange tijd, maar het is opgedeeld in drie paden: één, reïncarnatie en karma; twee, wees goed en gehoorzaam en sluit je aan bij de gelederen van de hemel; en drie, opstijgen naar een hoger bestaansniveau en uiteindelijk een leraar binnen de hiërarchie worden. Het vierde pad, hoewel niet over ziel, is dat we gewoon menselijk vlees en bloed zijn en dat we geen ziel hebben. De ziel van een persoon wordt geconstrueerd vanuit een van deze paden, ervan uitgaande dat je gelooft dat je een ziel bent. Elk van deze paden ligt, zoals ik al zei, binnen het hologram van bedrog. Ze leiden niet naar buiten – voorbij de muur, en ze maken de muur zeker niet minder stabiel. Zelfrealisatie als een oneindig wezen in een menselijk lichaam op aarde, losgekoppeld van de controlerende menselijke 2.0-interface, is de vijfde manier. We leven in een spelshow met vier deuren waar een omroeper de instructie blijft herhalen: ‘kies een van de vier deur en’, terwijl hij volledig negeert dat er een vijfde deur is. Dit nieuwe beginpunt, de vijfde deur optie. Zo is het anders.

Ik heb het gevoel dat ik alles heb gegeven wat mij werd gevraagd. Ik realiseer me dat ik aan het begin van dit interview heb zitten rommelen. Ik wist niet zeker hoe ik dit naar buiten moest brengen. Ik weet ook dat sommigen meer informatie willen, maar het kritische materiaal is hier, in dit interview. Ik weet zeker dat ik meer details en nuances had kunnen geven, maar hoeveel details ik ook zou onthullen, het zou voor sommige mensen nooit genoeg zijn. Dit gaat allemaal over actie in gedrag, niet het lezen of opzuigen van informatie van een andere persoon. De glimp die ik heb gegeven, is een goed begin, en dat is alles wat echt nodig is voor een beginpunt. Ik realiseer me dat dit misschien een fantastische reis lijkt met fictieve personages en onwaarschijnlijke gebeurtenissen, die niet al te serieus moeten worden genomen, maar naar mijn mening is deze onthulling van de WingMakers hun belangrijkste.

Voetstappen in het zand

Lees de originele tekst (in het Engels) hier

20220513 Thérèse Jeunhomme

EMANATIE

Emanationisme is een filosofische leerstelling, toegeschreven aan de Griekse filosoof Plotinus en andere neoplatonisten, over het ontstaan en de ontologische structuur* van de wereld die uitgaat van een evolutie door emanatie. Emanatie is een uitvloeiing, uitstorting, uitstraling of een voortvloeiing van iets.
Bij emanatie vloeit iets tevoorschijn uit de essentie, uit het oorspronkelijke wezen. Het rolt er uit.

*ontologie of ‘zijnsleer’ is de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat

Volgens Plotinus en zijn volgelingen is alles wat bestaat een emanatie vanuit een oorspronkelijke eenheid, door Plotinus ‘Het Ene’ genoemd. Plotinus vergelijkt het Ene met de Zon, die licht uitstraalt vanuit haar natuurlijke onuitputtelijkheid en daarbij zelf onaangetast en onveranderd blijft.
In geestelijke zin is er ook emanatie op vergelijkbare wijze als hierboven beschreven bij de stof. Behalve de materie is er ook bewustzijn. Het bewustzijn is de ultieme essentie van alles. Het vloeit –emaneert– in geestelijke manifestaties, zoals o.a. wijsheid, denken, levenskracht en gevoelens. Het is te beschouwen als een soort super fijnstoffelijke materie waar ook een hele structuur in zit. Net zoals in onze zichtbare stoffelijke kosmos. De mens is dan bijvoorbeeld te beschouwen als een combinatie van verschillende geestelijke en stoffelijke geëmaneerde wezens die samenwerken in een hiërarchie om tot een manifestatie te komen van een menselijke wezenskern.

WingMakers diagram

Deze uitleg vanuit de gnostiek beschrijft in mijn beleving wat ik zelf ervaar: mijn oneindige wezen van goud vloeibaar licht dat in een menselijk lichaam in deze wereld van vorm woont. Dit vloeibare lichtwezen emaneert zijn/haar wezenskracht, de essentie die een lichaam bewoont stort zijn/haar gouden lichtkracht uit in alle facetten van dit bestaan. Deze vloeibare voelbare trillingsfrequentie kan door al wat leeft en beweegt in deze wereld worden ontvangen.

Al lijkt het er bij tijd en wijle (…) nog steeds niet echt op dat al wat leeft en beweegt in deze wereld deze emanaties ontvangt (…), evenwel voel ik de almaar krachtiger en intenser wordende gouden trillingsfrequentie die door mijn fysieke lichaam vloeit, hetgeen toch maar weer eens ‘bewijst’ dat wij allen die zo ons stinkende best doen om deze trilling te bestendigen en te bekrachtigen, door onze samenwerking en door onze toewijding, de basis legt voor een nieuw paradigma van leven op aarde.

De grote stad der kosmos riviert
Alles Stroomt
Vorm wast schoon
Alles is onvorm
En verblijft in het huis der verwondering 

(Darryl Bailey)

20220406 Thérèse Jeunhomme

 

OVER EEN POORT

Wat een stormen zijn in Nederland over ons heen gewaaid. Ik woon dicht bij zee en het was hier uitzonderlijk heftig. Gedurende alle 3 de stormen voelde ik bij iedere windbeuk een schok in mijn maag waarin een pakketje angst zat verpakt. Allereerst heb ik de betreffende storm waargenomen. Later heb ik de pakketjes angst die erin zaten verpakt waargenomen, en die vloeiden daarna weg. Storm nummer 3 heeft mijn tuinschutting omver geblazen. Als eerste ging mijn poortdeur. Een zware houten deur met mijn mooie zelfgeschilderde tulpen erop (Tulp is sinds 10 maanden mijn woonadres), die aan vier zware palen vastzat, een slot erop en ‘met de wind mee’ stond, vloog met veel gekraak het looppad achter mijn woning op, en nam daarbij 3 meter schutting mee. Curieus, vooral omdat dit deel van mijn schutting niet pal op de wind stond. Er zat niets anders op dan de hele toestand tegen de grond te werken tijdens zware rukwinden, om ongelukken met rondvliegende stukken te voorkomen, terwijl dakpannen van bovenburen op de grond kapot vielen. Met veel inspanning en een handje hulp van een passerende buur is dat gelukt. Omdat er geen beschutting meer was, raakte een ruim 4 meter lang deel van mijn schutting die wel pal op de wind stond los, en hing te zwabberen als een gordijntje in de zware windstoten. Dus ook dat deel tegen de grond gewerkt. Gisteren is het me deels gelukt om al die kapotte schuttingdelen te demonteren tot losse planken. Nu nog iemand met een grote auto vinden om al die kapotte onderdelen naar de milieustraat af te voeren.

Ik voel mezelf wel een beetje ‘te kijk’ zitten aan het straatje achter mijn woning. Ik moet even wennen dat ik geen privacy meer heb, en dat alles open is. Dat mijn poortdeur als eerste werd weggeblazen zegt mijn innerlijke zelf alles. Half december 2021 voelde ik na een tof gesprek met een Afghaanse buur heel veel ruimte om me heen, en in januari droomde ik dat er galactische wezens in mijn tuin en onder mijn bed aan het rommelen waren, ze konden ‘de poort’ niet vinden. Nou, die is nu wel gevonden dus. Deze openheid van mijn tuin voelt voor mij ook aan als dat die openheid aan kennis van en inzicht in het wel en wee van onze be-levingswereld er nu gewoon mag en moet zijn. Alles gaat open. Alles wordt gezien. Alles wordt gevoeld. Alles wordt (h)erkend. Dit opent letterlijk en figuurlijk nieuwe mogelijkheden. After the storm.

De nacht van 22 op 23 februari kon ik niet slapen. Mijn fantasie vloeide rijkelijk en besloeg allerlei grotere en kleinere kwesties die ik wil realiseren tijdens deze reis. Van het beplanten van mijn tuin met bamboe, als buigzame groene beschutting in plaats van onbuigzaam hard hout, tot dat leuke bankje wat ik in mijn woonkamer zie pronken en eindelijk een douchecabine kunnen maken, tot de opheffing van het saldo mortale op mijn bankrekeningsysteem, en het open gaan van alle leugens en bedrog die zijn verpakt in de systemen van deze realiteit, zodat ik openlijk krachtig en prachtig mijn eigen warme, rijke, liefdevolle, creatieve, wijze zelf kan zijn, vrij van tientallen jaren sabotages, manipulaties, (voor)oordelen, tegenwerkingen en alle opgelegde beperkingen van systemen. En nog heel veel meer. Ik kon niet meer ophouden met fantaseren over van alles en nog wat, en voelde dat ik het allemaal voor elkaar ga krijgen met heel veel vreugde en plezier.

In mijn her-innering kwam een holografisch beeld op van een bijeenkomst met Martijn van Staveren in Zwaanshoek vele jaren geleden: ik ‘zag’ toen hoe een enorm veld rode tulpen over de groep aanwezigen werd gelegd, en ik ‘zag’ een grote ronde tafel waarom heen allerlei galactische wezens en mensen met elkaar in gesprek  zaten. Voor mij betekent dit holografische beeld de menselijke kracht(dragers).

De poort is open.

ecoline op aquarelpapier

20220224 Thérèse Jeunhomme

SOEVEREIN INTEGRAAL

Er is een nieuw gratis boek over bewustzijn te lezen voor de liefhebber. De titel is ‘The Sovereign Integral – a new model of existence.’ Op dit moment alleen nog in het Engels, vertalingen zijn onderweg. Deze paper van ‘James Mahu’ (die de website van WingMakers lanceerde in 1998) is als PDF gratis te downloaden via: jamesmahu.com

Ter inleiding heb ik een klein stukje vertaald uit dit boek, om je interesse te wekken:

‘Dit paper is niet ontworpen om iets te verbeteren of iets te vervangen. Het is niet eens ontworpen. Zie je, ik heb het voor mezelf geschreven, getekend en geschilderd. Toen het was verzameld en ik de waarde ervan inzag, besloot ik dat ik het zou delen. Dat is de som totaal. Er is geen uitgever, geen redacteur, geen organisatie, geen kunstenaar en geen ontwerper. Geen andere stemmen (anders dan de vertalers) kwamen in dit werk. Er is geen reeks woorden (in welke taal dan ook) die adequaat kan beschrijven of
de ingewikkelde en fractale aard van bewustzijn uitleggen terwijl het tussen dimensies glijdt, door levens en oneindig gevarieerde ervaringen.
Als dit zou kunnen worden verklaard, zou dit artikel daarover gaan. Het allerbeste dat ieder van ons kan doen is kaarten van bewustzijn verkennen en gevoelig zijn voor onze resonantiepunten. Is er een gevoel van expansie of vernauwing? Deze resonantie is meer een gevoel dan een intellectueel beredeneerde ervaring.
Bewustzijn, althans in mijn verkenningen, is dat het een synthese is van een Soevereine identiteit (zelf) en een Integrale identiteit (geheel). Dus mijn term voor bewustzijn is de Soevereine Integraal.’

‘*De Soevereine Integraal is een puur bewustzijn dat tegelijkertijd een uniek individu en een punt van verbinding met de Integrale kracht is die al het leven door ruimtetijd en de rijken van dualiteit verbindt. Het is onafhankelijk en daarom Soeverein. Dit is een heel belangrijk onderscheid. De Soevereine Integraal is een bewustzijn van oneindige en unieke uitbreiding. Het beslaat zowel de duale als de non-duale rijken, tegelijkertijd. De Soeverein is het individuele Zelf, de kernidentiteit die altijd aanwezig is, zelfs als het lichaam-ego dat niet is. Het is de brug tussen levens en het is de levens ook. Omdat het een menselijk lichaam inneemt, wordt zijn identiteit echter aangenomen door het lichaam-ego, bijgestaan door de alomtegenwoordige wegwijzers van het Sociale Programma. De Integraal is de intelligentie van alle rijken als gevolg van het zijn van het verzamelpunt van ervaringsgerichte informatie. Het is de metgezel van alles, en daarom de enige essentie die al het leven omhult.’

papier en potlood 20 x 40 cm

20220218 Thérèse Jeunhomme

HART & HOOFD

Mijn (voorlopig?) laatste schilderijen januari 2022. Het voelt dat er iets nieuws gaat komen. Wat natuurlijk onverlet laat dat mijn kunstenaarschap in mij aanwezig is, evenwel ben ik ongeveer 150 schilderijen verder, en een heleboel schrijfsels daarbij. 10 jaar Verf en Woorden zijn op mijn site te bezichtigen. Wat rest is de verkoop van al mijn creaties. Schroom niet om met mij contact op te nemen indien je belangstelling ergens naar uitgaat via vloeibare.liefde@gmail.com

Hart & Hoofd is een tweeluik van olieverf op katoen, formaat 50 x 70 cm, in een goudkleurige lijst. Het beeld is de creatie vanuit hart en hoofd die met elkaar samenwerken. Mijn liefde voor de zeekust en voor vuurtorens zijn het thema. Vuurtorens heb ik altijd leuk gevonden en vaak geschilderd: ze staan gewoon maar ergens te staan en zenden hun licht uit, stevig verankerd op de grond en bestand tegen (heftige) stormen. Mijn eerste website droeg de naam ‘Lighthouse Foundation’ al is er nooit een foundation geweest, ik vond het welluidend klinken. Zo heb ik mijn aanwezigheid in dit leven eigenlijk ook wel ervaren, altijd mijn innerlijk licht uitzendend en door innerlijke kracht bestand tegen forse tegenwerking, (voor)oordelen en manipulatie. Al was en is dat beslist geen lolletje, en brengt het levend vuurtoren zijn ook gevoelens van eenzaamheid met zich mee. Ik vermoed dat veel van mijn reisgenoten zich wel in dit beeld (h)erkennen, want wij zijn die krachtige en prachtige warriors die zelf het gouden innerlijke licht levend houden. Vòòr de verandering.

Voel jij je ook wel eens zo en word je, net als ik, bij tijd en wijle ontmoedigd door alle forse tegenwerking die je ontmoet? Kijk dan eens met een knipoog naar dit filmpje, verander je koers niet en blijf in jouw kracht staan.

20220131 Thérèse Jeunhomme

OVER KRISTALLEN EN WATER

In 2007 nam ik deel aan een bijeenkomst die door Kiesha Crowther van de Tribe of many colours was geïnitieerd in Egmond aan Zee. Er waren 700 deelnemers aanwezig. Bij binnenkomst voelde ik direct dat er ook duizenden waarnemers aanwezig waren. Het waren buitenaardsen en mensen die geleefd hadden voor hetzelfde doel als waarvoor wij aanwezig waren. Het was de eerste keer dat ik buitenaardse waarnemers voelde, en ik wist me diep verbonden met mijn familie.

Bij binnenkomst hadden we allemaal drie kleine bergkristallen gekregen. Tijdens de bijeenkomst werd ons gevraagd om een hartsverbinding met deze kristalletjes te maken. Ik zond mijn krachtige liefde vanuit mijn hart naar de kristallen, en op enig moment stroomde diezelfde liefde vanuit de kristallen terug naar mijn hart. Het doel van dit alles was om onze kristallen, voorzien van onze hartskracht, terug te geven aan de aarde, voor evenwichtig herstel van onze mooie planeet. Dit heb ik gedaan. Ik heb ze aan de zee teruggegeven. Nadat ik in mijn jonge(re) jaren in een duinpan heb gewoond, ben ik chronisch verliefd geworden op de zeekust, dus mijn persoonlijke keuze was helder.

In mijn woning had ik een vitrinekast vol met kristallen en half edelstenen die ik door de jaren heen had verzameld. Ik heb in de daaropvolgende jaren alle kristallen teruggegeven aan de aarde. Meestal aan de zee, of aan ander stromend water. Ik heb nu eenmaal affiniteit met de zeekust, dus daar ging mijn gevoel naar uit. Mijn laatste kristal, een knoepert van een bergkristal, heb ik, opgeladen met mijn hartelijke liefde, gegeven aan een drinkwaterbekken in nabijgelegen duinen.

Ook hebben wij, de Tribe of many colours, wereldwijd kristallen verzameld en opgeladen en heeft Kiesha Crowther ze naar Fukushima gebracht, naar de plaats waar miljoenen liters radioactief besmet water de zee in is gestroomd.

Kristallen zijn, net als water, informatiedragers. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin vorige eeuw aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als ‘informatiedrager’ en mogelijk beschikt over een vorm van ‘geheugen’. De Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en zichtbaar maakt hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt. Water stroomt, stijgt op en komt weer terug als regen, hagel of sneeuw. Informatie die aan water wordt gegeven, bijvoorbeeld door jouw hartelijke frequentie, heeft een enorm bereik.

Heb jij iets wat je terug zou willen geven aan de aarde? Laadt jouw kristallen dan op met jouw bewuste onvoorwaardelijke liefde en geef ze terug. Dat hoeft niet per se aan water te zijn, het kan ook door ze in de aarde stoppen, of in je moestuin te stoppen, of in een boom te leggen. Hoe het voor jou voelt.

Pablo Neruda ‘Stones of the Sky’

20220128 Thérèse Jeunhomme

 

 

GOUD

encaustic 50 x 65 cm

BOEM!

Dit is wel de meest aansprekende verbeelding van GOUD van mijn hand, gemaakt met encaustic. Ik schrijf over goud omdat dit de onnoemelijke innerlijke kracht is die ik binnenin mijzelf voel. Het krachtigste altijd voluit zoemend in mijn hart, en altijd in verbinding met mijn hoofd en buik. Vaak zo krachtig in mijzelf dat ik het een meter ver uitstraal en er soms ’s nachts wakker door wordt. Dit innerlijke licht is de zuiverste en krachtigste vorm van zijn. Dit is wie ik ben. Deze kracht, dit puur gouden licht dat in mijn lichaam woont en altijd was, is en zal zijn. Vormloze kracht.

Dit is de gouden synergie die ik binnenin mezelf ervaar. Buiten mijzelf heb ik dit alleen ervaren in mijn Tai Chi groep, waar voor mij totaal onverwachts dit gouden licht ging stromen in de groep. Onuitgesproken, onverwacht, onnoemelijk IS het er gewoon. Ik ervaar dit iedere week in deze groep en ben vaak tot tranen toe ontroerd dat mensen dit, door louter en alleen met en in zichzelf bezig te zijn, laten ontstaan. Want hier zijn geen verwachtingen, geen hoop, geen woorden en geen gedachten aan gegeven. En het is prachtig en krachtig. Het is, zoals de Westlanders hier graag zeggenhelemaal gouwd’.

Deze vormloze synergie wordt door velen gezocht, gehoopt en verwacht. Wat tot teleurstelling kan leiden indien het niet ervaren wordt. Hierover kan ik schrijven dat deze synergie uitsluitend binnenin jezelf altijd aanwezig is. Onder het hopen en verwachten dat het in een groep ontstaat, gaan gedachten en verwachtingen schuil. Omdat al die gedachten, verwachtingen en hoop voortkomen uit alle vormen waarin wij leven (dank jou lieve TJ voor de synergie in woorden die tussen ons ontstaat als wij uitwisselen!). Wij nemen alles waar in de vorm, door bijvoorbeeld onze regering(en) waar te nemen. En al gebeurd dit neutraal, het zijn en blijven vormen in deze werkelijkheid. Het vormloze blijft onaangeroerd door ons bewuste aanwezig zijn. Voor vandaag concludeer ik dat daar een crux zit. De hoop en verwachting naar buitenaards contact komt voort uit onze vorm, uit de vorm waarin wij denken, voelen en (be)leven. Het willen zien van buitenaardse ruimteschepen, en het willen ontmoeten van buitenaardse rassen waarvan je zelfs beschrijvingen en afbeeldingen kunt vinden in een almanak (!), komt voort uit het leven, voelen en denken in de vorm waarin wij leven. Het laten gaan van al die hoop en verwachtingen die gekoppeld zijn aan leven in de huidige vorm, kan de weg vrij maken voor het waarnemen van het vormloze, ofwel voor het waarnemen van het nog niet eerder geziene.

Er is niets buiten jezelf. ALLES is in jezelf aanwezig. Soms misschien verstopt onder laagjes stof of angst of een betonnen muur, evengoed IS het er. En het is er altijd geweest. In ieder mens, ook in al die mensen die mijn artikelen lezen en zich misschien wel eens op het achterhoofd (of ergens anders) krabben. Ook jij bent dat innerlijke krachtige prachtige goud! Het vormloze, het laten gaan van hoop, verwachting en denken vanuit de vorm, brengt je niet alleen terug in jezelf, maar kan je ook van het vormloze bewust maken waardoor je perceptie in beweging komt. Mijn perceptie is in beweging met het waarnemen van kosmische taal aan de hemel, waar ik (nog) geen chocolade van kan maken. Ik kijk alleen maar en mijn ontvangststation, mijn hart, is open en krachtig en het stroomt door mij heen. En die chocolade? Daar ga ik vandaag maar eens lekker van smullen. Het is tenslotte 5 december.

20211205 Therèse Jeunhomme

STARRY NIGHTS

Sinds een paar weken neem ik voor mij nog niet eerder geziene bewegingen in/van sterren waar aan de donkere hemel. Voor zover ik een en ander vanuit mijn tuin kan overzien, zie ik drie grote, helder wit licht gevende sterren die op grote afstand van elkaar op èèn lijn lijken te staan. Er zijn veel meer sterren te zien, evenwel zijn die minder helder en zichtbaar. Ook zie ik een grotere geel licht gevende ster of planeet, waarvan ik vermoed dat dit Venus is. Ik heb geen verstand van al die sterren(stelsels) en een speurtocht op het web maakt me niet wijzer. Integendeel zelfs, al die cijfertjes duizelen mij. Dus kan ik hier niet schrijven naar welke sterren(stelsels) en planeten ik kijk.

Wel weet ik dat dit geen aards ruimteschip is, want ISS heb ik vaak genoeg als een klein lichtpuntje in een rechte lijn zien overvliegen. Ook kunnen het geen satellieten van Elon Musk (neuralink) zijn, want die draaien ook rondjes rond de aarde. En waar ik naar kijk ‘staat stil’. Nou ja, niet echt dus, want alles is in beweging, maar ik bedoel hier aan te geven dat ik het verschil tussen satellieten, een aards ruimteschip en sterren kan onderscheiden.

Zo stond ik op een avond buiten naar de hemel te kijken, en vielen mij die drie heldere sterren en die gelige planeet op. Ik keek een poos naar een van die helder wit licht gevende sterren die redelijk dicht ‘boven’ mijn woning staat, en het ging bewegen! Huh? Van links naar rechts en draaien. Nou moe, ik was wel even van mijn stuk. Nadat ik hier een hele poos naar had staan kijken ging ik om wat voor reden dan ook mijn verrekijker, die al 20 jaar ergens in een lade licht, opzoeken. Door mijn kijker zag ik wat ik nog nooit eerder heb gezien: de ster ging allerlei capriolen maken. Het bewoog heen en weer, maakte cirkels, ging op en neer en dit ging allemaal razendsnel. Soms zijn er aan de randen ook kleuren zichtbaar, kobaltblauw, rose en zachtgroen. Eenmaal heb ik een ster zien ‘omvormen’ tot iets wat wel vleugels en een ‘zwaluwstaart’ leek. Ik heb drie opeenvolgende avonden naar dit verschijnsel gekeken door mijn kijker, om mezelf te overtuigen…

Inmiddels neem ik deze supersnelle bewegingen in de drie grote(re) heldere sterren en de geel licht gevende planeet waar. Als het onbewolkt is lig ik met jas, muts, sjaal en handschoenen in mijn tuinstoel door mijn verrekijker naar deze bewegingen te kijken. Ik kijk. Verder niets. Mijn hart is wijd open en superkrachtig, ik voel tintelingen over mijn rug.

Voor deze ene keer heb ik maar eens geschilderd wat ik waarneem, al is dit natuurlijk geen goede weergave van alle bewegingen aan de hemel die ik bekijk. Evenwel is het een stilleven van de Starry Nights bezien vanuit mijn tuin.

Starry Nights

20211127 Therèse Jeunhomme